accesskey_mod_content
B?ner OBSAE

Informe Administraci?n Electr?nica en les CCAA

 • D'acord amb el previst en el Reial decret 589/2005, l'Observatori d'Administraci?n Electr?nica integra anualment la informaci?n sobre la mat?ria ?proporcionada per les Comunitats Aut?nomas en el ?mbito de la Confer?ncia Sectorial d'Administracions P?blicas?.

  Per a facilitar la cooperaci?n en el ?mbito de la monitorizaci?n del desenvolupament de l'Administraci?n Electr?nica en Espa?a, es cre? un grup de treball englobant els Observatoris de l'Administraci?n Electr?nica de les Comunitats Aut?nomas.?Aquest grup de treball dep?n del Comit? Sectorial d'Administraci?n Electr?nica, integrat en la Confer?ncia Sectorial d'Administraci?n P?blica.

  Els objectius del grup s?n:

  • Monitorar l'avan? de l'Administraci?n Auton?mica cap a l'Administraci?n electr?nica.
  • Mantindre una radiograf?a permanentment actualitzada sobre l'estat de les diferents administracions en este tema.
  • Aconseguir un consens entre les diferents Comunitats quant a metodolog?a de treball i indicadors a analitzar.
  • Realitzar recomanacions que ajuden a accelerar el proc?s de modernizaci?n i a aconseguir un equilibri entre les diferents Comunitats.

  El resultat del seu treball han sigut els informes anuals que es llisten en la pesta?a de desc?rregues.

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General