accesskey_mod_content

En aquesta secció es recullen materials audiovisuals i gràfics sobre les diferents formes de donar-se de alta en cl@ve, servei per a identificació electrònica en les administracions públiques, i poder accedir així de manera senzilla i amb total comoditat als seus tràmits amb els serveis públics.

Aquests materials poden referenciar-se i usar-se lliurement des de totes les entitats adherides a cl@ve per fomentar l'ús de cl@ve