content _ mod _ accesskey

El Plan de Transformación digital de la Administración General del Estado  y sus Organismos Públicos (Leiho berri batean Irekitzen Du) , la Estrategia TIC, constituye el marco estratégico global para avanzar en la transformación de la Administración, estableciendo sus principios rectores, los objetivos y las acciones para alcanzarlos, así como los hitos para el desarrollo gradual de la Administración Digital con un horizonte temporal hasta 2020.

IKTEN gomendioak ematen estrategia lantzeko estrategiak eta elgako administrazio digitalaren elikatzen duen harreman estua duten ekitaldiak, europako batasunaren politika eta zerbitzuak ditu alineándose espainiarako agenda digitala (Leiho berri batean Irekitzen Du) europako batzordearen estrategia berria egiteko. Merkatu Digitalaren Único (Leiho berri batean Irekitzen Du) . Halaber, tresna berriak aplikatzeko legeak argi eta garbi 2015 39/urriaren 1eko (herri administrazioen Jardunbideari (Leiho berri batean Irekitzen Du) 2015 40/urriaren 1eko Sektore Publikoak (Erregimen Juridikoa (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

IKTAK sustatzen duen Estrategia izan da eraikitzea Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak - DTIC zuzendaritza 2014. urteko amaieratik. nola esku hartu dute Beren lankidetza-prozesu bat izan da, eta estatuko administrazio sailen bidez. Gobernu organoak erabateko adostasuna lortu zuen.

Bertan aurkeztu zen estrategia) - IKT batzordea – CETIC 2010eko irailaren 15ean. Bilera horretan parte hartu eben erantzukizun maila gorena al ministerio guztietako ordezkariak, Ministroen kontseiluak onartu egin du helarazteko Estrategia onartu eta behin betiko IKT ministroen kontseiluan estrategia izan da (urriaren 2a arte.

Gainera, bi oinarrizko agiriak onartu CETIC hasiera emateko zerbitzu partekatuak: Partekatutako zerbitzuak aitortzeko esparru arautzailea (Leiho berri batean Irekitzen Du) - lehenengoa 14 partekatutako zerbitzuak aitortzea. (Leiho berri batean Irekitzen Du) Irudi hori, zerbitzu partekatuak sortu gabe, 806/errege dekretuak, irailaren 19ko gobernu berriari funtsezko tresnetako bat da eragile eta estrategiaren barruan sartzen da 3. helburu estrategikoa (IKT “ ” emandako zerbitzuetan eraginkorragoa DENIK; izan ere, 6. ekintza-lerroa “ era partekatuan ” zerbitzu komunak.

Para poner en marcha e implantar la Estrategia TIC es imprescindible que todas las Ministroen batzordeak administrazio digitalaren – CMAD ekintza-plana egiten duen saileko digital bihurtzeko, estrategia orokorrak ezarritako ildoei jarraituz, zerbitzuak digitalizatzeko jarraibideak definitu eta prozesuak diseinu integrala. plan horien egitura eta beraren Helburua betetzen ez dituen helburuak desbideratu egin da estrategia orokorraren arabera plan horiek definitzeko dauzkaten dokumentuak .

Dokumentuen zerrenda

Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia