content _ mod _ accesskey

Informazioaren segurtasun politika

Segurtasun eskema nazionalean ezarritakoarekin bat etorriz, horren ondorioz prozesu egokiak al zuten, beren erakundeen administrazioa informazioaren segurtasun-politika zehazten ditu.
Informazioaren segurtasun politika adibideak:

Estatuko Administrazio Orokorrak 2000.

Justizia ministerioa

Orden JUS/1293/2017, de 14 de diciembre, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica

Ogasun eta herri administrazio ministerioa

Orden HAP/1953/2014, de 15 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Osasun ministerioa, Gizarte-zerbitzuen eta berdintasunerako

Orden SSI/321/2014, de 26 de febrero, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Atzerri arazoetako eta lankidetzako ministerioa

Orden AEC/1647/2013, de 5 de septiembre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Zerga administrazioko estatu agentzia

Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba la política de seguridad de la información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Lan eta gizarte segurantza ministerioa

2012Ko uztailaren 30eko agindua; horren bidez onartu da informazio-sistemen segurtasun-politika ere (lan eta gizarte segurantzako ministerioa

Gizarte segurantzaren administrazioa

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueba la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en la Administración de la Seguridad Social

Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa

Orden IET/1934/2014, de 14 de octubre, por la que se establece la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Herri administrazioen ministerioa

Orden TAP/3148/2011, de 7 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

Nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena

AAA / / agindua jaso 991 maiatzaren 21eko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena

Lehendakaritza ministerioa

Ministerioetako Órdenes 2011ko irailaren 16 eta 2012ko apirilaren 20an, dituen informazioaren segurtasun politika onartzen du eta administrazio elektronikoaren esparruan (kultura ministerioa

Gizarte segurantzaren informazio sistemen segurtasun batzordea

ESS / / agindua 775 2014ko maiatzaren 7ko batzordearen sortzen duen gizarte segurantzako informazio-sistemen segurtasuna.

Defentsa ministerioa

76 / Ministro Agindua, 2006ko maiatzaren 19an emandako informazioaren segurtasun politika onartzen duena (defentsa ministerioa.

Barne ministerioa

INT / 2019 424 agindua, apirilaren 10ekoa; horren bidez onartu da informazioaren segurtasun politika eta administrazio elektronikoaren esparruan Barne Ministerioa (norabide nagusien (informazioaren segurtasunari buruzko behin-behineko emaitzak zabaltzeko hauteskunde-prozesuetan.

Sustapen ministerioa

Orden FOM/1987/2014, de 20 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Fomento.

Kontuhartzailetzako aurrekontu eta gastuen idazkaritza eta estatuko administrazioaren urteko Egoera (IGAE)

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se regula la política de seguridad de los sistemas de información de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado

Autonomia-erkidegoak

Valentziako Erkidegoa

Consell de ematea erabaki zuten valentziako erkidegoko ikuskaritzak 2019 ekainaren 5ean onartu zuen dokumentua eta informazio sistemen segurtasuna kudeatzeko politika orokorrak erakunde honek.

Errioxako autonomia erkidegoa

Decreto 40/2014, de 3 de octubre, por el que se aprueba la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Kanarietako Autonomia Erkidegoa

Orden de 31 de julio de 2013, por la que se establece el marco común y las directrices básicas de la política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Andaluziako Junta

Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía.

Andaluziako Junta

2007ko ekainaren 19a

70 / Dekretua 2007ko ekainaren 6ko dekretua aldatzen duena (1 / urtarrilaren 11ko segurtasun politika ezartzen duen informazioaren eta komunikazioaren teknologiek administrazioaren, andaluziako Junta.

Toki-erakundeak

Beste Erakunde Batzuk

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia