accesskey_mod_content

L'edició 2019 de l'Índex de Dades Obertes, Útils i Reutilitzables de l'OCDE (OURdata Index) avalua a 33 països membres i socis, entre ells Espanya, que en 2018 van emplenar l'enquesta “OECD Open Government Data Survey”. Es tracta d'un índex que analitza els elements clau de les polítiques públiques de dades obertes, i que està estructurat en tres pilars: la disponibilitat de les dades, l'accessibilitat dels mateixos i el suport governamental per a la seva reutilització.

En aquest índex Espanya ha aconseguit una puntuació global de 0,70 sobre 1. Situant-se en 8ª posició del rànquing, per sobre de la mitjana de l'OCDE, establerta en 0,60.

Gràfic explicat en el paràgraf anterior

Quant al pilar “Disponibilitat de Dades”, es destaca que Espanya es manté com un dels països amb millors resultats quant a la disponibilitat de datasets d'alt valor.

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats