accesskey_mod_content

Normalització en seguretat de les tecnologies de la informació

Este document oferix una panoràmica de la normalització en seguretat de les tecnologies de la informació:
  • En primer lloc es repassen els conceptes bàsics de normalització i organismes de normalització.
  • En segon lloc s'exposa el paper de les normes en la seguretat de la informació i dels sistemes de tecnologies de la informació.
  • En tercer lloc s'oferix una visió de conjunt de les normes de seguretat de tecnologies de la informació i, a continuació, se centra l'atenció en les normes relatives a la gestió de la seguretat de la informació i es posen en relació amb l'Esquema Nacional de Seguretat ( Reial decret 3/2010(Obri en nova finestra) ).
  • En quart i últim lloc s'indiquen els organismes oficials de normalització implicats en esta matèria.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General