content _ mod _ accesskey

Nabigazioa, hizkuntza eta ulermena

El texto de los enlaces debe indicar claramente cuál es su propósito, el contenido o información que se encuentra en el documento de destino. Los enlaces del tipo “click aquí” no son significativos y no describen su destino.

Siempre que sea posible, se ha de procurar que los enlaces sean lo suficientemente claros cuando se lean fuera de su contexto ya que los usuarios de lectores de pantalla navegan con el tabulador saltando de enlace en enlace o extraen el listado de enlaces de una página, de forma que si el texto no es descriptivo no aportará información sobre su propósito.

Informazio gehiago behar izanez gero, beste atributu batzuk (title bidez egin daiteke, zein izango da hori (testu guztia informazio osagarria esteka ere. informazio gehiago Ere izango da (ezkutuko testua sartzea (esteka baten zati gisa erabiliz, erraz ezkutatzen CSS teknikoa (adibidez, pantaila kokapen absolutua bada).

Excepcionalmente, cuando el texto del enlace no es descriptivo por sí mismo, al menos debe serlo mediante su contexto más inmediato. Se entiende por contexto inmediato aquellos elementos que un lector de pantalla puede obtener a partir del enlace como el texto de la frase, el párrafo, el encabezado, la celda de tabla o el elemento de lista que contiene al enlace.

Si el vínculo enlaza con un documento adjunto se podrá mostrar el formato del mismo en el propio texto del enlace, mediante un icono representativo de dicho formato con el correspondiente texto alternativo y al atributo title. Es recomendable además indicar el tamaño de los documentos adjuntos para que los usuarios puedan decidir si los descargan o no.

Se debería evitar que los enlaces abran nuevas ventanas del navegador, pero en el caso de que no se pueda evitar se informar de ello al usuario siguiendo las normas dictadas en la respuesta a la pregunta ¿Cómo se informa de la apertura de nueva ventana en un enlace?

Azkenik, berak eman behar ditu erabiltzaileak; estiloa lotura behar bezala identifikatzeko, gainerako dokumentuen edukia erraz distinguiéndolos (

Aunque sea un requisito para un nivel de conformidad AAA, es recomendable especificar la expansión de cada abreviatura o acrónimo, mediante los marcadores HTML adecuados. Además, la forma expandida de la abreviatura o acrónimo se debería indicar expresamente en el texto de la página la primera vez que se emplee.

Un acrónimo es un conjunto de letras formado por las iniciales de otras palabras, por ejemplo, URL (Uniform Resource Locator). Los acrónimos se marcar mediante el elemento acronym atributuaren bidez eta hedapena title lehen elementua.

Hitz bat edo gehiago idatzi laburdura bat dela adierazteko, letra bat edo haren bidez, hartara laburragoak izan da hitz hori testuetan, eta horrelakoak agertzen dira Laburdura bidez atributuarekin abbr elementua title lehen elementua.

Adibidez, kode akronimoa

NBE


Adibidez, laburdura bat kodea

Hiribidea

 

Erabilitako gramatika baldin bada beti hala adierazteko laburdura erabil daiteke HTML5 ABBR elementua (elementua izango baita akronimoak ACRONYM kontsidera zaharkituak.

Dokumentuan, beste hizkuntza bat ere erabiltzen al dago zati bat bere nagusia (edukia, ekintza hauek egin behar dira:

 1. Asegurarse de que está correctamente marcado el idioma principal de la página.
HTML kodea:
 

  

 1. Beste hizkuntza batean dagoen testua markatzeko bidez, HTML atributuak dagokion hizkuntza kodearekin.
HTML kodea:

14:00Etan aurreikusi da meeting plazan.
14:00Etan aurreikusi da meeting plazan.

  

 1. Bestalde, bada beste hizkuntza batean dagoen orri bati lotura, lotura hori erabiltzea gomendatzen da (hreflang atributua adierazteko hizkuntza aldatzeko.
CSS kodea:
HTML ingelesez.

 

Buruzko informazioa zabaltzeko aukera hauek kontsultatzea komeni da hizkuntzaren kodea hizkuntz kodeen zerrenda (iturria: Iana) (Leiho berri batean Irekitzen Du)

Lotura duen dokumentuaren testu bera izango dira; beste leku batzuk erabiltzaileei desorientatzea. lotura horiek ez dira nahikoa argia eta Testua aurkitzeko esteka bakoitza testuingurutik kanpo irakurrita jomuga. Hori erabiltzen duten erabiltzaileek ere, pantaila-irakurgailuen arazo bat da; izan ere, zailtasunak izango dute agiri bidez nabigatzeko estekak egin zuten.

En el caso de que se desee que visualmente haya varios enlaces que posean el mismo texto se recomienda ocultar mediante técnicas accesibles la parte del texto del enlace que lo distingue de los demás.

Jakinarazteko obligazioa wcsg-etan 2.0 edo nabigatzailea leiho berriak irekitzeari fitxa (AAA baldintza bihurtzen da, nahiz eta oraindik ere egokia erabiltzea gomendatzen da orrialdearen erabilerari eta bai irisgarritasuna hobetzen baitu.

Las posibles formas de informar sobre la apertura de nuevas ventanas variarán dependiendo de la situación en la que nos encontremos.

Testua sartzeko estekak:

 • Testuan bertan (esteka:
Kodea:
(Testu lotura (beste leiho batean zabalduko da)

 

 • Elementu grafiko bat eginez ( ) irudian adierazi diren erabiltzaileak (edo haren ordez), ireki leiho berria:
Kodea:
Lotura (testuak Ireki leiho berrian

 

 • Sartu testua beste soluzio posible da " Leiho berri batean irekiko da " en el propio enlace, mostrándolo a modo de tooltip mediante técnicas CSS cuando se fija el foco sobre el enlace.

Irudiak, estekak:

 • Como texto del enlace, o bien, aportando un elemento gráfico ( ) que indique al usuario visualmente ( y a través de su alternativa) la apertura de una nueva ventana.
 • Aportando la información de apertura en nueva ventana  en el contenido de la imagen. Para ello se puede incluir el elemento gráfico de apertura dentro de la propia imagen, indicando al usuario visualmente y a través de su alternativa la nueva apertura de nueva ventana.
 • Otra posible solución consiste en incluir el texto "Se abre en nueva ventana" en el propio enlace y mostrarlo a modo de tooltip mediante técnicas CSS al fijar el foco sobre el enlace.

 

Web gunea ezin da sartu eduki osoa, menuetan nabigatzeko, Web Mapa bat eman behar da, edo bilaketa funtzioa (barruko gune erabiltzaileei edukia aurkitzeko.

Para que un mapa web sea correcto debe incluir enlaces a todas las secciones y páginas importantes del sitio web. Además, el mapa web debe estar enlazado, al menos, desde cada una de las páginas que se listan en el mapa web aunque se recomienda incluir un enlace al mapa web desde todas las páginas del sitio web. Finalmente, todas las páginas del sitio web deben ser accesibles, directa o indirectamente, desde el mapa web.

La presentación y la estructura del mapa web deben reflejar la organización del sitio web. Para ello se usarán los elementos estructurales de forma adecuada. Así, por ejemplo, se podrán usar encabezados, listas, listas anidadas o una combinación de las anteriores siempre que la estructura del mapa coincida con la del sitio web.

Halaber, ordena eta irakurtzeko ordena zuzena izan behar du, web mapa.

Irisgarritasun jarraibideak ez dituzte sartu metadatuen web gune batean behar duen gutxieneko multzoa, orriaren titulua izan ezik, baina erabil daitezke metadatuak, jarraibide horiek betetzeko eskakizunak.

Hala, titulu bat orrialde guztiak sartuko dira, TITLE erabiltzen duen orriaren edukia labur azaldu eta bere testuingurutik kanpo zentzua izan irakurtzean. beharrezkoa Ez bada ere, komeni da orrialdearen tituluan jasotzen genituen webgunean izena ere. Era berean, komeni da web orri guztiak (tituluak, Ez badira. Dena den, orrien edukia titulu horrek zerikusia izan behar da aurrera argiro bereiz dezaten (izenburua.

Erabili daitezkeen beste betebeharrak betetzeko jarraibideak metadatu batzuk dituzte:

 • Dokumentu motaren deklarazioa ((DOCTYPE) eta gainerako erabiltzaileen aplikazioak onartzen duten nabigatzaileek errazteko erabilitako gramatika web orrietan.
 • Karaktere kodeketa (encoding) interpretazioan sor ez dadin arteko karaktere berezien edukiak nabigatzaile ahultasun orrialdean.
 • Atributos title para proporcionar etiquetas descriptivas cuando sea necesario. Por ejemplo, para identificar el contenido de los marcos, para decribir la función de los campos de formulario que carecen de una etiqueta visible, para aportar información adicional en los enlaces, etc.
Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia