accesskey_mod_content

A Administración Electrónica e as políticas da Unión Europea

A Estratexia de Lisboa (2000) supuxo o punto de inflexión no desenvolvemento das políticas para o impulso da Sociedade da Información na UE. Só as Tecnoloxías da Información podían ser a pedra angular na construción dunha economía competitiva, dinámica e baseada no coñecemento. Parte dese impulso, é o desenvolvemento coordinado das políticas de Administración Electrónica, que continua no ámbito da estratexia Europa (2020).

A Estratexia de Lisboa

A estratexia de Lisboa(Abre en nova xanela) para o crecemento e o emprego lanzouse no ano 2000 como resposta á globalización. O seu obxectivo era que a Comisión Europea e os Estados membros cooperasen nas reformas dirixidas a xerar crecemento e máis e mellores empregos mediante o investimento en capacidades das persoas, a ecologización da economía e a innovación. O horizonte temporal da iniciativa era o período 2001-2010. Os resultados da estratexia víronse afectados pola crise económica mundial que empezou a xestarse en 2008.

Europa 2020

Durante a Presidencia Española da Unión Europea procedeuse a facer un redeseño da estratexia política da Unión Europea.

Europa 2020(Abre en nova xanela) é a estratexia de crecemento da UE para a próxima década. Nun mundo cambiante, busca que a UE se converta nunha economía intelixente, sustentable e inclusiva. Este tres prioridades que se reforzan mutuamente, deben axudar á UE xa os Estados membros ofrecer altos niveis de emprego, a produtividade e a cohesión social.

Concretamente, a Unión estableceu cinco obxectivos ambiciosos - no emprego, a innovación, a educación, a inclusión social e o clima / enerxía - que deben alcanzarse para 2020. Cada Estado membro adoptará as súas propias metas nacionais en cada unha destas áreas. As accións concretas a nivel europeo e nacional baséase a estratexia.

Enlaces RelacionadosLigazóns Relacionadas