accesskey_mod_content

Estratègies d'Administració Electrònica en la Unió Europea

 • L'Estratègia Digital Europea

  L'Estratègia Digital Europea per al període 2020-2025, presentada en la Comunicació de la Comissió “Modelant el futur digital d'Europea”, s'articula en tres eixos: Tecnologia que treballa per a la gent, Economia justa i competitiva i Societat oberta, democràtica i sostenible. Dins de cadascun d'estos eixos, s'inclouen una sèrie d'accions i les seues respectives planificacions temporals.

 • Les Declaracions Ministerials d'Administració Electrònica

  El desenvolupament de l'Administració Electrònica en la Unió Europea ha partit del consens aconseguit entre els Estats membres en Declaracions Ministerials. L'última d'elles va ser adoptada en la ciutat de Tallín en 2017 i reforça el compromís amb els principis del Pla d'Acció d'Administració electrònica 2016-2020.

 • Els Planes d'Acció d'Administració Electrònica

  Les Declaracions Ministerials, juntament amb les successives estratègies per al desenvolupament de la Societat de la Informació, han donat lloc a Planes d'Acció d'Administració Electrònica desenvolupats per la Comissió Europea, que són el full de ruta per a aconseguir els objectius de les Declaracions. La Comissió Europea va adoptar el 19 d'abril de 2016 el “Pla d'Acció d'Administració Electrònic Europeu 2016-2020”, que accelera la transformació digital de l'administració

 • Relació de documents de desenvolupament de l'Administració Electrònica a Europa

  Ací pot trobar una relació de documents que han facilitat el desenvolupament de l'Administració Electrònica en la Unió Europea

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General