accesskey_mod_content

L'Administració Electrònica i les polítiques de la Unió Europea

L'Estratègia de Lisboa (2000) va suposar el punt d'inflexió en el desenvolupament de les polítiques per a l'impuls de la Societat de la Informació en la UE. Només les Tecnologies de la Informació podien ser la pedra angular en la construcció d'una economia competitiva, dinàmica i basada en el coneixement. Part d'eixe impuls, és el desenvolupament coordinat de les polítiques d'Administració Electrònica, que contínua en l'àmbit de l'estratègia Europa (2020).

L'Estratègia de Lisboa

L'estratègia estratègia de Lisboa(Obri en nova finestra) per al creixement i l'ocupació es va llançar l'any 2000 com a resposta a la globalització. El seu objectiu era que la Comissió Europea i els Estats membres cooperaren en les reformes dirigides a generar creixement i més i millors ocupacions mitjançant la inversió en capacitats de les persones, l'ecologización de l'economia i la innovació. L'horitzó temporal de la iniciativa era el període 2001-2010. Els resultats de l'estratègia es van veure afectats per la crisi econòmica mundial que va començar a gestar-se en 2008.

Europa 2020

Durant la Presidència Espanyola de la Unió Europea es va procedir a fer un redissenye de l'estratègia política de la Unió Europea.

Europa 2020(Obri en nova finestra) és l'estratègia de creixement de la UE per a la pròxima dècada. En un món canviant, busca que la UE es convertisca en una economia intel·ligent, sostenible i incloent. Estes tres prioritats que es reforcen mútuament, han d'ajudar a la UE ja els Estats membres oferir alts nivells d'ocupació, la productivitat i la cohesió social.

Concretament, la Unió ha establit cinc objectius ambiciosos - en l'ocupació, la innovació, l'educació, la inclusió social i el clima / energia - que han d'aconseguir-se per a 2020. Cada Estat membre adoptarà les seues pròpies metes nacionals en cadascuna d'estes àrees. Les accions concretes a nivell europeu i nacional es basa l'estratègia.

Enllaces RelacionatsEnllaços Relacionats