accesskey_mod_content

Suite de produtos relacionados coa firma electrónica para impulsar e facilitar a implantación de sistemas de firma e autenticación na Administración Pública

Dentro dos servizos comúns proporcionados pola Secretaria de Estado de Administración Dixital, creouse unha suite de produtos relacionados coa firma electrónica para impulsar e facilitar a implantación de sistemas de firma e autenticación na Administración Publica, fomentando a reutilización de solucións coa finalidade primordial de ofrecer un servizo de validación de certificados, firma electrónica e seguridade, desaxustado das aplicacións co obxectivo de impulsar a implantación de servizos electrónicos para o cidadán.

É unha solución de referencia para cumprir coas medidas de firma e identificación descritas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común  e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público .

Esquema suite @asina   Presentación da suite @asina(Abre en nova xanela)

A través do conxunto de aplicacións da suite @asina proporciónanse uns servizos horizontais de firma e uns compoñentes informáticos. Estes servizos e aplicacións ponse a disposición das administracións públicas que o desexen:

Elementos comúns

 • @firma : plataforma de validación de certificados e firmas, ofrecida como servizo desde a Secretaria Xeral de Administración Dixital.
 • TS@ Autoridade de selaxe de tempo : Autoridade de selaxe de tempo do Ministerio da Secretaria Xeral de Administración Dixital.
 • Cl@ve : Plataforma de identificación de persoas físicas con base en certificados, claves concertadas, e outros sistemas de identificación europeos.
 • Cl@vefirma : Servizo de firma con certificados‘na nube’.
 • Portafirmas  en SARA : compoñente para a integración da firma nos fluxos de traballo organizativos ofrecida como servizo desde a rede SARA.

Produtos dispoñibles

 • @firma : En modelo federado. Ofrecida para ser instalada en calquera Administración Pública.
 • Para validación de certificados e firmas
 • Para sinatura de servidor, ou de selo.
 • Suite Cliente de @firma : xeración de firmas en local (PC ou dispositivo móbil) en diferentes formatos:
  • Para navegadores web: miniapplet (javascript) + Autofirma
  • Como aplicación de escritorio: Autofirma e Standalone
  • Como App para dispositivos móbiles:  cliente @asina móbil
 • FIRe : Compoñente que integra servizos de firma en local (PC e dispositivos móbiles) e na nube
 • eVisor : Aplicación web de xeración de copias auténticas e informes de firma en pdf
 • Portafirmas : compoñente para a integración da firma nos fluxos de traballo organizativos
 • Integr@ : librarías/servizos para a integración con @firma e a firma en servidor local.

Servizos directos ao cidadán (portais)

 • Valide : aplicación web para o usuario final de validacion de firmas e certificados. Demostrador de @firma
 • Portal de firma(Abre en nova xanela) : conceptos básicos sobre a firma e en que consiste o proceso de firma

Solucións cloud

 • Portafirmas en SARA : compoñente para a integración da firma nos fluxos de traballo organizativos ofrecida como servizo desde a rede SARA.

Especificacións

 • Política de firma e certificados : directrices e normas técnicas aplicables á utilización de certificados e firma electrónica na Administración Xeral do Estado.

Unión Europea. Proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)