content _ mod _ accesskey

Estatuko legeak eta arauak kronologia

Hautatu arauak administrazio elektronikoaren garapenean duen garrantzia.
Cronologico ordenan agertuko dira, eta aldizkari ofizialean argitaratu zuten Estatuko arabera (BOE).

Azken lege eta xedapenak

/ / Agindua TFP 2019 510 apirilaren 30eko [MPTFP] probak:

maiatzaren 8an 2019

/ / Agindua TFP 2019 510 apirilaren 30eko ezarri duena. obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos para el ingreso o el acceso a los cuerpos o escalas de funcionarios hautatu al da hori Funtzio Publikoko ministerioa.
EAO: 110 zk. / / 05 08 2019 (Ii. Atala)

 • OHARRA: Eskaerak posta elektronikoz aurkezteko ezarri den hautaketa-prozesuetan parte hartzen du aukerasaioen Izena erabili (EAT) urteko Sarbide Nagusia (http://administracion.gob.es/PAG/ips).

 • Zerbitzu elektronikoak

/ / Agindua BBAREN 2019 487 apirilaren 26ko [Ciberseguridad 2019] Estrategia nazionala

apirilak 30, 2019

Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Ciberseguridad 2019 Estrategia nazionala, segurtasun nazionaleko kontseiluak onartua) .
(EAO, 103. zk., 30 04 / / 2019

 • Segurtasuna

Orden INT/424/2019, de 10 de abril, [política de seguridad en administración electrónica del Ministerio del Interior]

apirilaren 12an 2019

INT / 2019 424 agindua, apirilaren 10ekoa, onartzen duena. informazioaren segurtasun-politika administrazio elektronikoaren esparruan del Ministerio del Interior y las directrices generales en materia de seguridad de la información para la difusión de resultados provisionales en procesos electorales.
EAO:: 12ko 88. 2018ko / 04 / (Iii. Atala)

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, [Subsedes Electrónicas del Portal Funciona y del Portal de la Transparencia]

martxoak 19 2019

Orden TFP/303/2019, de 12 de marzo, por la que se crean las Subsedes Electrónicas del Portal Funciona y del Portal de la Transparencia, como sedes electrónicas derivadas de la Sede Electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado .
EAO: / / 03 19 2019 67. zk.

 • Zerbitzu elektronikoak

MPR. 2018ko abenduaren 27Ko ebazpena, idazkariordetzak

01 urtarrila 2019

EAO: 1.a, 2019 / 01 / 01 (Iii. Atala)

2018Ko abenduaren 27ko ebazpena, idazkariordetzak (2000. Lehendakaritza ministerioa, Ebaki eta berdintasun harremanak ), zeinaren bitartez argitaratzen du. Hitzarmena dagokienez. ciberseguridad partida Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Centro Nacional de Inteligencia .

 • OHARRA: Lan egiteko gunea izango da Ciberseguridad Funtzio Publikoko ministerioa (MPTFP), eragiketa eta luzapen hori 2000. urteko Estatuko administrazio orokorraren Ciberseguridad zentro berria (etorkizuna BAZKIDEA da. (Leiho berri batean Irekitzen Du) ) administrazio digitalaren – Idazkaritza Nagusia (SGAD) Zentro Nazionalak eta Criptológico (CCN) –

 • Segurtasuna

2018. Lege eta xedapenak

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

2018. 06 abendura

EAO: 294. zk. / / 06 2018ko 12

 • Segurtasuna

MPTFP. SEFP Ebazpena, azaroaren 16ko 2018, administrazio publikoko] [Konferentzia Sektoriala

2018. azaroaren 17a

2018. Azaroaren 16 ko ebazpena, funtzio publikoaren estatu idazkaritzako zuen erabakia argitaratu da Herri administrazioaren Sektoreko Konferentzia onetsi zuen Antolakuntza eta jarduera araudia .
EAO: 278 zk., 11 / / 17 2018ko (Iii. Atala)

 • OHARRA: 12. Artikulua. Administrazio elektronikoaren Batzorde Sektoriala 1. Administrazio elektronikoaren Batzorde Sektoriala buru duen pertsonari Administrazio digitalaren Idazkaritza Nagusia , es un órgano técnico de cooperación en materia de administración electrónica, dependiente de la Conferencia Sectorial, de acuerdo con la disposición adicional novena de la Ley 40/2015 [...]

