accesskey_mod_content

Ferramentas para a xestión de documentos e expedientes electrónicos

Validador oficial ENI no Punto de Acceso Xeral

Para favorecer a implantación dos documentos e expedientes electrónicos en formado ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidade) publicouse un validador oficial no Punto de Acceso Xeral.

O validador permite, dado un documento ou un expediente, verificar se efectivamente cumpre cos requisitos mínimos de contido e formato que esixen as Normas Técnicas de Interoperabilidade de Documento e Expediente, respectivamente.

Este validador, accesible desde Internet, permite a calquera administración que estea en fase de adaptación ao ENI comprobar que os resultados que obtén cumpren coa normativa e son compatibles cos servizos comúns desenvolvidos pola Secretaría Xeral de Administración Dixital, servindo así de referente para as administracións públicas e empresas.

INSIDE - Infraestrutura e Sistemas de Documentación Electrónica

logo InsideINSIDE, promovido pola Secretaría Xeral de Administración Dixital, é un sistema para a xestión de documentos e expedientes electrónicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan almacenarse e/ou obterse segundo o Esquema Nacional de Interoperabilidade e as súas normas técnicas.

Proporciona as funcionalidades correspondentes á etapa previa á de arquivo para conservación permanente.

Pódese reutilizar en modo servizo en liña, a través de servizos web e en modo produto xa que foi liberado baixo licencia EUPL.

A Plataforma de Servizos de Expediente Electrónico - @Doc

A Plataforma de Servizos de Expediente Electrónico - @Doc, desenvolvida polo Ministerio da Presidencia e para as Administracións Territoriais, actualmente Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade, constitúe unha plataforma de servizos horizontais de expediente electrónico que permite ás aplicacións cliente que se integren nela incorporar de forma sinxela gran parte dos requisitos esixidos polas Normas Técnicas de Interoperabilidade de expediente electrónico, documento electrónico, catálogo de estándares, dixitalización de documentos, política de firma e certificados, copiado auténtico e conversión, e modelo de datos para o intercambio de asentos entre as entidades rexistrais.

Pódese reutilizar en modo produto xa que foi liberado baixo licencia EUPL.

ARQUIVE

Arquive é unha aplicación web de arquivado definitivo de expedientes e documentos electrónicos, que cumpre co disposto respecto diso no RD 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración electrónica.
Arquive proporciona as ferramentas necesarias para a creación por parte dun super-administrador dun sistema de administración e xestión de Centros de Arquivo multidepartamental, así como a integración en Arquive das correspondentes aplicacións consumidoras e a xestión dos documentos e expedientes electrónicos remitidos polas mesmas.

 
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral