content _ mod _ accesskey

Informazioaren segurtasun politika

Segurtasun eskema nazionalean ezarritakoarekin bat etorriz, horren ondorioz prozesu egokiak al zuten, beren erakundeen administrazioa informazioaren segurtasun-politika zehazten ditu.
Informazioaren segurtasun politika adibideak:

Estatuko Administrazio Orokorrak 2000.

Justizia ministerioa

JUS// agindua 1293 2007ko abenduaren 14ko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan

Ogasun eta herri administrazio ministerioa

Orden HAP/1953/2014, de 15 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Osasun ministerioa, Gizarte-zerbitzuen eta berdintasunerako

Orden SSI/321/2014, de 26 de febrero, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Atzerri arazoetako eta lankidetzako ministerioa

// Agindua AEC 1647 2013ko irailaren 5eko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (atzerri arazoetako eta lankidetzako ministerioa.

Zerga administrazioko estatu agentzia

Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba la política de seguridad de la información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Lan eta gizarte segurantza ministerioa

ORDEN de 30 de julio de 2012, por la que se aprueba la Política de Seguridad de los Sistemas de Información del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Gizarte segurantzaren administrazioa

2007Ko irailaren 2ko ebazpena, gizarte segurantzaren estatuko idazkaritzaren onartzen du baliabide elektronikoen erabilerari dagokionez segurtasun arloko politika, gizarte segurantzaren administrazioa

Industria, Turismo eta merkataritza ministerioa

Orden IET/1934/2014, de 14 de octubre, por la que se establece la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Herri administrazioen ministerioa

Orden TAP/3148/2011, de 7 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

Nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena

AAA// agindua jaso 991 maiatzaren 21eko informazioaren segurtasun politika onartzen duen administrazio elektronikoaren esparruan (nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena

Lehendakaritza ministerioa

Ministerioetako Órdenes de 16 de septiembre de 2011 y de 20 de abril de 2012, por las que se aprueba y modifica la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la Administración Electrónica del Ministerio de la Presidencia

Comité de Seguridad de los Sistemas de Información de la Seguridad Social

Orden ESS/775/2014, de 7 de mayo, por la que se crea el Comité de Seguridad de los Sistemas de Información de la Seguridad Social.

Defentsa ministerioa

Orden Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa.

Barne ministerioa

INT/2019 424 agindua, apirilaren 10ekoa; horren bidez onartu da informazioaren segurtasun politika eta administrazio elektronikoaren esparruan Barne Ministerioa (norabide nagusien (informazioaren segurtasunari buruzko behin-behineko emaitzak zabaltzeko hauteskunde-prozesuetan.

Sustapen ministerioa

Orden FOM/1987/2014, de 20 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Fomento.

Kontuhartzailetzako aurrekontu eta gastuen idazkaritza eta estatuko administrazioaren urteko Egoera (IGAE)

Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se regula la política de seguridad de los sistemas de información de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado

Autonomia-erkidegoak

Valentziako Erkidegoa

Acuerdo del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana de 5 de junio de 2019, por el que se aprueba el documento de políticas generales de gestión y seguridad de los sistemas de información de esta institución.

Errioxako autonomia erkidegoa

Decreto 40/2014, de 3 de octubre, por el que se aprueba la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Kanarietako Autonomia Erkidegoa

Orden de 31 de julio de 2013, por la que se establece el marco común y las directrices básicas de la política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Andaluziako Junta

Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía.

Andaluziako Junta

2007ko ekainaren 19a

70/Dekretua 2007ko ekainaren 6ko dekretua aldatzen duena (1/urtarrilaren 11ko segurtasun politika ezartzen duen informazioaren eta komunikazioaren teknologiek administrazioaren, andaluziako Junta.

Toki-erakundeak

Beste Erakunde Batzuk

Asturiasko printzerrian (Batzar Orokorra

Política de Seguridad de la Junta General del Principado de Asturias

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia