accesskey_mod_content

Produtos dispoñibles

Solucións completas de administración electrónica que poden ser cedidas a outras Administracións Públicas para ser instaladas e xestionadas desde as súas organizacións.
  • ACCEDA

    Logotipo ACCEDA

    Acceda é unha plataforma xenérica para constituír unha sede electrónica que permite implementar de forma rápida e sinxela, novos procedementos administrativos electronicamente, sen necesidade dun desenvolvemento particular para cada un.

  • INSIDE

    Logotipo INSIDE

    InSide é un sistema para a xestión de documentos e expedientes electrónicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan xerarse, almacenarse segundo o especificado no ENI

  • Xestión de Recursos Humanos

    Imaxe recursos humanos

    Suite de produtos relacionados coa Xestión de Recursos Humanos na Administración Xeral do Estado

  • Portafirmas

    Logotipo Portafirmas

    O Portafirmas electrónico permite substituír os trámites de firma tradicional en formato papel por un formato equivalente en firma electrónica

  • Aplicacións para a xestión interna das unidades

    Engloba un conxunto de solucións útiles para a xestión interna das unidades, tanto das secretarías como das unidades TIC.

  • SSD - AAPP Sistema de Soporte á Decisión das Administracións Públicas

    É unha ferramenta que baseada nunha metodoloxía sinxela, cientificamente apoiada, segura e transparente, axuda ao xestor público na súa toma de decisións, por exemplo na valoración de expedientes de contratación

  • Logotipo ACCEDA
    ACCEDA

    Acceda é unha plataforma xenérica para constituír unha sede electrónica que permite implementar de forma rápida e sinxela, novos procedementos administrativos electronicamente, sen necesidade dun desenvolvemento particular para cada un.

  • Logotipo INSIDE
    INSIDE

    InSide é un sistema para a xestión de documentos e expedientes electrónicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan xerarse, almacenarse segundo o especificado no ENI

  • Imaxe recursos humanos
    Xestión de Recursos Humanos

    Suite de produtos relacionados coa Xestión de Recursos Humanos na Administración Xeral do Estado

  • Logotipo Portafirmas
    Portafirmas

    O Portafirmas electrónico permite substituír os trámites de firma tradicional en formato papel por un formato equivalente en firma electrónica

  • Aplicacións para a xestión interna das unidades

    Engloba un conxunto de solucións útiles para a xestión interna das unidades, tanto das secretarías como das unidades TIC.

  • SSD - AAPP Sistema de Soporte á Decisión das Administracións Públicas

    É unha ferramenta que baseada nunha metodoloxía sinxela, cientificamente apoiada, segura e transparente, axuda ao xestor público na súa toma de decisións, por exemplo na valoración de expedientes de contratación

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Ligazóns relacionadas