accesskey _ mod _ content

1112/2018 E.D.

Desde el Observatorio de Accesibilidad Web se han preparado los siguientes documentos que pretenden clarificar los preceptos del RD 1112/2018, el modo de aplicarlos y los plazos en los que esto debe hacerse:

Con la aprobación del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, que traspone la Directiva (EU) 2016/2102, se obliga a que todas las páginas web y aplicaciones móviles de la Administración Pública o dependientes de ésta sean accesibles de acuerdo al estándar armonizado que la Comisión Europea ha publicado a finales del 2018.

Desde el 21 de diciembre de 2018, el estándar a cumplir por las Administraciones Públicas españolas en sus sitios web es el EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) (equivalente a WCAG 2.1). Aplikazioen kasuan aplikatuko mugikorrak ekainaren 23tik 2021/.

Bat proposamena testuaren kontratazio-pleguetan sar liteke honako hau izango litzateke:

esleipendunak "zatian ezarritakoa kontuan izan behar da ED, irailaren 7ko 1112/2018 irisgarritasunari buruzko web guneetan eta sektore publikoko tresna mugikorrentzako aplikazioak, eta, beraz, araua aplikatuko" UNE-EN 301 549 irisgarritasun-baldintzak eta produktuentzat eta ikt zerbitzuak. ". Arau hori, da espainiaren bertsio ofiziala EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Accessibility requirements for ICT products and services , declarada como estándar armonizado en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/2048 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2018, y que es equivalente a cumplir todos los requisitos de nivel A y AA de las WCAG 2.1. "

 

 

 

Gaia aztertu ondoren, ondorioztatzen da juridikoki ez litzateke beharrezkoa izango erabilerraz egitea benetako kopiak bidez arrazoiak hauek dira:

  1. El documento que es objeto del procedimiento de copiado auténtico es un documento que aporta el propio ciudadano o interesado; no se trata de un documento que emita, elabore o pertenezca a la propia Administración (sino un documento “externo” que se integra o pasa a formar parte de sus expedientes administrativos). Es posible interpretar, por lo tanto, que cabe aplicar la exclusión prevista en el artículo 3.4 letra e) del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, según el cual, bere aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira hirugarrenen edukiak ez dauden subjektu behartuta eta ez ditu, berak kontrolatzen ez garatutako finantzatutako .
  2. Ez da ahaztu behar jatorrian paperean egindako dokumentu kopiatze-prozeduraren xedea benetako interesatuak berak aurkezten da. egia da, oraingo araudiek aurreikusi du hondakinek dokumentuak deskarga daitezke ” eta “ dauden sektore publikoko egoitza elektronikoak eskuragarri egon behar dute baina ez da egia hala ezartzen da, interesdunek babesteko prozedura (izaten dituzte, eta sar daitezke Egoitza Elektronikoak eta deskargatu behar diren agiriak); beraz, prozedura interesatuak berak ematen dio dokumentu bat ezin da erabili (papera), argi dago kaltea ez du esan nahi du dokumentua atzitu formatu baliokidea irisgarritasun-baldintzei dagokienez, (kopia digitalizatua) berak, ontzian administrazio-espedientea.
  3. Betebehar zehatz batzuk eta kopiatze-prozedura bat eskatzen zaio, araudiaren arabera, benetako espezifikoa; prozesu gehigarri bat egitea “ accesibilización ” bikoiztu beharreko behartuko espedientean dokumentuak legeria betetzeko (izan ere, dokumentu elektronikoaren gainera ateratzen den digitalizazioa, dokumentu berri bat izan behar luke, edo artxibo elektroniko “ irisgarria ”). Gainera, kostu gehigarriak (bai eskuratzeko jardunbidea kopia kautoa bai -ya artxibatzea gaitasun handiagoa beharko den sistemetan Administración-), frogatzeko arazoak sor ditzake horrek administrazio-prozeduretan eta/edo judizialak (bereziki, horien artean ez badago adostasunik, espedientean dauden agiriak).
  4. Azkenik, errege dekretua, 7. 1112/2018, irailaren 7ko izatea ezartzen du sindikatuan biltzeko eskubiderik gabe utz ditzake hauek irisgarritasun baldintzak betetzea arriskurik sortzen duenean eta zama neurrigabea. Nahiz eta erakunde administrazio bakoitzak, eta dagokion justifikazioa egin beharko lukeela, objektiboki da arrazoizko ezin sektore publikoari alde prozesua digitalizazio-prozesu batekin bertaratzea “ accesibilización emandako denbora, funtsak eta konpromisoa ” eragiten dituen kostuak ekarriko luke, eta kudeaketa-gaitasunaren neurrigabea, errege dekretu horretan aurreikusitakoaren arabera.
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.