accesskey _ mod _ content

Europar batasunaren xedapen

Actos publicados en la sección L (Legislación) del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
Agertzen dira arau-dokumentuak hautatzea , en los que se significa el papel relevante de la interoperabilidad entre administraciones y los servicios transfronterizos de administración electrónica, que refuerzan el mercado interior y complementan los actos legislativos en diversas actuaciones de la Unión Europea, y así se estima en:

Elkarreragingarritasuna eta zerbitzu publikoak administrazio elektronikoaren europako

Erabakia (UE): 1945/2015, azaroaren 25ekoa, programa [ISA2]

04 abendua 2015

Erabakia (UE): 1945/2015 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015 por la que se establece un elkarreragingarritasun-soluzioei buruzko programa y los marcos comunes para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (ISA2 programa) como medio de modernización del sector público. (Texto pertinente a efectos del EEE)

 • Elkarreragingarritasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

922/2009/EE erabakia Zk., irailaren 16koa, ISA] [programa

2009ko urriaren 3ra

922/2009/EE erabakia Zk. , europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2009ko irailaren 16koa, elkarreragingarritasun-irtenbideak europako herri-administrazioek (ISA) .

2004/387/Ee zuzentaraua, apirilaren 21ekoa, [IDABC programaren ekintzak]

2004ko maiatzaren 18an.

2004/387/Ee europako parlamentuaren eta kontseiluaren 2004ko apirilaren 21a prestazioari buruzko handi elkarreragilea; administrazio elektronikoaren zerbitzu paneuroparrak sektore publikoari, enpresek eta herritarrek (IDABC) [incluye Corrección de errores de la Decisión 2004/387/CE de la Comisión de 28 de abril de 2004].

Identitatea eta sinadura elektronikoa

Erregelamendua (EB) 910/2014 dekretua, 1966ko uztailaren 23koa, [eIDAS]

28 abuztua 2014

Erregelamendua (EB) zk. 910/2014 , europako parlamentuarena eta kontseiluarena , 2014ko uztailaren 23koa, identifikazioari buruzko elektronikoa eta konfiantzako zerbitzuak transakzioetarako elektronikoak barne-merkatua (eIDAS) eta indargabetzen duena 1999/93/Ee (Ireki leiho berrian) .

 • Identitatea eta sinadura elektronikoa
 • Elkarreragingarritasuna

1999/93/Ee arteztaraua, sinadura elektronikoa, abenduaren 13koa, [] INDARGABETUA

2000ko urtarrila 19

1999/93/Ee , europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 1999ko abenduaren 13an, ezartzen duena sinadura elektronikorako erkidegoko esparrua . [INDARGABETUA]

 • Identitatea eta sinadura elektronikoa
 • Elkarreragingarritasuna

Sareen segurtasuna eta informazio sistemak, komunikazio elektronikoak, ziber-segurtasuna

Reglamento (UE) 2019/881, de 17 de abril de 2019, [ENISA y certificación de la ciberseguridad]

07 ekaina 2019

Erregelamendua (EB) 881/2019 , europako parlamentuarena eta kontseiluarena, apirilaren 17an, 2019 ENISA (agentzia europako batasunean Zibersegurtasuna) eta ziber-ziurtagiria de las tecnologías de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 526/2013 («Reglamento sobre la Ciberseguridad»).

 • Segurtasuna

Directiva (UE) 2018/1972, de 11 de diciembre de 2018 [Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas]

abenduak 17 2018

Zuzentaraua (EB) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Komunikazio elektronikoen Europako Kodea.

 • Elkarreragingarritasuna

Zuzentaraua (EB) 1148/2016, uztailaren 6koa, [sareen segurtasun eta informazio-sistemak batasunak]

19 uztaila 2016

Zuzentaraua (EB) 1148/2016 europako parlamentuaren eta kontseiluaren uztailaren 6a, beharreko neurriak maila handia bermatzea komuna seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (Directiva SRI) .

 • Segurtasuna

Irisgarritasuna

Zuzentaraua (EB) 2019/882, apirilaren 17koa, [irisgarritasun-baldintzak eta]

07 ekaina 2019

Zuzentaraua (EB) 2019/882 , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los irisgarritasun-baldintzak produktuak eta zerbitzuak .

 • Irisgarritasuna

Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre, [accesibilidad de los sitios web, sector público]

02 abendua 2016

Zuzentaraua (EB) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, webguneen irisgarritasunari buruzkoa eta aplikazioak gailu mugikor . sektore publikoko erakundeek .

 • Irisgarritasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

Datu irekiak eta berrerabiltzeko sektore publikoari buruzko datuak

Zuzentaraua (EB) 2019/1024, ekainaren 20koa, open data], [2019 Zuzendaritza

ekainak 26 2019

Zuzentaraua (EB) 2019/1024 , europako parlamentuarena eta kontseiluarena, ekainaren 20koa, 2019 datu irekiak eta sektore publikoaren informazioa berrerabiltzea .

