accesskey_mod_content

R.D. 1112/2018

Desde o Observatorio de Accesibilidade Web preparáronse os seguintes documentos que pretenden clarificar os preceptos do RD 1112/2018, o modo de aplicalos e os prazos nos que isto debe facerse:

Coa aprobación do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, que traspón a Directiva (EU) 2016/2102, obrígase a que todas as páxinas web e aplicacións móbiles da Administración Pública ou dependentes desta sexan accesibles de acordo ao estándar harmonizado que a Comisión Europea ha publicado a finais do 2018.

Desde o 21 de decembro de 2018, o estándar a cumprir polas Administracións Públicas españolas nos seus sitios web é o EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) (equivalente a WCAG 2.1). No caso das aplicacións móbiles aplicará a partir do 23 de Xuño de 2021.

Unha proposta do texto que se podería incluír nos pregos de contratación sería a seguinte:

"O adxudicatario terá en conta o establecido no RD 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público e por tanto aplicará a norma " UNE-EN 301 549. Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC ". Esta norma, é a versión oficial española á EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Accessibility requirements for ICT products and services , declarada como estándar harmonizado na Decisión de Execución (UE) 2018/2048 da Comisión, de 20 de decembro de 2018, e que é equivalente a cumprir todos os requisitos de nivel A e AA do WCAG 2.1. "

 

 

 

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral