content _ mod _ accesskey

Erabilerraztasunaren behatokia

Behatokia.

Behatokia jartzea (ministerioa ekimena Funtzio Publikoaren betetze maila hobetzen laguntzea du helburu atariak irisgarritasunari dagokionez, administrazioak (EAO, autonomia-erkidegoak eta teak).

Ekimen horren barruan zerbitzu hauek ematen dira:

 • Erabilerraztasunaren behatokia Aldizkako Azterketa egiteko datuak ematen ditu atariak. helburua izatea eta horietan izandako Erabilerraztasunaren egoeraren berri.
 • Oinarrizko zerbitzuak on line Web irisgarritasunaren diagnostikoa Sail bakoitzari emandako zerbitzua administrazio publikoek egin daitezke, zuzenean, analisi automatiko bat (UNE arauan oinarritutako ikerketa behatokiaren eskura al 139803:2012. elkarteko kideen Eskura Komunitatea.
 • Erreferentziazko dokumentazioa irisgarritasunari buruzko laguntza garatzaileek: araudia, jardunbide egokiak, berariazko dokumentazioa egiaztatu eta sortzeari buruz eskuragarri eduki, zalantzak eta galderak egitea edo galderei erantzun gehien erabiltzen den web orria.
 • Komunitatea. . Punto de encuentro de los gestores de portales web de las administraciones públicas para compartir información y experiencias y resolver dudas. También permite el acceso al servicio online básico de diagnóstico de la Accesibilidad Web.

Aldi baterako Ámbito

Hasieran, Behatokiak (Web irisgarritasunerako, ikasketak egin da eta 2011ko hasieran planifikatu zuren 2010ean. Eremu bakoitzerako, hainbat azterketa egin ziren lanak lehen aldian erabilitako sarbidea (egoeraren bilakaera azaldu.

Dado el grado de éxito y aceptación de la iniciativa, así como por los buenos resultados obtenidos, se decidió prolongar su actividad durante el año 2011 completo.

2012 Eta 2013 bitartean egin ziren (komunitateko zerbitzu eta jardueren erabilerraztasuna linean diagnostikoa. Halaber, laguntza materiala sortzea bultzatu zituen UNE Arau berria onartzeak 139803:2012 aurrean.

Desde 2014 se trabajó con respecto al estándar UNE 139803:2012 (equivalente a WCAG 2.0). En abril de 2018 se aprobó la Azken metodoa (Leiho berri batean Irekitzen Du) (versión 2) y todos los servicios adaptados a ella están disponibles para las Administraciones Públicas.

Gaur egun lanean ari dira onartzeko, " Segimendua egiteko metodologia berria UNE-EN 301549 sinplifikatua (Leiho berri batean Irekitzen Du) " que define cómo se va a llevar a cabo en el estado español el seguimiento simplificado recogido en la Decisión de ejecución 2018/1524 a partir del año 2020, teniendo en consideración WCAG 2.1.

Ikasketak:

La revisión de accesibilidad de los estudios del Observatorio de Accesibilidad Web se realiza mediante una metodología automática desarrollada expresamente para este observatorio. Esta metodología tiene en cuenta únicamente 20 verificaciones de accesibilidad. Cada verificación estaba compuesta por varias comprobaciones realizadas automáticamente. Mediante métricas especializadas se pudieron incluir algunas comprobaciones de revisión habitualmente manual.

2015Eko uztailean onartu zuen lehena: que usa el estándar UNE 139803:2012 (WCAG 2.0) por el grupo de "Sitios Web de la Administración General del Estado" y por el grupo de "Observatorio, Indicadores y Medidas" de la Comitsión Sectorial de Administración Electrónica (gobiernos regionales y locales).

La gaur: que también usa el estándar UNE 139803:2012 se aprobó por el grupo de trabajo de "Accesibilidad en las TIC en las AAPP" del Comité de Dirección TIC y de "Observatorio, Indicadores y Medidas" de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica en abril de 2018.

Zerbitzu guztiak eskaintzen dituen 2010, 2011 eta 2012 metodologia erabili zuten. baina UNE 149803:2004 estandarrean oinarrituta. bi bertsio Daude) Egoera UNE 139803:2004 (Administrazio Orokorra - metodologia (Leiho berri batean Irekitzen Du) bai - UNE 139803:2004, eskualdeko eta tokiko gobernuen metodologia (Leiho berri batean Irekitzen Du) Ez da bien arteko desberdintasun bakarra. - segmentuak

Metodología actual OAW usando estándar UNE 139803:2012. Versión 2. Abril 2018

Azterketen emaitzak

En cada ejecución en cada ámbito de actuación de los estudios del observatorio se generan:

 • Txosten agregatua. Con el fin de obtener unos resultados globales que permitan una visión rápida del estado de accesibilidad de los portales de la Administración, se genera un informe de resultados agregados. Estos informes, contienen tanto los resultados globales, como los resultados obtenidos por los distintos grupos de portales en los que se estructura el observatorio, ofreciendo distintas comparativas entre ellos.
 • Banakako txostenak. Se obtienen informes individuales para cada uno de los portales analizados, los cuales contienen el detalle de los resultados obtenidos en cada una de las páginas analizadas en el observatorio. Estos informes son remitidos a los correspondientes responsables del portal analizado para que puedan usarlos en la mejora de su accesibilidad.

Lortutako emaitzen laburpena egiten direla medio (oharrean erabilgarri badago, 2010 eta 2011 OBSAE teknikoa: Administrazio elektronikoa espainian izatea .

Un brevísimo resumen de datos con respecto a la situación general en Diciembre de 2016 se encuentra disponible en la nota técnica del OBSAE: " Directiva de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público ".

Berria (argitaratu ondoren Webguneen irisgarritasunari buruzko Errege Dekretua, 2018 1112/eta gailu mugikorretarako aplikazioak (sektore publikoa (Leiho berri batean Irekitzen Du) ohar teknikoa argitaratu da. Webguneen irisgarritasuna eta aplikazio mugikorrak (sektore publikoa ", en la que además de describir el contexto y retos a los que se enfrentan todos los actores implicados, se muestran los resultados de la última iteración de los estudios periódicos del Observatorio de Accesibilidad web realizada a finales de 2018 ofreciendo una imagen global de la situación en ese momento.

Erabilerraztasuna - behatokia.

Segmentuak

Se consideran 5 grupos de portales en función de su nivel de importancia dentro de la administración, su tipo de contenido, o su finalidad

 • Segmento Principales. Portales principales de Ministerios y Organismos Públicos de mayor acceso.
 • Segmento Organismos. Portales identificativos del resto de organismos de la AGE.
 • Segmento Temáticos. Portales gestionados por la Administración pero que no identifican al organismo: webs promocionales, de información específica sobre determinados aspectos, de servicios, recogida de datos, etc.
 • Segmentuaren Beste. urteko Egoera eta administrazioko Beste erakunde batzuk.
 • Talde Egoitza. Egoitza elektronikoak.

Planifikazioa

Con respecto a UNE 2004, se realizaron un total de 6 iteraciones del observatorio distribuidas de la siguiente forma:

 • Lehenengo oinarri dituena. 2010eko Maiatzaren erdialdetik.
 • Bigarren lanak. 2010 uztaila Arte.
 • Hirugarren gauzatzea. 2010eko Azaroaren bukaera.
 • Laugarren dituena. azken urteko zikloa Egiteko. 2011ko Otsaila erdian.
 • Bosgarren gauzatzea 2011 urria.
 • Sexta ejecución. Abril 2015 (solo a fines comparativos con nuevo estándar).

Con respecto a UNE 2012, se han realizado 5 iteraciones del observatorio distribuidas de la siguiente forma:

 • Lehenengo oinarri dituena. Irailera arte.
 • Bigarren lanak. Azaroa arte.
 • Hirugarren gauzatzea dela Abuztuan.
 • Laugarren egiteko. Abenduan egin genuen.
 • Bosgarren egiteko. 2007ko Azaroa.

