accesskey_mod_content

Gu?a de Comunicaci?n Dixital para a Administraci?n Xeral do Estado

A Gu?a de Comunicaci?n Dixital para a Administraci?n Xeral do Estado proporciona un marco de criterios, recomendaci?ns e boas pr?cticas a ter en conta polos seus Departamentos e organismos ao crear, xerar contidos ou evolucionar os sitios e portais web, as sedes electr?nicas ou os sitios relacionados coas novas tecnolog?as web2.0 (blogues, contas ou perf?s de redes sociais aos que accede baixo os nomes oficiais dos Departamentos ou organismos da AGE).

Gu?a de Comunicaci?n Dixital para a Administraci?n Xeral do Estado

A Gu?a de Comunicaci?n Dixital para a Administraci?n Xeral do Estado actualiza e ampla a ?Gu?a para a edici?n e publicaci?n das p?ginas web da Administraci?n Xeral do Estado? de 2005 e 2008; o ?Borrador da Gu?a de p?ginas web do Goberno de Espa?a? de 2009 e a ?Gu?a de Sedes electr?nicas? de 2010.

A Gu?a re?ne adem?s a abundante normativa vixente de aplicaci?n aos sitios en internet da AGE.

A Gu?a de Comunicaci?n Dixital div?dese en tres partes e cada unha delas consta dunha serie de fasc?cus que poden ser utilizados de forma independente de acordo coas necesidades de cada departamento, organismo, unidade promotora ou responsable dun sitio web.

En cada fasc?cu se se?alan os aspectos obrigatorios e os recomendados.

Dereitos de utilizaci?n

A Gu?a de Comunicaci?n Dixital para a Administraci?n Xeral do Estado pode ser utilizada libremente e non require autorizaci?n previa. En calquera explotaci?n da obra se har? constar o autor?a orixinal.

Responsable do produto

Secretar?a de Estado de Funci?n P?blica
Hai un portal espec?fico "Portal de Imaxe Institucional" https://imaxe.funciona.es/public/funcionaImgInstitucional.html

Portal ao que se accede desde o portal do empregado p?blico Funciona(Abre en nova xanela) ?Acceso desde Rede SARA ?.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral