accesskey_mod_content

RD 1112/2018

Des de l'Observatori d'Accessibilitat Web s'han preparat els següents documents que pretenen aclarir els preceptes del RD 1112/2018, la manera d'aplicar-los i els terminis en els quals això ha de fer-se:

Amb l'aprovació del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, que trasllada la Directiva (EU) 2016/2102, s'obliga al fet que totes les pàgines web i aplicacions mòbils de l'Administració Pública o dependents d'aquesta siguin accessibles d'acord a l'estàndard harmonitzat que la Comissió Europea ha publicat a la fi del 2018.

Des del 21 de desembre de 2018, l'estàndard a complir per les Administracions Públiques espanyoles en els seus llocs web és l'EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) (equivalent a WCAG 2.1). En el cas de les aplicacions mòbils aplicarà a partir del 23 de Juny de 2021.

Una proposta del text que es podria incloure en els plecs de contractació seria la següent:

"L'adjudicatari tindrà en compte l'establert en el RD 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic i per tant aplicarà la norma " UNE-EN 301 549. Requisits d'accessibilitat per a productes i serveis TIC ". Aquesta norma, és la versió oficial espanyola a l'EN EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Accessibility requirements for ICT products and services , declarada com a estàndard harmonitzat en la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 de la Comissió, de 20 de desembre de 2018, i que és equivalent a complir tots els requisits de nivell A i AA de les WCAG 2.1. "

 

 

 

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General