accesskey_mod_content

Pilots CIP-LSCP (i-SENS, STORK2, GEN6, epSOS, i-CODEX)

Els Pilots a gran escala (LSP - Large Scale Pilots) del Programa de Competitivitat i Innovació (CIP - Competitiviness and Innovation Program) de la Comissió Europea tenen com a objectiu involucrar a diferents actors europeus (administracions públiques, proveïdors de serveis i centres de recerca) en la implementació de solucions comunes per oferir serveis públics transfronterers en línia i fer-los accessibles en tota Europa.

Les Administració Pública espanyola participa en cinc d'ells:

  • El projecte STORK2 (Secure idenTity across bORders linKed), que té per objectiu facilitar la creació i adopció de la identificació i autenticació electròniques, tant per a persones físiques com a jurídiques avançant així en la construcció d'un àrea única per a Europa, interoperable i sostenible,
  • El projecte GEN6 (Goverment ENable with IPv6), que el seu objectiu és el d'impulsar el desplegament d'IPv6 a Europa, mitjançant l'execució d'una sèrie d'experiències pioneres de transició a IPv6 en Administracions Públiques de diferents països, i la seva disseminació en la Unió Europea
  • El projecte epSOS (European Patients Smart Open Services), que se centra a l'àrea de sanitat electrònica, i té per objectiu aconseguir l'intercanvi de dades bàsiques sobre els pacients (com el tipus de sang ) amb la finalitat de que un metge a un altre país pugui accedir a l'historial mèdic d'un pacient que temporalment s'ha desplaçat al seu país.
  • i –CODEX (i-Justice Communication via Online Data Exchange) tracta de fomentar la cooperació dels Estats membre en l'àmbit de la justícia electrònica i facilitar la col·laboració en l'execució de l'ordre europea de pagaments (EPO) , ordre de detenció europea ( EAW) o el reconeixement mutu de sancions pecuniàries i multes .

L'última aportació per finalitzar la construcció del mercat únic digital és el projecte i-SENS  que, basant-se en els resultats dels cinc projectes piloto a gran escala anteriors, tracta d'identificar i estandarditzar blocs comuns per facilitar la creació d'una infraestructura electrònica transfronterera.

Més informació sobre els pilots de serveis electrònics transfronterers en: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/cross-border-pilots(Obre en nova finestra)
 

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats