accesskey_mod_content

Accesibilidade en Redes Sociais

No ano 2018 entraron en vigor a maioría das previsións do Real Decreto 1112/2018.

No apartado 2 do artigo 3 “Ámbito obxectivo de aplicación” deste R.D. preséntase unha listaxe de contidos obrigados entre os que se atopan  os contidos multimedia pregrabados de base temporal, entendéndose por “contido multimedia de base temporal” calquera ficheiro multimedia dos seguintes tipos: só audio, só vídeo, audio e vídeo, ou calquera dos anteriores combinado con interacción (artigo 4 “Definicións”).

Todas as obrigas do real decreto afectan tanto á propia información como ao contido multimedia xerado polas Administracións Públicas e que difundan a través dos seus sitios web e aplicacións móbiles, con independencia da plataforma tecnolóxica que usen para iso. Por tanto, afecta tamén os contidos que poidan estar a subir a plataformas como Youtube, Twitter ou Facebook, etc.

Ademais, no caso de España a Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (disposición adicional quinta punto 6)(Abre en nova xanela) establece que as plataformas de redes sociais tamén deben cumprir requisitos de accesibilidade, trátase dunha obriga directa para as plataformas con independencia do uso que delas se faga desde as administracións.

Youtube permite aos editores de contidos, é dicir, os provedores de vídeos, xerar automaticamente os subtítulos correspondentes ao vídeo subido.

O Observatorio de Accesibilidade Web xerou a "Guía para a inserción de subtítulos en youtube"  que explica dunha maneira sinxela e eminentemente práctica a forma de xerar os subtítulos para os vídeos. Con esta guía tamén aprenderá a editalos para corrixir os posibles erros que poidan conter ou incluír toda a información sonora e contextual relevante que sexa necesaria para que este vídeo sexa accesible.

A utilización de imaxes en calquera rede social é parte importante na experiencia de usuario. Twitter tívoo en conta e permite aos membros da súa rede engadir descricións (textos alternativos) para que as persoas con discapacidade visual poidan interpretar o contido das imaxes ou outros elementos gráficos.

No blogue de Twiter, explícanche como publicar imaxes accesibles. Estes son os pasos a seguir:

Como habilitar a escritura de descricións de imaxes en twitter.com

  1. Feixe clic no ícono do teu perfil e selecciona Configuración e privacidade no menú desplegable.
  2. Feixe clic en Accesibilidade na lista de opcións de configuración.
  3. Busca a casa de verificación Escribir descricións de imaxes.
  4. Marca a casa para activar ou desactivar a configuración.
  5. Feixe clic en Gardar cambios.

 

Como agregar descricións de imaxes en Tweets en twitter.com

  1. Feixe clic no botón para publicar un Tweet.
  2. Adxunta a túa(s) foto(s).
  3. Para escribir o texto descritivo, feixe clic na imaxe antes de publicar o tweet.
  4. Escribe a descrición da imaxe e feixe clic no botón Aplicar. Para editar a descrición, volve abrir o cadro de diálogo de vista previa da imaxe en miniatura antes de publicar o Tweet. (Ten un límite de 420 caracteres).
  5. Podes agregar unha descrición a cada imaxe nun Tweet.

 

Contido facilitado por "Plan de Aprendizaxe Dixital - forMadrid"