accesskey_mod_content

Uso de HTML 5

Si, é posible usar HTML5 nunha páxina e que esta siga sendo accesible. Para iso hanse de incluír aquelas características de HTML5 que estean amplamente soportadas no momento actual. É posible usar características avanzadas e menos soportadas sempre que non se dependa delas. É dicir, a condición de que se poida acceder á páxina cun navegador sen soporte e non se perda contido ou funcionalidade importante.

Por exemplo, pódense usar os novos tipos de INPUT para aproveitar as vantaxes da validación automática no navegador ou o widget (interface) mostrado para certos campos. Con todo, nos navegadores sen soporte que interpreten este campos como campos de texto normais debe ser posible usar o formulario sen perder contido ou funcionalidade básica. Por exemplo, a validación dos campos pódese replicar no servidor.

En HTML5 os elementos H1 a H6 representan encabezados de seccións de contido. Non existen diferenzas respecto de versións anteriores de HTML. Considérase que o encabezado H1 é o de maior rango e o encabezado H6 o de menor rango.

Do mesmo xeito que ocorre en HTML 4, os elementos H1- H6 crean novas seccións de contido de forma implícita. A partir destas seccións fórmase o outline ou mapa de contidos da páxina que reflicte a súa estrutura.

As seccións dunha páxina pódense crear de forma implícita mediante os elementos de encabezado anteriores ou ben de forma explícita mediante os elementos de HTML5 de sección de contido (SECTION, ARTICLE, ASIDE, NAV). Estas seccións tamén se usan para definir o outline ou mapa de contidos do documento.

Como novidade en HTML 5, o primeiro encabezado dunha sección creada con algún destes elementos pode ser de nivel H1, independentemente do nivel do último encabezado usado anteriormente. Isto facilita a contribución de contidos de terceiras partes, ou a inclusión de contidos mediante xestores de contido, porque non é necesario preocuparse do anidamiento dos encabezados a condición de que este contidos inclúanse dentro dunha sección creada explicitamente con algún destes elementos (SECTION, ARTICLE, ASIDE, NAV).

Na especificación de HTML5(Abre en nova xanela) pódese consultar información detallada sobre o uso de encabezados, seccións e xeración do outline do documento.

HTML5 permite incluír vídeo e audio de forma nativa, sen depender de plugins externos, mediante os novos elementos VÍDEO e AUDIO respectivamente.

Con todo, non todos os navegadores soportan os mesmos codecs de vídeo e audio e aínda non existe un formato estándar universal, de forma que a día de hoxe é necesario proporcionar varias versións do mesmo arquivo multimedia en diferentes formatos. Para iso débese empregar o elemento SOURCE, dentro dos elementos VÍDEO e AUDIO, para especificar cada unha das alternativas. Por outra banda, para proporcionar subtítulos pódese usar o formato WebVTT e o elemento TRACK tamén dentro dos elementos de VÍDEO e AUDIO.

Como HTML5 non está aínda completamente soportado en todos os navegadores, é necesario empregar algún reprodutor de HTML5 que de soporte aos elementos VÍDEO, AUDIO e TRACK de HTML5 naqueles navegadores que non teñan soporte nativo, normalmente mediante Javascript, por exemplo, MediaElement.js(Abre en nova xanela) . Na páxina web VideoSWS(Abre en nova xanela) poderá atopar unha comparativa de reprodutores de vídeo para HTML5.

En calquera caso, para asegurar que os usuarios poidan acceder ao contido multimedia, recoméndase proporcionar unha ligazón para a descarga directa do vídeo ou do audio.

Para ampliar información sobre o contido multimedia en HTML 5 pódese consultar a especificación de HTML 5 (actualmente en estado de Recomendación Candidata) ou a “Guía de Accesibilidade para Contido Multimedia” dispoñible no apartado "Guías Prácticas" da área de documentación.

Se, é posible. A pesar de que o soporte actual dos novos elementos de formulario de HTML5 é aínda limitado, é posible usar estes elementos de forma compatible cos navegadores sen soporte.

Os navegadores que non soporten os novos tipos de INPUT interpretaranos e mostrarán como elementos de tipo texto (INPUT de tipo text). Perderanse as novas características de HTML5 como a validación automática, pero sempre se poderá realizar tamén mediante Javascript ou mediante validación no servidor, do mesmo xeito que se se tratasen de formularios HTML4.

Outros elementos, como PROGRESS ou METER, permiten proporcionar un contido alternativo en forma de texto para que o mostren os navegadores que non os soporten.

Os navegadores sen soporte comportaranse como ata agora con formularios HTML4, mentres que os navegadores modernos aproveitaranse das vantaxes que achegan as novas características dos formularios de HTML5.

Opcionalmente, e mentres HTML5 non estea amplamente soportado, pódese empregar algunha libraría de Javascript (p. ex. Modernizr) que se basean na detección do soporte de características de HTML 5 e no uso de alternativas equivalentes en funcionalidade para os navegadores que non as soporten.

Os metadatos obrigatorios que deben incluírse ao longo de todos os documentos dos portais son: TITLE, description, keywords e encoding.

O elemento TITLE debe identificar unívocamente cada documento, indicando o nome do sitio web e o nome da páxina actual “[Nome do sitio web][Nome da páxina actual]”.

O metadato keywords debe incluír unha lista de palabras crave que resuma de forma significativa o contido do documento ou da sección á que pertence.

O metadato description debe incluír unha descrición xeral dos contidos da sección na que se atopa o documento, aínda que é recomendable que esta descrición sexa a nivel de páxina.

O metadato encoding debe incluír a codificación dos caracteres dos documentos.