content _ mod _ accesskey

TSA

Denbora-zigilua da, TS@ eskumena herri-administrazio guztien eskura jarri zerbitzuak eskaintzeko asmoz, balioztatu eta resellado denbora zigiluak.

Los servicios la TS@ están disponibles de forma gratuita para aquellas Administraciones Públicas que lo soliciten. El servicio se proporciona a través de la Red SARA (Intranet Administrativa), por lo que para poder utilizarlo es necesario estar conectado a dicha red.

Se han firmado convenios con todas las Comunidades Autónomas para permitir la utilización de los servicios de TS@ a las aplicaciones de administraciones electrónicas de éstas que lo deseen. En el caso de las Entidades Locales, algunas Comunidades Autónomas incluyen en el convenio la posibilidad de acceder a los servicios de TS@ a través de adhesiones.

Así mismo pueden utilizar el servicio las Universidades, a través de la CRUE y Red Iris.

Zerbitzua erabiltzeko modurik ohikoena da TS@ moduan. Hala egiten (TS@ MPTFP plataformak eskaintzen dituen zerbitzuak zigilatu eta balioztatzea eta resellado denbora zigiluen bitartez, web interfazea RFC edo zerbitzuak. zerbitzuak erabili nahi dituzten Aplikazioak TS@, SARA sarearen bidez konektatzen dira (TS@ MPTFP zerbitzuetarako. hileko bolumena duen Modua da organismo horiek eskatzeko gomendatzen ertaina/txikia. a al du beste produkzio bat Du, plataforma MPTFP erabili nahi duten erakundeen zerbitzuak TS@ probak egin eta euskarri eta integrazioak altak kudeatzeko zerbitzua.

Badago beste modu bat erabiltzeko TS@ eredua, kirol federatua, transakzio Hori Soilik bolumena oso handia duten erakunde gomendatzen da. ematen den softwareak MPTFP TS@, instalatu eta administratu egiten duen bulegoetan. Halakoetan, hedapena, instalazioa eta administrazioa (dagokio erakundearen arabera (softwarea, eguneratzeak eta adabakiak sortzen du MPTFP.

Puede consultar los servicios disponibles o el modelo federado a través de las FAQ correspondientes.

Laguntza-zerbitzua eskaintzen duen MPTFP lagungarri bat sartzen diren zerbitzuak erabili aplikazio informatikoak egiaztatzeko, erakunde publiko ezberdinen @firma. euskarri Horretan, MPTFP probatzeko plataforma bat ematen du, aplikazioek erabil ditzaketen sartzea erakunde publikoen artean.

Probak egiteko eskaintzen dituen zerbitzuekin TS@ MPTFP da, egintzak egin beharrik ez dago, alderdietako batek konpromisoa, eta inolako kosturik gabe.

Plataformak eskaera egiteko emandako zerbitzuetara balioztatzeko, alderdi hauek bete behar dira:

 1. Uso de la Intranet Administrativa: Las peticiones sólo podrán realizarse desde máquinas conectadas a la Intranet Administrativa (red SARA) y con permisos de acceso sobre la plataforma. Por ello deberán identificarse aquellas máquinas desde las que se vayan a realizar las pruebas y solicitar a soporte de la TS@ ( Sartu al formularioa ) permiso de acceso a las IPs internas de dichas máquinas.
 2. Para ello se deberá cumplimentar el fichero correspondiente con la información de las mismas y enviarlo a soporte de la TS@ para su alta efectiva. Puede descargar el formulario de alta del área de descargas de la página web de la TS@, en el portal de administración electrónica ( http://administracionelectronica.gob.es/ctt/tsa ). Para acceder a la documentación se necesita estar registrado en el portal y acceder al mismo desde la Intranet Administrativa (red SARA).
 3. Identificación de las aplicaciones: A fin de poder realizar un seguimiento de la actividad de las aplicaciones y la plataforma (tanto en pruebas como en producción), las peticiones deberán ser realizadas por aplicaciones identificadas mediante certificado o usuario y password en la plataforma.
 4. Crear un cliente: Una vez que se dispongan de permisos es necesario desarrollar  un Cliente para que realice la petición a los servicios publicados en la plataforma.
 5. Bezeroak betetzeko, zerbitzuak ematen diren (helburuko web deskribatu dituzte. Horretarako, zerbitzu bakoitzaren berariazko Web plataforma (WS aurrerantzean) (WS WSDL fitxategiaren urla sartu behar, eskaera XML schema duen mezua idazteko zerbitzuak itzulitako eta erantzunaren mezua. Horretarako, informazioa ematen al TS@ web orriaren deskargak atalean, administrazio elektronikoa atarian ( http://administracionelectronica.gob.es/ctt/tsa ), en la zona restringida para usuarios registrados. Además de los WSDL Y XML se proporcionan varios clientes de ejemplo desarrollados en Java. También disponen de la posibilidad de realizar peticiones RFC.

 

Para emplear la plataforma TS@ se deben cumplir una serie de prerrequisitos, que enumeramos a continuación:

 • Para acceder necesita haber dado la aplicación de alta en la plataforma, junto a su certificado en caso de usar autenticación por certificado o mediante usuario password. Una vez tenga sus datos de acceso podrá acceder a los servicios dados de alta para su aplicación. Para dar de alta una aplicación deberá realizar los siguientes pasos:
  1. Ponerse en contacto con el servicio de soporte (CAU) de @firma, indicando el Organismo (Ministerio, Comunidad Autónoma o Entidad Local) que desea integrarse en el servicio, así como los datos de contacto del mismo:
  Harremanetarako formularioa
  2. El servicio de soporte CAU se pondrá en contacto con el Organismo para informar de los prerrequisitos que son necesarios para iniciar la integración. Una vez informados los prerrequisitos, el servicio de Soporte (CAU) le proporciona al Organismo la documentación de bienvenida, que se compone de:
  a. ACL (sarrera kontrolatzeko inprimakia).
  b). -
  c. TS@ Zerbitzuak.
  d. bezeroa Eskuz sartzeko, TS@.
  3. El Organismo debe devolver el ACL debidamente cumplimentado al servicio de Soporte (CAU) para finalizar el proceso de integración.
 • Bestela, kontuan hartu behar da zerbitzu horietarako sarbidea SARA sarearen bidez egiten da. hori ere administrazio publikoen intranetaren bidez konektatu behar da haren Esanetan, Autonomia edo toki erakundeak. horretarako, haiekin harremanetan jarri behar dute (alegia, ez dira Ip). sarrera hori Komenigarria da aurrerapenez izapidetzea. Bitartean, giro kontrolatuetan jarri al gara probak egin daitezke internetetik eragina (inguru hori benetako antzekoa da. irudian, konfigurazio berberekin, zerbitzuak, onartutako ziurtagiri, produkzioan duten...).

ACL da (sarbidea kontrolatzeko zerrenda) datuak sartzeko eskaera eredu bat da, eta TSA zerbitzuak erabili (EXCEL formatuan inprimakia). hainbat Erakunde sartzen Ditu egiteko beharrezko datuak ere (TSA. Jarraian azaltzen dira (eremuetan formularioa:

 • Datu guztiak datuak "bete" Jarri behar da IP zerbitzuak sartuko dira, eta bertatik TS@ pertsona baten datuak eta jakinarazpenak izan duen sistema jarri beharko da arazoren bat izanez gero, lotura eta komunikazio protokoloak erabili den adierazi.
 • Conjunto de datos "Datos a rellenar (Sólo si se usa WS)": En caso de de solicitar acceso a través de WS, se ha de informar de los siguientes datos:
  o Formato de la Firma de Respuesta.- Formato de firma con el que desea que la plataforma firme los mensajes de respuesta a sus peticiones de servicio.
  metodoaren edo Metodo horren bidez mezuak autorización.- autenticarán plataformara TS@ zerbitzuaren eskaera. Gomendagarria da egiaztagiria.
  o Cifrar mensajes SOAP.- Indica si se desea cifrar el SOAP remitido mediante una clave simétrica. En caso afirmativo, ésta ha de ser indicada en este punto.
 • Datu guztiak datuak "bete behar du (SSL erabiltzen bada Bakarrik baimendu 3161 RFC gainean) eta" Multzo "datuak bete beharreko datuak (HTTP RFC gainean Bakarrik erabiltzen bada, 3161)" sartzeko protokolo hauetako baten bidez Eskatzen bada, ziurtagiria behar den autenticarán indicarse kasuan.
 • Datu-multzo “ Erakunde ” bete beharreko datuak:
  datu multzo edo "ingurua" sartzeko irudian Adierazi nahi den ingurua (Garapena, ekoizpena, edo biak).
  o Conjunto de datos "Aplicación" : Hay que indicar el nombre de la aplicación a dar de alta, una breve descripción de la aplicación y Organismo (Ministerio y Dirección General, Comunidad Autónoma o Entidad Local) para el que se está desarrollando la aplicación. Los datos de la persona responsable de la aplicación, con quien nos pondremos en contacto en caso notificaciones al respecto de la misma. Breve descripción de los servicios telemáticos que soportará la aplicación y URL donde se ubicará la misma.

