accesskey_mod_content

Instrumentos de execución dos Plans de Acción

Como soporte aos Plans de Acción, Parlamento e Consello adoptan decisións para o lanzamento de programas que facilitan recursos financeiros para Comisión Europea e Estados membros. No primeiro grupo, figuran o programa ISA que permite á Comisión desenvolver servizos e ferramentas que contribúen á interoperabilidade entre Administracións. No segundo, atópase o programa CIP (ICT-PSP), que mediante convocatorias anuais financia proxectos transfronteirizos como STORK ou EPSOS.
 

O programa ISA

programa ISA(Abre en nova xanela)  ten como obxectivo facilitar a interacción transfronteiriza e intersectorial entre as administracións públicas europeas, para posibilitar a prestación de servizos públicos electrónicos transfronteirizos e garantir a dispoñibilidade de solucións comúns. As súas prioridades basearase nunha estratexia de interoperabilidade europea, recentemente aprobada. As accións que se emprendan caerá en catro áreas de actividade:

  • Creación de marcos comúns en apoio da interoperabilidade (políticas, estratexias, especificacións, metodoloxías, directrices e outros enfoques similares)
  • Desenvolvemento de ferramentas xenéricas reutilizables polas distintas Administracións e áreas sectoriais
  • Implementación de servizos comúns (aplicacións operacionais e das infraestruturas de carácter xenérico para satisfacer as necesidades das distintas áreas de políticas públicas)
  • Análise das repercusións do TIC na aplicación da lexislación comunitaria.

O programa CIP (ICT-PSP)

programa CIP (ICT-PSP)(Abre en nova xanela)  ten por obxecto estimular unha maior penetración de servizos innovadores baseados no TIC e a explotación de contidos dixitais en toda Europa polos cidadáns, os gobernos e as empresas, en particular a PEME.O financiamento destínase principalmente a accións piloto, coa participación tanto de organizacións públicas e privadas, para a validación en contornas reais, innovadores e servizos de interoperabilidade baseadas no TIC en áreas tales como:

  • TIC para a saúde, o envellecemento e a inclusión;
  • Bibliotecas Dixitais;
  • TIC para mellorar os servizos públicos;
  • TIC para a eficiencia enerxética e a mobilidade intelixente;
  • Web multilingüe e a evolución de Internet.

As administracións públicas españolas participan activamente en varios destes proxectos. Pode consultar máis información respecto diso en: " Proxectos CIP con participación española ".

Interoperabilidade entre Administracións Europeas

Dentro do programa ISA desenvolveuse como primeira peza unha importante ferramenta para a implementación da Administración Electrónica en Europa: un acordo entre todas as partes sobre a Estratexia e Marco de Interoperabilidade para os servizos transfronteirizos, cos que deberán aliñarse os propios dos Estados membros.

Ambas as pezas están incluídas eb a Comunicación « Cara á interoperabilidade dos servizos públicos europeos(Abre en nova xanela) » contempla o establecemento dun enfoque común para as administracións públicas dos Estados membros co fin de axudar a cidadáns e empresas a sacar o máximo partido do mercado único da UE. Co fin de superar as limitacións que se lles presenta para iso (as denominadas barreiras electrónicas), é necesario que as administracións públicas poidan intercambiar a información necesaria e cooperen na prestación de servizos públicos a través das fronteiras. Isto esixe garantir a interoperabilidade entre as administracións públicas, para iso a comunicación inclúe como anexos unha estratexia de interoperabilidade(Abre en nova xanela) e un marco de interoperabilidade(Abre en nova xanela) de ámbito europeo acordados entre a Comisión Europea e os Estados membros.