content _ mod _ accesskey

Informazioaren segurtasun politika

Segurtasun eskema nazionalean ezarritakoarekin bat etorriz, horren ondorioz prozesu egokiak al zuten, beren erakundeen administrazioa informazioaren segurtasun-politika zehazten ditu.
Informazioaren segurtasun politika adibideak:

Estatuko Administrazio Orokorrak 2000.

Justizia ministerioa

JUS// agindua 1293 2007ko abenduaren 14ko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan

Ogasun eta herri administrazio ministerioa

HAP// agindu zuen 2004ko urriaren 15eko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (ogasun eta herri administrazio ministerioa.

Osasun ministerioa, Gizarte-zerbitzuen eta berdintasunerako

Orden SSI/321/2014, de 26 de febrero, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Atzerri arazoetako eta lankidetzako ministerioa

// Agindua AEC 1647 2013ko irailaren 5eko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (atzerri arazoetako eta lankidetzako ministerioa.

Zerga administrazioko estatu agentzia

Azaroaren 8ko ebazpenaren 2012, zerga administrazioko estatu agentziako lehendakaria, informazioaren segurtasun politika onartzen duena, zerga administrazioko estatu agentzia

Lan eta gizarte segurantza ministerioa

2012Ko uztailaren 30eko agindua; horren bidez onartu da informazio-sistemen segurtasun-politika ere (lan eta gizarte segurantzako ministerioa

Gizarte segurantzaren administrazioa

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueba la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en la Administración de la Seguridad Social

Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa

LAE// agindu zen 2004ko urriaren 14ko ezartzen den informazioaren segurtasun-politikaren administrazio elektronikoaren arloan (Ministerio de Industria, energia eta turismoa.

Herri administrazioen ministerioa

Orden TAP/3148/2011, de 7 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

Nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena

Orden AAA/991/2015, de 21 de mayo, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración Electrónica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Lehendakaritza ministerioa

Ministerioetako Órdenes de 16 de septiembre de 2011 y de 20 de abril de 2012, por las que se aprueba y modifica la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la Administración Electrónica del Ministerio de la Presidencia

Comité de Seguridad de los Sistemas de Información de la Seguridad Social

Orden ESS/775/2014, de 7 de mayo, por la que se crea el Comité de Seguridad de los Sistemas de Información de la Seguridad Social.

Defentsa ministerioa

Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa.

Barne ministerioa

INT/2019 424 agindua, apirilaren 10ekoa; horren bidez onartu da informazioaren segurtasun politika eta administrazio elektronikoaren esparruan Barne Ministerioa (norabide nagusien (informazioaren segurtasunari buruzko behin-behineko emaitzak zabaltzeko hauteskunde-prozesuetan.

Sustapen ministerioa

Orden FOM/1987/2014, de 20 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Fomento.

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)

2015Eko abenduaren 21eko erabakia, estatuaren aurrekontu eta gastuen idazkaritza, arautzen du informazio-sistemen segurtasun-politika estatu idazkaritzaren kontuhartzailetzako aurrekontu eta gastuen Egoera (administrazioa eta

Autonomia-erkidegoak

Valentziako Erkidegoa

Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana de 5 de junio de 2019, por el que se aprueba el documento de políticas generales de gestión y seguridad de los sistemas de información de esta institución.

Errioxako autonomia erkidegoa

2014Ko 40/dekretua, urriaren 3koa, informazioaren segurtasun politika onartzen duenak, errioxako autonomia erkidegoak.

Kanarietako Autonomia Erkidegoa

2007Ko uztailaren 31ko ordenari ezartzen duen oinarrizko irizpideen esparru komunari informazioaren segurtasun politika eta administrazio elektronikoaren esparruan, kanarietako autonomia erkidegoko administrazioak.

Andaluziako Junta

Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía.

Andaluziako Junta

2007ko ekainaren 19a

Decreto 70/2017, de 6 de junio, por el que se modifica el Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía.

Toki-erakundeak

Beste Erakunde Batzuk

Asturiasko printzerrian (Batzar Orokorra

Política de Seguridad de la Junta General del Principado de Asturias