Plataformaren TS@ ingurune bi dagoz: proba bat egiteko, eta produkzio bat, benetako egoera zein den plataforma.

Las url de acceso a para la realización de peticiones según protocolo se encuentran a continuación. A los protocolos RFC y RFC+SSL se les ha podido cambiar los puertos de despliegue mediante la herramienta de administración, y según el punto de origen desde donde se lancen son:

Administrazioen arteko lankidetza (sarean (Sare SARA):

 • Web Zerbitzuak
  HTTP sarrera (ez da segurua):
  http://XXX.XXX.XXX.XXX/tsamap/VerifyTimeStampWS
  http://XXX.XXX.XXX.XXX/tsamap/RenewTimeStampWS
  http://XXX.XXX.XXX.XXX/tsamap/CreateTimeStampWS
  HTTP sarrera (segurua):
  http ://// XXX.XXX.XXX.XXX tsamap VerifyTimeStampWS
  http ://// XXX.XXX.XXX.XXX tsamap RenewTimeStampWS
  http ://// XXX.XXX.XXX.XXX tsamap CreateTimeStampWS
 • HTTP eskaerak:
  http ://// XXX.XXX.XXX.XXX:8443 tsamap TspHttpServer

Emandako urla eta XXX.XXX.XXX.XXX zerbitzuetara, TSA, sartzen den inguruaren arabera (irudian, balio hauek har ditzake Horrek.

 • Sartu URL (TSA Garatzeko ingurunea:
  - DNS Izena (SARA Sareak): des-tsafirma.redsara.es
 • URL (TSA PRODUCCIÓN inguruan ere.
  - DNS Izena (SARA Sareak): tsafirma.redsara.es

Zerbitzuaren web zerbitzuen bidez egindako eskaerak (Web Services (WS) egin behar dituzten portuetako 80 (http) EDO 443 (https). HTTP RFC Eskaerak denbora-zigilua bidez zuzenduko dira portuko 8443 irudian.

Dokumentu hori lortzeko, "Área egiteko" Plataforma ekimenaren “ denbora-zigilua ” TS@ atalean alta Agiria bete eta IP ".

Puede encontrar toda la información sobre la TS@ en la iniciativa del PAe creada a tal efecto. En el área de descargas de dicha iniciativa pueden encontrar la documentación de los servicios así como los ejemplos de integración.

Erregistratutako erabiltzailea izan behar da dokumentazio osatua lortzeko atarian PAe eta intraneteko atari Administratiboa lortu al (SARA Sarea).

Las peticiones a la plataforma TS@ han de estar codificadas en UTF-8. Las respuestas de ésta se hallan en dicho formato.

Taldea prest daude erakunde publikoek lagundu dion informazioa emanez eta zerbitzuen erabilerari buruzko azterketa eta parte hartuko duten jardueren integrazio zerbitzuen Plataforma sistemak.

Arreta Zentroa APLIKAZIOEN GARATZAILEENTZAT SOILIK sar daiteke ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN. eskatu laguntza Ematea eragin al Dituzte eta Garatzaileak edo Arreta zentroak (CAID) Web eskaerak bete formularioa ireki laguntza teknikoa: Sartu al formularioa

- Ordutegia: astelehenetik ostegunera, eta ostiraletan, 8:30 18:30h. 8.30 15:00etara.

 • Denbora zigilatzeko zerbitzua.
  eskaera edo denbora-zigilua WS bidez.
  eskaera edo denbora-zigilua RFC bidez.
 • Denbora zigiluen zerbitzuak baliozkotzea.
 • Denbora zigiluen zerbitzuak resellado.

Actualmente se han puesto a disposición de los usuarios de @firma varias listas de distribución a las que se pueden suscribir. A través de estas listas recibirán notificaciones referentes a cambios relevantes relacionados con el proyecto al que estén vinculadas (actualizaciones, intervenciones, etc).

Informazio gehiagorako, begiratu eskatu da. proiektuen (@firma plataforma sinadura, bezeroaren sinadura, TS@ …).

- Suite bidez @firma topatuko dugu, gainera:

 • Un Cliente de Firma para la creación de firmas en local ( Bezeroa ).
 • Plataforma ziurtagiriak egiaztatzeko eta sinadura elektroniko ( @firma ).
 • Osagai diren lan-fluxuak - sinadura sartzeko ( Port@firmas ).
 • Un demostrador de los servicios de @firma: Validación de firmas y certificados digitales, creación de firmas digitales, etc. ( Berretsi ).

 

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia
Lotura interesgarriak