 • Zerbitzu elektronikoak

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público

2018ko irailaren 19a

(EAO 227. zk.), hemeretzi 2018ko / / 09

 • Erabilerraztasuna

Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información

2018ko irailaren 8a

EAO: 218. zk.: 08 09 2018ko / /

 • OHARRA: 2018. Ebazpena, irailaren 20koa, diputatuen kongresuko lehen emandako (12 ko Erabakia argitaratzea agintzen baliozkotzeko / Errege 2018ko irailaren 7ko sareen segurtasuna eta informazio sistemak. 236. Zk. BOE 29 09 2018ko / / (Leiho berri batean Irekitzen Du)

 • El objeto del Real Decreto es “regular la seguridad de las redes y sistemas de información utilizados para la provisión de los servicios esenciales  y de los servicios digitales, y establecer un sistema de notificación de incidentes”, al tiempo que “establece un marco institucional para la coordinación entre autoridades competentes y con los órganos de cooperación relevantes en el ámbito comunitario”.

 • Al dio testuak CCN-CERT (Leiho berri batean Irekitzen Du) , del Centro Criptológico Nacional, como el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (CSIRT ) de referencia para el Sector público y como el coordinador nacional de la respuesta técnica en los supuestos de especial gravedad y que requieran un nivel de coordinación superior.

 • Con este Real Decreto-ley se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016 (Leiho berri batean Irekitzen Du) ezagunagoa. NIS zuzendaritza , que busca identificar los sectores en los que se debe garantizar la protección de las redes y sistemas de información y establecer las exigencias de notificación de ciberincidentes.

 • Segurtasuna

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, [modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas]

04 2018ko irailaren

2018. 11 / Errege Dekretu-legea, abuztuaren 31koa, babesaren arloko zuzentarauen transposizioa pentsio konpromisuak langileekin, sartzeko baldintzak eta urteko prebentzio kapital-zuriketaren eta beste herrialde batzuetako pertsonak eta egoitza duena 1 / legea aldatu arte, urriaren 1ekoa, herri administrazioen Jardunbideari (
214 Zk. BOE, 2018. 09 04 / /

 • OHARRA: en el artículo sexto de este Real Decreto-ley se modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que queda redactada en los siguientes términos:
 • Zazpigarren azken xedapena. Indarrean jartzea: Indarrean lege hau Estatuko Aldizkari ofizialean argitaratu zen (al “ ”.
 • Hala ere, dagozkion aurreikuspenak irudian registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico eguerdiko aurrera ondorioak urriaren 2an. .
 • Lege 39 eta 40

Orden PCI/870/2018, de 3 de agosto, [nueva Estrategia de Ciberseguridad Nacional]

2018. abuztuaren 10a

Orden PCI/870/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se Estrategia berria egiteko prozedurari Ciberseguridad Nazionala .
EAO: 193. zk. / 10 / 08 2018ko (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

MPTFP. uztailaren 10eko Ebazpena SEFP [Eskuz eguneratu 2018.] Irudi Instituzionala

uztailaren 27ko 2018ko

Uztailaren 10eko ebazpenaren 2018ko, funtzio publikoaren estatu idazkaritzako dituan Erakunde irudiaren eskuliburua eguneratu da adaptándolo ere. ministerioetako sailen egitura berria (Estatuko administrazio orokorra
BOE, 181. zk., 07 / / 27 2018ko (Iii. Atala)

 • Herritarra
 • Erabilerraztasuna

2018. 595 / Errege Dekretua, ekainaren 22koa, ministerioetako sailen egitura []

2018. ekainaren 23a

595 2018Ko Errege Dekretua (ekainaren 22ko dekretua ministerioetako sailen oinarrizko egitura organikoa ezarri .
BOE, 152. zk., 2018. 23 06 / /

12. Artikulua. Funtzio Publikoko ministerioa. B] [...), Funtzio publikoaren estatu idazkaritzako. horren menpe daude zuzendaritza organo hauek:

 1. La Administrazio digitalaren Idazkaritza Nagusia , Idazkariordetzarena mailarekin.
 2. Funtzio publikoaren zuzendaritza nagusiak.
 3. Gobernantza Publikoaren zuzendaritza nagusia.
 4. Bulegoko interes-gatazkak, zuzendaritza nagusiaren maila duten.
 • Zerbitzu elektronikoak

MINHAFP. Resolución SEFP, de 13 de abril de 2018, [Instrucción Técnica de Seguridad de Notificación de Incidentes de Seguridad]

2018. apirilaren 19a

Apirilaren 13ko erabakia 2018ko, funtzio publikoaren estatu idazkaritzako onartzen du - Jarraibide Teknikoa. - Gorabeherak.
(EAO, 95. zenbakiduna (2018. / 04 / 19 (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

MINHAFP. SEFP Ebazpena, martxoaren 27ko 2018, auditoria - Jarraibide Teknikoa [informazio-sistemen segurtasunaren]

2018. apirilaren 3a

2018. Martxoaren 27an hartutako ebazpena, funtzio publikoaren estatu idazkaritzako onartzen du Segurtasuneko Arau Teknikoak egindako informazio-sistemen segurtasunaren .
EAO: 81 zk. / 04 / 03 2018ko (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

/ / ECD 2018ko 298 agindua, martxoaren 12ko administrazio elektronikoan (MECD] segurtasun-politika [PSI

2018. martxoaren 21a

Orden ECD/298/2018, de 12 de marzo, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica urteko Hezkuntza, kultura eta kirol ministerioa.
(EAO, 70. zk. / / 03 21 2018ko

 • Segurtasuna

128 / 2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, araubide juridikoaren [izaera nazionaleko gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioak]

2018. martxoaren 17a

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que ser regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
BOE, 67. zk., 2018. / 03 / 17

 • OHARRA : trata de cuestiones relativas a la selección, formación, habilitación y funciones reservadas a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

 • Administrazio elektronikoari dagokionez, Zortzigarren xedapen gehigarria. dagozkion funtzioak Erabiliz. "2002ko ekitaldian eragina euskarri elektronikoan funtzionarioei gordetako funtzioak errege dekretu honetan araututako, haiei erreserbatutako lanpostuak izango dira. Esku hartzea , sin perjuicio de lo dispuesto en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local".

 • Zerbitzu elektronikoak

MINHAFP. Resolución SEFP, de 28 de febrero de 2018, [adhesión de las CCAA y EELL a la plataforma GEISER/ORVE]

2018. martxoaren 2a

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se modifica la de 3 de mayo de 2017, por la que se establecen las atxikitzeko baldintzak guztiak autonomia-erkidegoak eta toki-erakundeak GEYSER ORVE plataformara / irudian, sarrerako erregistro elektronikoa. irudian, sistema eta tresna gisa konektatzen erregistroak.
EAO: 54 zk., 2018. 02 / / 03

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Lege 39 eta 40

2017Ko lege eta xedapenak

(1043 2017Ko Errege Dekretua, abenduaren 22koa, urteko Programa (2018. [P.E.N. 2017-2020]

2007ko abenduaren 29a

Real Decreto 1043/2017, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 2018. Urtean Programa urteko Plan Estatistiko Nazionaleko 2017-2020.
EAO: 316 zk., 2007ko / / 12 29

 • OHARRA: Kodea eta izena bistaratzen da estatistika-eragiketaren 2018. Plan-año (funtzio publikoaren Estatu idazkaritzako arduradunek, Erakunde (SEFP): idazkaritza nagusiaren Administrazio Digitala (SGAD) eta funtzio publikoaren Zuzendaritza Nagusia

