accesskey_mod_content
Banner OBSAE

Informe o grao de avance da Administración electrónica

  • O Pleno do Consello Superior de Administración Electrónica eleva anualmente, a través do seu Presidente, un informe ao Consello de Ministros, no que se recolle o grao de avance na implantación da Administración electrónica na Administración Xeral do Estado. Este informe, é o resultado das funcións de Observatorio de Administración Electrónica desenvolvidas polo Pleno do Consello.

    Estes informes expoñen a evolución que experimentou a Administración Electrónica nos últimos anos, a súa situación actual e os retos que debe afrontar no futuro, que necesariamente pasan pola coordinación con todas as administracións na prestación de servizos centrados no cidadán e o desenvolvemento conxunto das obrigas derivadas da Lei 11/2007 de Acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos públicos, Axenda Dixital Europea e do Plan de Acción en Administración Electrónica 2011-2015 da Comisión Europea.