accesskey_mod_content

Certificació

Conté diferents certificacions del compliment de l'accessibilitat

Les pàgines d'Internet de les administracions públiques han de contindre una declaració d'accessibilitat (generalment en un apartat denominat Accessibilitat) en la qual de forma clara s'indique la informació sobre el grau d'accessibilitat de les mateixes, la data en què es va fer la revisió del nivell d'accessibilitat declarat i un mètode de contacte per a comunicar incidències d'accessibilitat. No obstant açò esta declaració no té perquè estar associada a un procés de certificació.

El compliment de les normes d'accessibilitat pot ser certificat (opcionalment) a través d'organismes de certificació. Concretament en l'àmbit espanyol existixen la certificació espanyola d'accessibilitat. També existixen diferents empreses que després de realitzar un procés d'auditoria d'accessibilitat d'un portal web oferixen la possibilitat d'incloure en el portal els seus segells d'accessibilitat particulars.

Certificació espanyola d'accessibilitat

Esta certificació es basa en el compliment de la norma UNIX 139803:2012 i oferix dos tipus de certificacions:

  • Certificat de conformitat: Certifica que el lloc web complix els requisits de la norma de referència en el moment de concessió del certificat, però no comporta auditoria de seguiment anual. Per açò no es concedix llicència d'ús de marca.
  • Certificat d'Accessibilitat TIC (Llocs web): AENOR(Obri en nova finestra) certifica que el lloc web complix amb les pautes d'accessibilitat d'aquesta norma. Però a més, mitjançant la realització d'auditories de seguiment, assegura que manté en el temps el seu nivell d'accessibilitat. Per açò es concedix també la llicència d'ús de la marca N d'Accessibilitat TIC.

Logo AENOR(Obri en nova finestra)

Certificacions d'empreses

ILUNION Tecnologia i Accessibilitat(Obri en nova finestra) , empresa de l'ONCE i la seua Fundació, emet a nivell internacional diferents certificacions per als llocs i servicis basats en tecnologia web. A més, també certifica l'accessibilitat d'aplicacions mòbils natives, basades en els sistemes operatius iOS i Android, que són els únics que oferixen en l'actualitat característiques bàsiques d'accessibilitat.

Les certificacions es basen en les Pautes d'Accessibilitat per al Contingut en la Web 2.0 (WCAG 2.0), definides pel W3C i presa com a referència per al procés de certificació la Metodologia Unificada d'Avaluació de l'Accessibilitat Web (UWEM) (actualitzada per a garantir la compatibilitat amb WCAG 2.0 i UNIX 139803:2012).

Els distintius emesos per ILUNION van associats a un procés de certificació que garantix el manteniment del nivell aconseguit, ja que es realitzen auditories semestrals d'accessibilitat durant els 2 anys de vigència del segell.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General