 • Gobernu irekia
 • Elkarreragingarritasuna

2013/37/Eb zuzentaraua, ekainaren 26koa, sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari []

27 ekaina 2013

2013/37/Eb zuzentaraua del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aldatu 2003/98/Ee zuzentaraua (Ireki leiho berrian)  relativa a la reutilización de la información en el sector público (1 - 9 eta 11 eta 197. arteko artikuluak aldatzen ditu 2003/98)

 • Gobernu irekia
 • Elkarreragingarritasuna

2003/98/Ee zuzentaraua, azaroaren 17koa, [sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari]

2003ko abenduaren 31

2003/98/Ee zuzentaraua del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de noviembre de 2003 sektore publikoaren informazioa berrerabiltzeari buruzko .

 • Gobernu irekia
 • Elkarreragingarritasuna

Kontratazioa eta faktura elektronikoa

2014/55/Eb zuzentaraua, apirilaren 16koa, [kontratazio publiko, faktura elektronikoa]

2014ko maiatzeko 06

2014/55/UE zuzentaraua del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la fakturazio elektronikoa kontratazio publikoan .

 • EUR-lex esteka: DOUE serie L, núm. 133, de 06/05/2014, páginas 1 a 11 (Ireki leiho berrian)

 • OHARRA: Zuzentarau Horren behartuko ditu ebko estatu askok ez dute onartu, eta faktura elektronikoak kontratu publikoak. Faktura horiek elektronikoak izan behar dute europako arau bat betetzen duten datuen eredu-semantikoak nolakoak izango diren funtsezko elementu bat faktura elektronikoa da.

 • Kontratazioa
 • Elkarreragingarritasuna

2014/23/Eb zuzentaraua, otsailaren 26koa, [kontratazio publiko, emakida-kontratuak]

28 martxoa 2014

2014/23/Eb zuzentaraua , europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2014 (e) ko otsailak 26 ,-a emakida-kontratuak

 • Kontratazioa
 • Elkarreragingarritasuna

2014/24/Eb zuzentaraua, otsailaren 26koa, kontratazio publikoa, [orokorra]

28 martxoa 2014

2014/24/UE zuzentaraua del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre kontratazio publiko eta indargabetzen duena 2004/18/Ee direktiba (Ireki leiho berrian)

 • Kontratazioa
 • Elkarreragingarritasuna

2014/25/Eb zuzentaraua, otsailaren 26koa, [kontratazio publikoa, sektore estrategikoak]

28 martxoa 2014

2014/25/UE zuzentaraua , europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2014 (e) ko otsailak 26, lan egiten duten erakundeek, kontratazio-sektoreetan, berriz, ur, energia, garraiobide eta posta-zerbitzuak eta indargabetzen duena 2004/17/Ee (Ireki leiho berrian)  

 • Kontratazioa
 • Elkarreragingarritasuna

Datu pertsonalen babesa

Erregelamendua (EB) 2016/679, apirilaren 27koa, [datuak babesteko Araudi Orokorra (DATUAK)]

2016ko maiatza 04

Erregelamendua (EB) 2016/679 , europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27, pertsona fisikoen babesari buruzkoa dagokionez tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos eta indargabetzen duena 95/46/Ee zuzentarauaren (Ireki leiho berrian) (Datuak babesteko Araudi Orokorra).

 • OHARRA : ingelesez: European Orokorra Data Protection Regulation (GDPR)

 • Erregelamendu honen elementu guztiak derrigorrezkoak izango dira, eta estatu kide bakoitzean zuzenean aplikatzekoak. Araudi hau berriz aplikagarria maiatzaren 25etik aurrera 2018ko ezartzen denaren arabera, bere 99. artikulua.

 • EUR-lex esteka: DOUE serie L, núm. 119 de 04/05/2016, pág. 1 a 88 (Ireki leiho berrian)

 • Ikus: datuak babesteko espainiako agentziak: https :// www.agpd.es (Ireki leiho berrian)

 • Herritarrak
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Segurtasuna

Erregelamendua (EB) 2013/611, ekainaren 24koa, [datu pertsonalak, komunikazio elektronikoak]

2013ko ekainak 26

Erregelamendua (EB) 611/batzordeko 2013ko Zk. , 2013ko ekainaren 24 buruzko jakinarazpena-kasu aplikatu beharreko neurriak datu pertsonalen bortxaketa esparruan 2002/58/Ee zuzentaraua (Ireki leiho berrian) europako parlamentuaren eta kontseiluaren pribatutasuna eta komunikazio elektronikoetan.

 • Segurtasuna
 • Herritarrak
 • Zerbitzu elektronikoak

Directiva 2006/24/CE, de 15 de marzo, [datos personales, conservación de datos]

2006ko apirilaren 13a

2006/24/EE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la 2002/58/Ee zuzentaraua (Ireki leiho berrian) .

 • Segurtasuna
 • Herritarrak
 • Zerbitzu elektronikoak

Directiva 2002/58/CE, de 12 de julio, [privacidad y las comunicaciones electónicas]

2002ko uztailaren 31.