Con respecto a UNE 2012, se han realizado 4 iteraciones del observatorio usando la metodología actual (versión 2):

 • Lehenengo oinarri dituena. 2018ko Maiatza.
 • Bigarren lanak. azaroaren Erdialdean 2018ko.
 • Hirugarren gauzatzea. Ekainaren 20.
 • Laugarren gauzatzea Azaroko 20.

Erabilerraztasunaren TRESNAK - behatokia

Segmentuak

Se consideran ocho grupos de portales, cada uno de los cuales contiene el mismo tipo de portal de cada Comunidad Autónoma:

 • I. atal nagusi Horrek autonomia-erkidego bakoitzeko.
 • Segmentua) norberaren autonomia-erkidegoko Aldizkari Ofizialetan.
 • III. segmentua. autonomia-erkidego bakoitzeko Parlamentuak.
 • Segmento IV. Sedes electrónicas u Oficinas Virtuales (una por cada Comunidad).
 • Bigarren. - Atariak.
 • VI. esparru. lan Horrek.
 • Segmentu Vii. osasunaren Atariak.
 • Atal HONETAN, zergen Atariak.

Planifikazioa

Con respecto a UNE 2004 se realizaron un total de 5 iteraciones del observatorio distribuidas de la siguiente forma:

 • Lehenengo oinarri dituena. 2010eko Ekainaren hasieran.
 • Bigarren lanak. 2010 Urriaren amaieran.
 • Hirugarren lan egiteko lehen zikloa amaitu. 2011ko Otsailean.
 • Laugarren gauzatzea 2011 urria.
 • Quinta ejecución. Abril 2015 (solo a fines comparativos con nuevo estándar)

2012. Urteko 5 iterazio inguruko behatoki BAT egin dira, honela banatuta:

 • Lehenengo oinarri dituena. Irailera arte.
 • Bigarren lanak. Azaroa arte.
 • Hirugarren gauzatzea dela Abuztuan.
 • Laugarren egiteko. Abenduan egin genuen.
 • Bosgarren egiteko. 2007ko Azaroa.

2012Ko inguruan ELKARTU, 4 iterazio egin dira (oraingo metodologia erabilita behatokia (2. bertsioa):

 • Lehenengo oinarri dituena. 2018ko Maiatza.
 • Bigarren lanak. azaroaren 2018 Printzipioak.
 • Hirugarren gauzatzea. Ekainaren 20.
 • Laugarren gauzatzea Azaroko 20.

Erabilerraztasuna - te behatokia

Segmentuak

La muestra se ha dividido en cuatro grupos de portales (segmentos), cada uno de los cuales contiene el mismo tipo de portal de cada Provincia:

 • I. atal nagusiak aldundiaren Atari probintzia bakoitzeko.
 • BIGARREN segmentuaren. Udalaren Atari probintzia bakoitzeko (hiriburua).
 • Segmentu Iii. Atariak udalerri bakoitzaren biztanle gehien (Probintzia (hiriburuak salbu).
 • Segmento IV. Portales de municipios de entre 3000 y 4000 habitantes de cada Provincia.

Planifikazioa

Con respecto a UNE 2004 se realizaron 3 iteraciones del observatorio distribuidas de la siguiente forma:

 • Lehenengo oinarri dituena. 2010eko Urriaren erdialdera.
 • Bigarren lanak. - 2011 maiatza.
 • Hirugarren gauzatzea. Apirila arte (xede bakarra beste herrialdeekin alderatuta estandarra)

Con respecto a UNE 2012 se han realizado 5 iteraciones del observatorio distribuidas de la siguiente forma:

 • Lehenengo oinarri dituena. Irailera arte.
 • Bigarren lanak. Azaroa arte.
 • Hirugarren gauzatzea dela Abuztuan.
 • Laugarren egiteko. Abenduan egin genuen.
 • Bosgarren egiteko. 2007ko Azaroa.

Con respecto a UNE 2012, se han realizado 4 iteraciones del observatorio usando la metodología actual (versión 2):

 • Lehenengo oinarri dituena. 2018ko Maiatza.
 • Bigarren gauzatzea 2018ko Azaroaren amaieran.
 • Hirugarren gauzatzea. Ekainaren 20.
 • Laugarren gauzatzea Azaroko 20.
Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia