accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

L'accessibilitat és una problemàtica tractada i considerada àmpliament tant en àmbits nacionals com a internacionals. Per açò s'han creat una sèrie de recursos que permeten especificar les característiques que han de complir els continguts disponibles mitjançant tecnologies Web en Internet, Intranets i un altre tipus de xarxes informàtiques, perquè puguen ser utilitzats per la major part de les persones, incloent persones amb discapacitat i persones d'edat avançada, de forma autònoma o mitjançant les ajudes tècniques pertinents.Entre estos recursos destaquen:

Norma EN 301 549:2018, versió 2.1.2, "Requisits d'accessibilitat per a productes i servicis TIC"

La norma EN 301 549:2018 versió 2.1.2(Obri en nova finestra) especifica els requisits funcionals d'accessibilitat aplicables als productes i servicis que incloguen TIC (llocs web, programari, apps natives, documents, maquinari, etc). A més de descriure els procediments de prova i la metodologia d'avaluació a seguir per a cada requisit d'accessibilitat.

A més, esta nova versió de l'EN 301-549 ha sigut declarada per la Comissió Europea com a estàndard harmonitzat per a l'aplicació de la Directiva d'Accessibilitat Web en Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 de la Comissió, de 20 de desembre de 2018 . Per tant, des del 21 de desembre de 2018, és l'estàndard que aplica en les Administracions Públiques espanyoles.

Actualment esta nova versió es pot consultar en anglés en la web d'ETSI ETSI(Obri en nova finestra) . No obstant açò, esta versió es materialitza en la norma espanyola UNE-EN 301549:2019 , que en virtut de l'acord subscrit per la Secretaria d'Estat de Funció Pública i AENOR(Obri en nova finestra) es pot consultar a través del PAe.

Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) 2.1

Les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 són l'última versió de les pautes d'accessibilitat del contingut en la Web del W3C (World Wide Web Consortium).

La nova versió 2.1.2 de l'EN 301-549:2018(Obri en nova finestra) està alineada amb les WCAG 2.1 i per tant introduïx tots els canvis incorporats a esta última: nous criteris de conformitat, nova pauta "2.5 Modalitats d'entrada", etc.

cal esmentar també que en esta nova versió no s'han modificat els criteris de conformitat preexistents en les WCAG 2.0, ni tan sols la seua numeració.

Norma UNIX 139803:2012. Requisits d'Accessibilitat per a continguts en la web.

És un norma espanyola que establix els requisits d'accessibilitat per als continguts web. Quant als seus requisits referencia completament a les Pautes d'Accessibilitat per al contingut web WCAG2.0(Obri en nova finestra) de la Iniciativa per a l'Accessibilitat Web(Obri en nova finestra) (WAI) del Consorci de la Web(Obri en nova finestra) (W3C) per tant hi ha una equivalència directa entre elles. Esta norma actualitza la UNIX 139803:2004.

La Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques té subscrit un acord amb AENOR(Obri en nova finestra) per a la distribució gratuïta d'esta norma a través del Portal d'Administració Electrònica. Està prohibida la distribució d'este document per altres mitjans que no siguen els autoritzats per AENOR.

Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0

Les  WCAG 2.0(Obri en nova finestra)  són una evolució de les WCAG 1.0. Es tracta d'una recomanació internacional sobre com fer accessibles els continguts de la Web a les persones amb discapacitat i van ser aprovades al desembre de 2008. Tenen en compte els nous factors tecnològics i l'experiència derivada de l'ús de les WCAG 1.0.

Estàndard ISO/IEC 40500:2012

El  estàndard ISO/IEC 40500:2012(Obri en nova finestra) , aprovat a l'octubre de 2012, és l'estàndard internacional que arreplega les pautes d'accessibilitat web WCAG 2.0. D'esta manera, les diferents legislacions nacionals poden arreplegar referències a este estàndard afavorint l'harmonització internacional.

UNE-EN 301 549, “Requisits d'accessibilitat de productes i servicis TIC aplicables a la contractació pública a Europa” – “Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe”

Esta norma, l'EN EN 301 549(Obri en nova finestra) , establix els requisits funcionals que garantiran que els productes i servicis TIC siguen accessibles per a totes les persones; per exemple, des d'un telèfon mòbil, fins a ordinadors, passant per pàgines web; així, els requisits per a la web es basen en les directrius d'accessibilitat de continguts web WCAG 2.0, desenvolupades per W3C, estant en línia amb els indicats en la norma espanyola UNIX 139803, ‘Requisits d'accessibilitat per a continguts en la Web’. A més, la norma europea, publicada en ETSI(Obri en nova finestra) , descriu els procediments d'assaig i la metodologia d'avaluació de cadascun d'ells. La norma ha sigut adoptada al catàleg espanyol com a UNE-EN 301 549 per part d'AENOR, l'entitat legalment responsable del desenvolupament de les normes tècniques a Espanya.

La Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques ha subscrit un acord amb AENOR(Obri en nova finestra) per a la difusió d'esta norma a través del Portal d'Administració Electrònica. Està prohibida la distribució d'este document per altres mitjans que no siguen els autoritzats per AENOR.

WAI-ÀRIA Accessible Rich Internet Applications

WAI-ÀRIA(Obri en nova finestra)   , aprovada al març del 2014, és una recomanació internacional que definix com fer el contingut i les aplicacions webs més accessibles per a persones amb discapacitat. És d'especial ajuda per a la generació de contingut dinàmic i per a interfícies d'usuari avançades desenvolupades amb AJAX, HTML i Javascript. S'engloba en Iniciativa per a l'Accessibilitat Web (WAI)(Obri en nova finestra)  del Consorci de la Web (W3C)(Obri en nova finestra) .

Norma UNIX 139803:2004. Requisits d'Accessibilitat per a continguts en la web.

La norma UNIX 139803:2004 és una norma espanyola, que ha pres com a punt de partida per a la seua realització les Directrius per a l'Accessibilitat dels continguts en la Web 1.0 (WCAG 1.0) de la Iniciativa per a l'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci de la Web (W3C). En la majoria dels requisits d'accessibilitat les dos normes són equivalents però la norma UNIX és lleugerament més exigent i ha incrementat la prioritat d'algun d'estos requisits. Per tant, un portal que complisca la norma UNIX serà també conforme a les WCAG 1.0. No obstant açò, un portal conforme a les WCAG 1.0 és possible que haja de realitzar alguna modificació per a aconseguir un determinat nivell d'accessibilitat segons la norma UNIX.

La legislació espanyola, mitjançant el REIAL DECRET 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglamente sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a la societat de la informació obliga a les webs de les Administracions Públiques a complir els requisits de prioritat 1 i 2 especificats en la norma UNIX.

Metodologia Unificada d'Avaluació Web UWEM 1.0

La UWEM 1.0(Obri en nova finestra)  descriu una metodologia per a l'avaluació del compliment de la recomanació WCAG 1.0. La fi d'esta metodologia consistix a assegurar que les ferramentes i tècniques d'avaluació desenvolupades per a la vigilància a gran escala o per a l'avaluació en local, siguen compatibles i coherents entre si i amb la iniciativa WAI.

Norma CWA 1554:2006. Especificacions per a l'esquema de l'avaluació de la conformitat i marca de qualitat sobre accessibilitat web.

La  Norma CWA 1554:2006(Obri en nova finestra)  és una norma europea avalada per el  Comité Europeu de Normalització (CEN)(Obri en nova finestra)  . Esta norma constituïx la base de la certificació europea en Accessibilitat Web.