2002/58/Ee zuzentaraua , europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2002ko uztailaren 12an, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Buruzko zuzentaraua pribatutasuna eta komunikazio elektronikoak)

 • Segurtasuna
 • Herritarrak
 • Zerbitzu elektronikoak

95/46/Ee zuzentaraua, urriaren 24koa, [datu pertsonalak datu-zirkulazio askea INDARGE]

1995eko azaroak 23

95/46/Ee zuzentarauaren , europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 1995eko urriaren 24an, pertsona fisikoen babesari buruzko dagokionez datu pertsonalen tratamendua eman beharreko datuak.

 • Herritarrak
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Segurtasuna

Barne-merkatuko zerbitzuei, zerbitzu/atariak/leihatila bakarrak

Reglamento Delegado (UE) 2019/815 de la Comisión, de 17 de diciembre, [especificación de un formato electrónico único]

maiatzak 29 2019

Erregelamendu Eskuordetuan (EB) batzordearen 815/2019 , de 17 de diciembre de 2018, por el que se completa la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la formatu elektroniko bakar baten zehazpen informazioaren aurkezpena.

 • Elkarreragingarritasuna

Reglamento (UE) 2018/1724, de 2 de octubre, [Pasarela digital única de acceso a la información]

21 azaroa 2018

Erregelamendua (EB) 2018/1724 , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de una informazioa eskuratzeko pasabidea digital bakarra , prozedurak eta laguntza-zerbitzuak eta arazoak konpontzea eta erregelamendua aldatzen duena (EB) zk., 1024/2012

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Elkarreragingarritasuna

Reglamento (UE) 2017/1953, de 27 de abril, [conectividad a internet comunidades locales]

01 azaroa 2017

Erregelamendua (EB) 2017/1953 erabakia, europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2017 (e) ko urriaren 25eko aldatzen dituen Erregelamenduak (EB) 1316 zk ./2013 (EB) zk. 283/2014 dagokionez f interneteko konexioa-omentuan-tokian tokiko komunitateetan.

 • Herritarrak

Reglamento (UE) 2017/1128, de 14 de junio, [portabilidad transfronteriza servicios de contenidos en línea]

2017ko ekainaren 30

Erregelamendua (EB) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, relativo a la eramangarritasuna mugaz haraindiko edukiak linean barne-merkatua.

 • Elkarreragingarritasuna
 • Herritarrak

Reglamento UE 2016/1191, de 6 de julio de 2016, [ciudadanos, presentación de documentos]

2016ko uztailaren 26ko

Erregelamendua (EB) 1191/2016 erabakia, europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2016ko uztailaren 6koa, eman da herritarren zirkulazio librea aurkezteko baldintzekin sinplifikatuz zenbait dokumentu publiko europako batasunean eta erregelamendua aldatzen duena (EB) zk., 1024/2012

 • Herritarrak

2014/26/Eb zuzentaraua, otsailaren 26koa, [lizentziak multiterritoriales]

20 martxoa 2014

2014/26/UE zuzentaraua , europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2014 (e) ko otsailak 26, egile-eskubideen kudeaketa kolektiborako eskubideen eta horiei eman eta eskubideen multiterritoriales lizentziak sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior. Texto pertinente a efectos del EEE

 • Enpresa
 • Elkarreragingarritasuna

2007/2/Ee zuzentaraua, martxoaren 14koa, INSPIRE []

2007ko apirilaren 25ean

2007/2/Ee zuzentaraua , europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2007ko martxoaren 14koa, azpiegitura bat ezartzen duena informazio espazial europako batasunean (Inspire)

 • Elkarreragingarritasuna
 • Administrazioen arteko lankidetza

2006/123/Ee zuzentaraua, barne-merkatuko zerbitzuei], [abenduaren 12an

2006ko abenduaren 27an

2006/123/Ee , europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2006ko abenduaren 12koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruzkoa.

 • EUR-lex esteka: DOUE serie L, núm. 376, de 27/12/2006, pág. 36 a 68 (Ireki leiho berrian)

 • OHARRA : Según esta Directiva, los Estados miembros verificarán y, según proceda, simplificarán los procedimientos y trámites aplicables al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio. En particular, la Directiva prevé: La creación de ventanillas únicas en las que un emprendedor podrá realizar todos los trámites necesarios para ejercer su actividad.

 • Prozedura horiek bide elektronikoa erabilita egiteko aukera ematea betebeharra.

 • Web gunea erlazionatua): Zerbitzuen zuzentarauaren leihatila espainian: eugo.da (Ireki leiho berrian)  

 • Herritarrak
 • Elkarreragingarritasuna
 • Enpresa

Normalizazioa, kalitatea, normalizaziorako

Erregelamendua (EB) 2012/1025, urriaren 25ekoa, europako normalizazio []

2012ko azaroaren 14a

Erregelamendua (EB) 1025/2012 zk. , europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2012ko urriaren 25ekoa, europako aranés deitutakoa) normalizatzeko , por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión nº 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

 • Administrazioen arteko lankidetza
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.
Egin zaitez OBSAE youtubeko kanalean.