the accesskey _ mod _ content

 

The translation of the portal you are viewing has been done by an automatic system of translation without revision of translations by hand and human translators.
 
This system called SILVER uses automatic translation engines opensource based on rules and in statistics. Systems have been trained with the corpus specific to the subjects of the portals, usually administrative matters. In Addition there has been a review of key concepts that should not be translated as names, addresses, names, etc. Although it is to make the greatest effort to improve the dictionaries, being an automatic translation without direct manual revision cannot be ensure correct translation of all the términos.la quality of translations vary depending on the language and are marked and defined by the thresholds of quality that current technology in provides automatic translation.
 
Si encuentra algún concepto incorrectamente traducido o que no deba traducirse en el portal en el que estaba navegando póngase en contacto con el soporte de dicho portal para subsanar el error.

......................................................


Ikusten ari zaren atariaren itzulpena itzulpen-sistema automatiko batek gauzatu du giza-itzultzaile baten zuzenketarik gabe.

PLATA izeneko sistema horrek opensourse arau eta estatistiketan oinarritutako itzulpen-motor automatikoak erabiltzen ditu.   Atariak jasotzen dituen gaiekin (administratiboak, batez ere) lotuta dauden corpus zehatzak erabili dira sistemak prestatzeko. Gainera, itzuli behar ez diren funtsezko kontzeptuak berrikusi dira (izenak, helbideak, abizenak...). Hiztegiak hobetzeko ahalegin handia egiten den arren, itzulpen automatiko bat denez eta ez duenez gizaki batek berrikusten, ezin daiteke ziurtatu termino guztiak ondo itzuli direnik. Itzulpenen kalitatea hizkuntzaren araberakoa da, eta mugatuak daude gaur egun itzulpengintza arloan dagoen teknologiaren kalitatera.

Atarian txarto itzulia edo itzuli behar ez litzatekeen kontzepturen bat aurkituz gero, harremanetan jarri atariaren laguntza-zerbitzuarekin akatsa zuzentzeko.
 

General access point
General access point