 • 7564: Dira Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak administrazio publikoetan (SGAD.) koordinatzeko Zuzendariordetza Nagusiak Unitate).
 • Aurrekontuen informazioaren eta komunikazioaren teknologiak) 7565: estatuko administrazio orokorrean. (SGAD. HASIERAN Inbertsio Zuzendaritza nagusia).
 • Erregistro Nagusia 7501: pertsonalaren (Herri-administrazioetako Langileak al Boletín Estadístico. (funtzio publikoaren Zuzendaritza Nagusia. langileen Erregistro Zentralean (Zuzendariordetza Nagusia).
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza

JUS / / agindua 1293 2007ko abenduaren 14ko administrazio elektronikoa (justizia ministerioa] segurtasun-politika [PSI

2007ko abenduaren 28an

JUS / / 2017ko 1293 agindua, abenduaren 14koa, onartzen duena. Informazioaren segurtasun-politika administrazio elektronikoaren esparruan .
EAO: 315 zk., 2007ko / 12 / 28 (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

PRA / / agindua 1267 2007ko abenduaren 21eko hitzarmenak (Administrazio Orokorreko Aginduak [] Egoera

2007ko abenduaren 22a

Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de convenios .
EAO: 310 zk., 2007ko / 12 / 22 (Iii. Atala)

 • Administrazioen arteko lankidetza

MINETAD. Resolución de Red.es, de 6 de noviembre 2017, [oficinas de transformación digital]

2007ko azaroaren 20an

Ebazpena, 2007ko azaroaren 6koa, Red.es Enpresa-erakunde Publikoa (Leiho berri batean Irekitzen Du) , por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de impulso a la creación de oficinas de transformación digital.
EAO: 291 zenbakia, 2007ko 11 / / 20 (Iii. Atala)

 • Oharra: urteko oinarrizko Barruan. Espainiarako Agenda Digitala (Leiho berri batean Irekitzen Du) Ekonomia digitalaren garapena sustatzen du, Red.es lortzeko hazkundea, lehiakortasuna eta espainiako enpresen nazioartekotzea.

 • Enpresa

Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, [Memoria del análisis normativo MAIN]

2007ko azaroaren 14a

931 / 2007Ko Errege Dekretua, urriaren 27koa (arauen eraginaren analisiari arautzen duen Memoria.
EAO: 276. zk., 2007ko 11 / / 14

 • OHARRA: Indargabetzen du 1083 / 2009 Dekretua, uztailaren 3an (EBO, 18 / 07 / 2009) (Leiho berri batean Irekitzen Du)

 • OHARRA "errege dekretu honetako xedea, legean jasotako aurreikuspenak garatu eta 50 1997ko azaroaren 27ko Gobernu (dagokionez, arauen eraginaren analisiari urteko memoria (MAIN) lege aurreproiektuak eta proiektuak eraman behar den benetako lege-dekretuak eta legegintzako errege-dekretuak eta arauak".
  Urteko memoriaren helburua arauen eraginaren analisiari (MAIN) bermatu behar da proiektu bat egin eta onartzeko prozesuetan esku hartu dutenek, zer eragin izango duten lagunduko dien beharrezko informazioa eta baliabideak behar duen herritarrengan. administratzaileek aplicarla izateko.

 • Gobernu irekia

9 / [ESPAÑA 2017ko Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko kontratuei buruzko 0000ko]

2007ko azaroaren 9a

9 / 2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko kontratuei buruzko 0000ko dituan transponen zuzentarauak espainiako ordenamendu juridikoaren europako parlamentua eta Kontseilua (irudian, 2000. GABE / EB / 23 (Leiho berri batean Irekitzen Du) bai GABE / EB / 24 (Leiho berri batean Irekitzen Du) 2004ko otsailaren 26ko.
EAO: 249 zk., 2007ko / 09 / 11

 • OHARRA Legea indarrean sartzeak izango da: 4 hilabetetik boen argitaratzen direnetik.

 • Se estima un desarrollo reglamentario en lo relativo a: habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica  –según se indica la Disposición final sexta– 

 • Kontratazioa

Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, [funciones y estructura de la Secretaría General de Administración Digital (SGAD)]

2007ko uztailaren 29an

Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
EAO: 80 zk., 2007ko 29 07 / /

 • OHARRA 14. Artikulua:. Administrazio digitalaren Idazkaritza Nagusia idazkaritza nagusiaren – Administrazio Digitala ( SGAD ) dagokion zuzendaritza organoa da. irudian, Idazkariordetzarena – mailarekin agintaritzapean, funtzio publikoaren estatu idazkaritzako titularra alegia, zuzendu, koordinatu eta gauzatzeko eskumenak administrazio digitalaren arloan Sail irudian, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak - administrazio orokorraren eremuan, eta haren funtzionamendua eta Egoera (Erakunde Publikoak (zerbitzu komun (informazio eta komunikazio sistema.

 • Administrazio digitalaren idazkaritza nagusiak zuzendariordetza nagusi hauek daude: a) koordinatzeko zuzendariordetza nagusiaren unitate); b) administrazio digitalaren Zerbitzuak sustatzeko Azpizuzendaritza Nagusia eta Herritarren irudian, c) zuzendariordetza nagusiaren ustiapen, d) zuzendariordetza nagusiaren aplikazio eta zerbitzu Orokorrak Idazkaritza Nagusiaren araberakoa da inbertsio IKT zuzendariordetza nagusiak Ere.

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Sistemak garatzea.

MINHAFP. SGAD Ebazpena, 2007ko uztailaren 14an, sinadura elektronikoa erabiltzeko baldintzak [] kriptografikoa ez

2007ko uztailaren 18a

2007Ko uztailaren 14ko ebazpena, Idazkaritza nagusiaren Administrazio Digitala (SGAD) hauek ezartzen ditu ( sinadura elektronikoa erabiltzeko baldintzak kriptografikoa ez bertan, interesatuek, administrazio organoen zerrenda Estatuko administrazio orokorraren eta haren erakunde publikoen alegia.
EAO: núm.170, 2007ko uztailaren 18an

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

MINHAFP. SEFP Erabakia, 2007ko uztailaren 4koa, [baldintzak (PdP), SARA sarearen Puntu] presentzia

2007ko uztailaren 8a.

2007Ko uztailaren 4ko erabaki du Funtzio publikoaren estatu idazkaritzako (SEFP) hauek ezartzen ditu ( bete behar dituzten baldintzak ere kontuan hartzeko alderdi SARA sareak (PdP) .
Núm.162 EAO, 07 / / 08 2017ko (Iii. Atala)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza

/ / Agindua HFP 633 2007ko ekainaren 28ko [] inskribatu ereduak HARTZEN dutela

2007ko uztailaren 4a

/ / Agindua HFP 633 2007ko ekainaren 28ko onartzen dituen modelos de poderes inscribibles en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado y en el registro electrónico de apoderamientos de las Entidades Locales y se establecen los sistemas de firma válidos para realizar los apoderamientos apud aktak baliabide elektronikoen bidez.
EAO: núm.158, 2017ko 07 / 04 /

 • OHARRA: 6. Artikuluari jarraiki, 2015 39 / Legea, urriaren 1a (Leiho berri batean Irekitzen Du) onartzen dira, eta oinarrizko izaerarekin, inskribagarriak ereduak ematea, bi administrazioei jarduteko aukera ematen bada, Egoera Orokor edo toki erakundeen administrazioan aurkeztu genituen. Azkenik, ahalordeak baliogabetzeko eredu bat agertzen da.

 • Indargabetzen I, II eta III eranskinak ere HAP / / agindua 1637 2012ko uztailaren 5eko (Leiho berri batean Irekitzen Du) por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos (BOE 25/07/2017). La presente Orden entrará en vigor el 2 de enero de 2018.

 • CTT ikusteko: Erregistro elektronikoa Ahalordetzak (REA)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Lege 39 eta 40
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

MINHAFP. SEFP Ebazpena, 2007ko maiatzaren 3an, autonomia-erkidegoei eta toki-erakundeei (te / plataformara sartzeko [ORVE] GEYSER

2007ko maiatza.

