accesskey_mod_content

Estrutura e presentación

Un texto oculto pode ser accesible de diferentes formas, dependendo de cal é a finalidade do texto e o motivo polo que se oculta.

Así, un texto que se desexa ocultar para que non apareza na presentación visual da páxina pero que siga estando dispoñible para os lectores de pantalla e outros produtos de apoio deberá ocultarse usando unha técnica de CSS compatible cos este produtos de apoio.

 Por exemplo, en lugar de usar display:none pódese usar unha técnica de posicionamento absoluto fóra das marxes da pantalla.

Exemplo de código CSS

.oculto {
 position:absolute;
 left:-9999px;
 overflow:hidden;

 Esta técnica é apropiada, por exemplo, cando se inclúa na páxina información ou contidos específicos para usuarios de lectores de pantalla ou produtos de apoio. Por exemplo, certa información de axuda ou o texto completo e descritivo das ligazóns que visualmente seguen un patrón similar (do estilo “ler máis”, “máis información”, etc.).
 

Por outra banda, se a finalidade é ocultar o texto para todos os usuarios entón poderase eliminar do contido da páxina (do DOM) mediante Javascript, CSS (display:none) ou unha combinación de ambos. Esta técnica é apropiada, por exemplo, en menús ou outros contidos desplegables xa que ao ocultar parte do contido preténdese facilitar o uso da páxina ao limitar a información mostrada aos usuarios en cada momento. Neste caso, é apropiado tamén que dita información tamén poida ser ignorada polos lectores de pantalla e outros produtos de apoio, facilitándolles así o saltar ou ignorar bloques de contido.

Se se utiliza a cor como único medio para transmitir información, usuarios con limitacións visuais baseadas na percepción da cor (por exemplo, a dicromacia) non percibirán correctamente dita información. Se utilizamos outros medios ademais da cor, cubrimos todas as necesidades do usuario independentemente das súas limitacións.

Por exemplo, no caso dos vínculos, para diferencialos dun texto normal, é común o uso do estilo subliñado como complemento á cor azul.

No caso de gráficos de barras ou sectores que mostran diferentes seccións e/ou valores asociados a unha cor, débese complementar cun raiado ou trama único para cada sección ou valor.

Non se poden empregar elementos de presentación se se usan como único medio para transmitir información ou estrutura. Toda a información, estrutura e relacións do contido transmitidas a través da presentación debe proporcionarse tamén mediante elementos estruturais e semánticos.

Así, por exemplo, para salientar un texto débense utilizar os elementos STRONG ou EM, para marcar encabezados os elementos H1-H6 ou para marcar citas os elementos Q ou BLOCKQUOTE en lugar de usar elementos de presentación como FONT, B ou I que unicamente transmiten información visual. Para aplicar ou modificar o estilo visual dos este elementos estruturais e semánticos deberanse utilizar as follas de estilo.

Non, xa que a ligazón non sería descritivo só coa icona. Débese proporcionar un texto que describa o arquivo a descargar (indicando por exemplo o título), e engadir como parte da ligazón a icona representativa do tipo de arquivo, indicando como alternativa textual da imaxe o formato do arquivo.

É posible usar táboas para maquetar a condición de que linearizen correctamente. É dicir, se a orde de lectura do contido da táboa é o adecuado. A orde de lectura correspóndese normalmente coa orde do contido da táboa no código da páxina. Así mesmo, as táboas de maquetación non poderán facer uso de ningún elemento ou atributo propio de táboas de datos (por exemplo, TH, CAPTION, summary, scope, headers, etc.).

De igual modo, é posible utilizar marcos ou marcos en liña para maquetar as páxinas dun sitio web, só se cada marco ten un título acorde ao seu contido

Con todo, e aínda que non estea prohibido, si está desaconsellado o uso tanto de táboas como de marcos para maquetar as páxinas, por o custo que supón o mantemento dun sitio web construído con calquera destes dous tipos de elementos ao romper co principio de separación de contido e presentación.

Maquetar unha páxina mediante follas de estilo ten enormes vantaxes, entre as cales podemos citar:

  • Facilita o redeseño das páxinas.
  • Non é necesario cambiar o contido para mostralo en dispositivos diferentes.
  • Diminúe o tempo de carga das páxinas.
  • O usuario pode cambiar a presentación segundo os seus gustos ou necesidades.

En resumo, o uso de follas de estilo para maquetar mellora a accesibilidade.