accesskey_mod_content

Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado

A Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado proporciona un marco de criterios, recomendacións e boas prácticas a ter en conta polos seus Departamentos e organismos ao crear, xerar contidos ou evolucionar os sitios e portais web, as sedes electrónicas ou os sitios relacionados coas novas tecnoloxías web (blogues, contas ou perfís de redes sociais aos que accede baixo os nomes oficiais dos Departamentos ou organismos da AGE).

Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado

A Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado actualiza e amplía a “Guía para a edición e publicación das páxinas web da Administración Xeral do Estado” de 2005 e 2008, o “Borrador da Guía de páxinas web do Goberno de España” de 2009 e a “Guía de Sedes electrónicas” de 2010.

A Guía de Comunicación Dixital divídese en tres partes: Parte 1: Requisitos antes de ter o sitio web. Parte 2: Contidos do sitio web. Parte 3: Mellora contínua do sitio web. Cada unha delas consta dunha serie de fascículos que poden ser utilizados de forma independente de acordo con as necesidades de cada departamento, organismo, unidade promotora ou responsable dun sitio web.

A Guía realízase no ano 2013 con actualizacións en 2014.

Desde o Portal de Imaxe institucional, minisite do Portal do Empregado Público FUNCIONA, portal que prové de información e servizos de interese para todo o persoal da Administración Xeral do Estado (AGE), actualízase a documentación relativa á Imaxe institucional en Páxinas Web e Redes sociais.

Un dos obxectivos da Imaxe institucional é familiarizar ao cidadán coa Administración. Por iso, desde este Portal preténdese difundir esa imaxe e facer dela un ente homoxéneo e facilmente identificable.

O Programa de Imaxe Institucional inclúe tamén o relativo a: Imaxe promocional da Administración Electrónica.

Documento completo: Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado

A Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado pode ser utilizada libremente e non require autorización previa. En calquera explotación da obra farase constar a autoría orixinal.

Máis información

Para calquera cuestión relacionada co Portal Funciona ou os Espazos Funciona, pode contactar a través do formulario de incidencias (Abre en nova xanela)

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas