accesskey _ mod _ content

Open-Useful-Reusable Government Data Index (OURdata)

OURdata Index da garatzen da herrialde laguntzeko politikak (datu irekien. ea aztertzen eta neurtzen buruzko adierazleak hiru oinarri ditu: erabilgarritasuna, datuen irisgarritasuna eta gobernu-laguntzak berriro erabiltzeko.