accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

L'accessibilitat és una problemàtica tractada i considerada àmpliament tant en àmbits nacionals com a internacionals. Per això s'han creat una sèrie de recursos que permeten especificar les característiques que han de complir els continguts disponibles mitjançant tecnologies Web en Internet, Intranets i un altre tipus de xarxes informàtiques, perquè puguin ser utilitzats per la major part de les persones, incloent persones amb discapacitat i persones d'edat avançada, de forma autònoma o mitjançant les ajudes tècniques pertinents.Entre aquests recursos destaquen:

Norma EN 301 549:2018, versió 2.1.2, "Requisits d'accessibilitat per a productes i serveis TIC"

La norma EN 301 549:2018 versió 2.1.2(Obre en nova finestra) especifica els requisits funcionals d'accessibilitat aplicables als productes i serveis que incloguin TIC (llocs web, programari, apps natives, documents, maquinari, etc). A més de descriure els procediments de prova i la metodologia d'avaluació a seguir per a cada requisit d'accessibilitat.

A més, aquesta nova versió de l'EN 301-549 ha estat declarada per la Comissió Europea com a estàndard harmonitzat per a l'aplicació de la Directiva d'Accessibilitat Web en Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 de la Comissió, de 20 de desembre de 2018 . Per tant, des del 21 de desembre de 2018, és l'estàndard que aplica en les Administracions Públiques espanyoles.

Actualment aquesta nova versió es pot consultar en anglès a la web d'ETSI ETSI(Obre en nova finestra) . No obstant això, aquesta versió es materialitza en la norma espanyola UNE-EN 301549:2019 , que en virtut de l'acord subscrit per la Secretaria d'Estat de Funció Pública i AENOR(Obre en nova finestra) es pot consultar a través del PAe.

Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) 2.1

Les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 són l'última versió de les pautes d'accessibilitat del contingut a la Web del W3C (World Wide Web Consortium).

La nova versió 2.1.2 de l'EN 301-549:2018(Obre en nova finestra) està alineada amb les WCAG 2.1 i per tant introdueix tots els canvis incorporats a aquesta última: nous criteris de conformitat, nova pauta "2.5 Modalitats d'entrada", etc.

cal esmentar també que en aquesta nova versió no s'han modificat els criteris de conformitat preexistents en les WCAG 2.0, ni tan sols la seva numeració.

Norma UNEIX 139803:2012. Requisits d'Accessibilitat per a continguts a la web.

És un norma espanyola que estableix els requisits d'accessibilitat per als continguts web. Quant als seus requisits referencia completament a les Pautes d'Accessibilitat per al contingut web WCAG2.0(Obre en nova finestra) de la Iniciativa per a l'Accessibilitat Web(Obre en nova finestra) (WAI) del Consorci de la Web(Obre en nova finestra) (W3C) per tant hi ha una equivalència directa entre elles. Aquesta norma actualitza la UNEIX 139803:2004.

La Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques té subscrit un acord amb AENOR(Obre en nova finestra) per a la distribució gratuïta d'aquesta norma a través del Portal d'Administració Electrònica. Està prohibida la distribució d'aquest document per altres mitjans que no siguin els autoritzats per AENOR.

Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0

Les  WCAG 2.0(Obre en nova finestra)  són una evolució de les WCAG 1.0. Es tracta d'una recomanació internacional sobre com fer accessibles els continguts de la Web a les persones amb discapacitat i van ser aprovades al desembre de 2008. Tenen en compte els nous factors tecnològics i l'experiència derivada de l'ús de les WCAG 1.0.

Estàndard ISO/IEC 40500:2012

El  estàndard ISO/IEC 40500:2012(Obre en nova finestra) , aprovat a l'octubre de 2012, és l'estàndard internacional que recull les pautes d'accessibilitat web WCAG 2.0. D'aquesta manera, les diferents legislacions nacionals poden recollir referències a aquest estàndard afavorint l'harmonització internacional.

UNE-EN 301 549, “Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC aplicables a la contractació pública a Europa” – “Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe”

Aquesta norma, l'EN EN 301 549(Obre en nova finestra) , estableix els requisits funcionals que garantiran que els productes i serveis TIC siguin accessibles per a totes les persones; per exemple, des d'un telèfon mòbil, fins a ordinadors, passant per pàgines web; així, els requisits per a la web es basen en les directrius d'accessibilitat de continguts web WCAG 2.0, desenvolupades per W3C, estant en línia amb els indicats en la norma espanyola UNEIX 139803, ‘Requisits d'accessibilitat per a continguts a la Web’. A més, la norma europea, publicada en ETSI(Obre en nova finestra) , descriu els procediments d'assaig i la metodologia d'avaluació de cadascun d'ells. La norma ha estat adoptada al catàleg espanyol com a UNE-EN 301 549 per part d'AENOR, l'entitat legalment responsable del desenvolupament de les normes tècniques a Espanya.

La Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques ha subscrit un acord amb AENOR(Obre en nova finestra) per a la difusió d'aquesta norma a través del Portal d'Administració Electrònica. Està prohibida la distribució d'aquest document per altres mitjans que no siguin els autoritzats per AENOR.

WAI-ÀRIA Accessible Rich Internet Applications

WAI-ÀRIA(Obre en nova finestra)   , aprovada al març del 2014, és una recomanació internacional que defineix com fer el contingut i les aplicacions webs més accessibles per a persones amb discapacitat. És d'especial ajuda per a la generació de contingut dinàmic i per a interfícies d'usuari avançades desenvolupades amb AJAX, HTML i Javascript. S'engloba en Iniciativa per a l'Accessibilitat Web (WAI)(Obre en nova finestra)  del Consorci de la Web (W3C)(Obre en nova finestra) .

Norma UNEIX 139803:2004. Requisits d'Accessibilitat per a continguts a la web.

La norma UNEIX 139803:2004 és una norma espanyola, que ha pres com a punt de partida per a la seva realització les Directrius per a l'Accessibilitat dels continguts a la Web 1.0 (WCAG 1.0) de la Iniciativa per a l'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci de la Web (W3C). En la majoria dels requisits d'accessibilitat ambdues normes són equivalents però la norma UNEIX és lleugerament més exigent i ha incrementat la prioritat d'algun d'aquests requisits. Per tant, un portal que compleixi la norma UNEIX serà també conforme a les WCAG 1.0. No obstant això, un portal conforme a les WCAG 1.0 és possible que hagi de realitzar alguna modificació per aconseguir un determinat nivell d'accessibilitat segons la norma UNEIX.

La legislació espanyola, mitjançant el REIAL DECRET 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglamento sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a la societat de la informació obliga a les webs de les Administracions Públiques a complir els requisits de prioritat 1 i 2 especificats en la norma UNEIX.

Metodologia Unificada d'Avaluació Web UWEM 1.0

La UWEM 1.0(Obre en nova finestra)  descriu una metodologia per a l'avaluació del compliment de la recomanació WCAG 1.0. La fi d'aquesta metodologia consisteix a assegurar que les eines i tècniques d'avaluació desenvolupades per a la vigilància a gran escala o per a l'avaluació en local, siguin compatibles i coherents entre si i amb la iniciativa WAI.

Norma CWA 1554:2006. Especificacions per a l'esquema de l'avaluació de la conformitat i marca de qualitat sobre accessibilitat web.

La  Norma CWA 1554:2006(Obre en nova finestra)  és una norma europea avalada per el  Comitè Europeu de Normalització (CEN)(Obre en nova finestra)  . Aquesta norma constitueix la base de la certificació europea en Accessibilitat Web.