content _ mod _ accesskey

La cooperación entre las diferentes AAPP a nivel nacional se realiza en el marco de la Administrazio elektronikoaren Batzorde Sektoriala eta bere lan-taldeak:
 

Izena eta sinadura elektroniko Digitala taldea

Seguimiento y puesta en común de los cambios normativos y tecnológicos en cuestiones de identidad y firma electrónica, así como el análisis de la problemática y soluciones disponibles. También realiza propuestas a la  Comisión Sectorial de Administración Electrónica, para su consideración y eventual aprobación, en materia de identidad digital y firma electrónica.

Bitartekotza taldea eta zerbitzuak Herritarren Karpeta

Sektore publikoan, datuak eta agiriak arteko trukeak. Horiei documentos-e eta zerbitzuen datuak trukatzeko ereduak, datuak trukatzen jurídico-organizativos nahiz bitartekaritzako bitartez, nodoen arteko eta zuzenak Segurtasun-ereduak, gobernua eta kontrolatzeko sistemak ezarri eta herritarrekiko harremanaren eredua intermediados.Desarrollo (Herritarren Karpeta hainbat jarduera alorretan: jardueraren jarraipena, gardentasuna eta sarbide eta kontsumoaren datuak jurídicos-organizativos elkarreragingarritasuna Modeloak, zerbitzuak lehenestea.

Elkarreragingarritasunerako talde

Proporcionar normas e instrumentos que faciliten la interoperabilidad entre Administraciones Públicas y realizar el modelo de bases tecnológicas para garantizar la interoperabilidad de Gobierno Electrónico en el ámbito de la Administración Local, Autonómica y Estatal.

Telekomunikazioen Integratuak taldea

Planifikatu, koordinatu eta jarraipena egiten lagunduko duten ekintzak sustatzea, telekomunikazioen arloan, bultzatzea, sendotzea eta ekonomia iraunkortasun bermea espainiako herri-administrazioen komunikazio sarea legearen 40. atalean jasotzen den 155.3 2015 / urriaren 1eko baita dagozkien sare korporatiboetara autonomia erkidegoetako.

A taldea, adierazleak eta neurriak

Realiza actuaciones en el marco del Observatorio de la Administración Electrónica que permitan a través de diferentes publicaciones y estudios conocer la panorámica general de situación y progreso de la Administración Electrónica en España a todos los niveles. Genera los informes CAE e IRIA y hace el seguimiento de las actuaciones del Observatorio de Accesibilidad Web. También establece un calendario de publicación de datos, aprobado por todas las Comunidades Autónomas, con el compromiso de envío/volcado de datos propios.

Segurtasun-taldea

Proporciona normas e instrumentos que faciliten la implementación del Esquema NAcional de Seguridad (ENS) entre Administraciones Públicas; desarrolla de la Línea de acción 2 de la EECS “Seguridad de los Sistemas de Información de las Administraciones Públicas”; coordina y da soporte al Grupo de Identidad Digital; mejora, amplia y coordina el intercambio de información técnica de incidentes y amenazas, entre otras funciones.

Zerbitzuak eta aplikazioak berrerabiltzea eta RISP taldea

Fomenta en el Sector Público la reutilización en todos los niveles por medio de la reutilización de aplicaciones y servicios, según se contempla en la ley 40/2015, de 1 de octubre, y de la reutilización de la información en el sector público y la coordinación con el portal datos.gob.

Komun batzuk.

Persigue el establecimiento de estándares comunes de actuación en relación con los repositorios con el fin de que la información contenida en ellos esté actualizada y pueda ser interoperable entre ellos así como con otros sistemas de información.

Dokumentu multzoa, eta Artxibo Elektronikoa.

Ezarri ditu, kontrolatzen eta Dokumentu-kudeaketa Elektronikoa arloko jardueren segimendua egiten du, eta horren barruan, dokumentu Elektronikoak Artxibo eta Espedientea, bai eta dokumentu-kudeaketa elektronikoa jarraibideak ezarri eta erabiltzeari buruzko eskakizunak eta artxibo elektronikoa Gorde ditu. besteak beste, azken AURRERAPEN guztiak.

Erregistro elektronikoa Ahalordetzak eta funtzionarioen taldea.

Autonomia erkidegoen eta toki erakundeen arteko koordinazioa bermatzeko. horretarako, herritarrei parte hartzeko gaitutako funtzionarioentzat baliabide elektronikoak erabiltzeko identifikatu eta sinadura elektronikoari dagokionez, erregistro elektronikoaren bidez eskaerak (alderdi nagusiak eta kopiak auténticas.definición erregistroei buruzko Gaitutako funtzionarioentzat (RFH). urteko Azterketa sartzeko prozesuan herri-administrazio bat ez duten funtzionarioen Erregistro bidez Prestatutako al RFH SGAD ezarri. (Ikerketa herri-administrazio bat duten RFH integratzen ditu, RFH SGAD.

Talde funtzional eta legeetan jartzeko laguntza jaso 39 eta 40

Lankidetza eremua sortu egin behar izan dituen erronka guztiak jartzen dira administrazio publikoek legeen 39. eta 40. galdera eremua gainditzen duten beste teknikari Bideratzen zuten lantaldeak, konponbideak zehaztu eta baloratzea, beste erakunde batzuei igorri eta, azkenik, irizpide batzuk proposatzen dituzten neurriak ezartzen dela bermatzeko administrazio Elektronikoak legeetan aurreikusitako homogeneoa.

- - Europako taldea ELI Identifikatzailea

Europako Legeria identifikatzailea du, espainian argitaratutako estandar gisa identifikatu eta deskribatu ofizialetan eta legeei buruzko informazioa administrazioei datu-baseetan

Faktura Elektronikoa taldea

Trabajar colaborativamente entre las CCAA y la AGE para la mejora de la facturación a las Administraciones Públicas, poniendo especial énfasis en la implantación de la factura electrónica en el Sector Público.

 

Dentro de la Administración General del Estado la cooperación se realiza a través de la - IKT batzordea zein Ministroen batzordeak administrazio Digitala Lan-taldeak dira. Hain zuzen ere, antzeko gaiak lehen aipatutakoak.

 

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia