accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Les entitats obligades per el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (Obri en nova finestra) han de realitzar les revisions d'accessibilitat dels seus llocs web o aplicacions per a dispositius mòbils segons l'establit en l'article 17 del Reial decret i respectant els condicionants imposats per a les revisions en profunditat de la Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obri en nova finestra) , el resultat de la qual ha de quedar recollit en un Informe de revisió de l'accessibilitat.

Per a realitzar estes revisions d'accessibilitat, els organismes poden triar entre fer una autoavaluació duta a terme pel propi organisme del sector públic (amb recursos interns o externs), o bé poden certificar el compliment dels requisits d'accessibilitat del Reial decret 1112/2018 en els seus llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils per una entitat de certificació la competència tècnica de la qual haja sigut reconeguda formalment per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) o per un altre organisme nacional d'acord al Reglament (CE) n.º 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, pel qual s'establixen els requisits d'acreditació i vigilància del mercat relatius a la comercialització dels productes i pel qual es deroga el Reglament (CEE) n.º 339/93.

En este context, a la fi de 2019, ENAC va publicar el document “ Criteris i procés d'acreditació específic per a l'acreditació d'entitats que avaluen l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils(Obri en nova finestra) ”,  desenvolupat en estreta col·laboració amb la Secretaria General d'Administració Digital, pertanyent actualment al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (MAETD). Des d'aleshores totes aquelles entitats interessades podran iniciar el procés d'acreditació per a avaluar l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils.

Les revisions d'accessibilitat realitzades per una entitat d'inspecció acreditada per ENAC es pressuposaran que complixen tots els requisits establits en el Reial decret 1112/2018 i en la Decisió d'Execució (UE) 2018/1524 i que gaudixen dels màxims nivells de qualitat.