accesskey_mod_content

Este vídeo explica, de forma resumida como as administracións públicas poden, e deben, evitar pedir aos cidadáns documentos ou certificados que a administración xa ten ou xera ela mesma e ser máis eficientes no servizo prestado evitando ter que pedir este certificados. O camiño para a transformación dixital das Administracións.

No vídeo móstrase dunha maneira dinámica e desenfadada o funcionamento da plataforma de intermediación de datos e as aplicacións que usan os seus servizos e que interactúan cos cidadáns, para unha xestión eficaz sen certificados en soporte papel.