accesskey_mod_content
Bàner OBSAE

Informi del grau d'avanç de l'Administració electrònica

  • El Ple del Consell Superior d'Administració Electrònica eleva anualment, a través del seu President, un informe al Consell de Ministres, en el qual es recull el grau d'avanç en la implantació de l'Administració electrònica en l'Administració General de l'Estat. Aquest informe, és el resultat de les funcions d'Observatori d'Administració Electrònica desenvolupades pel Ple del Consell.

    Aquests informes exposen l'evolució que ha experimentat l'Administració Electrònica en els últims anys, la seva situació actual i els reptes que ha d'afrontar en el futur, que necessàriament passen per la coordinació amb totes les administracions en la prestació de serveis centrats en el ciutadà i el desenvolupament conjunt de les obligacions derivades de la Llei 11/2007 d'Accés electrònic dels ciutadans als Serveis públics, Agenda Digital Europea i del Pla d'Acció en Administració Electrònica 2011-2015 de la Comissió Europea.