Ebazpena, 2007ko maiatzaren 3an, Funtzio publikoaren estatu idazkaritzako (SEFP) atxikitzeko baldintzak zehazten ditu, eta comunidades autónomas y entidades locales a la plataforma GEISER / ORVE , como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de registros.
BOE, 109. zk., 2007ko / 08 / 05

 • OHARRA : Se aprueban y publican los términos y condiciones de uso por parte de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que voluntariamente lo deseen, a la plataforma GEISER/ORVE, como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de registros de la Administración General del Estado.

 • PAe ikusteko: Administrazioa erregistroak

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Lege 39 eta 40

Lege eta xedapenak.

Real Decreto 747/2016, de 30 de diciembre, [Programa anual 2017 del P.E.N. Nacional 2017-2020]

2016ko urtarrilaren 31n

Real Decreto 747/2016, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 2007Ko urteko programan 2017-2020 urteko Estatistika Plan Nazionala
EAO: 316 zk., 31 / 12 /.

 • OHARRA: proiektu handiak "," Datu gisa jasota dago (Big Data (BIGD)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza

Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, [estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y Secretaría General de Administración Digital (SGAD)]

azaroaren 12an.

Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
EAO: 274. zk., 11 / 12 /.

 • Zerbitzu elektronikoak

MINHAP. Resolución SEAP, de 27 de octubre de 2016, [NTI de Política de firma y sello electrónicos y de certificados de la administración]

2003ko azaroan.

Urriaren 27ko erabakia dela, estatu idazkaritzaren herri-administrazioak, onartzen duena. Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración .
EAO: 266 zenbakiduna, 11 03 / / hartu (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

MINHAP. SEAP Ebazpena, urriaren 13koa, 2016ko [segurtasun Arau Teknikoak betez] segurtasun-eskema nazionala

azaroaren 2a.

Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad .
EAO: 242 zk., 11 02 / / hartu (Iii. Atala)

 • Segurtasuna
 • Lege 39 eta 40

MINHAP. SEAP Ebazpena, urriaren 7an egin genuen, segurtasunaren urteko Txostena - Jarraibide Teknikoa [] Egoera

azaroaren 2a.

Urriaren 7ko erabakia dela, estatu idazkaritzaren herri-administrazioak, onartzen duena. Segurtasun Txostena (Jarraibide Tekniko segurtasunaren Egoera .
EAO: 242 zk., 11 02 / / hartu (Iii. Atala)

 • Segurtasuna
 • Lege 39 eta 40

Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, [proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales]

2005eko urria.

Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales.
EAO: 238 zk., 5a. / / 10

 • OHARRA : apartado cuarto: El portal web del Punto General de Acceso administracion.gob.es (Leiho berri batean Irekitzen Du) recogerá en su página de inicio un enlace a los puntos de acceso de los departamentos ministeriales, con la misma imagen identificativa a que se refiere el apartado segundo.

 • Gobernu irekia
 • Herritarra

AAA / / agindu genuen 626 apirilaren 26ko [egiaztatzeko agiri elektroniko segurua] Kodea

maiatzaren 2an.

AAA / / agindu genuen 626 apirilaren 26ko aplikazioa arautzen duen sistema elektroniko segurua (dokumentuak egiaztatzeko kodea (nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena.
EAO: 02 05 / / 105. zk.

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

Erregelamenduak (EB) eta 679 2016ko apirilaren 27ko [datuak babesteko Araudi Orokorra (RGPD)]

2016ko maiatzaren 4a

Erregelamenduak (EB) eta 679. del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari indargabetzen duena. / / CE zuzentaraua 46 95 (Leiho berri batean Irekitzen Du) (Datuak babesteko Araudi Orokorra).

 • Segurtasuna

2015Erako, lege eta xedapenak

MINHAP. Resolución de la Subsecretaría MINHAP, de 28 de diciembre de 2015,[adhesión al Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado]

2015eko abenduaren 30ean

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, de adhesión al Estatuko administrazio orokorraren erregistro elektronikoa Ahalordetzak ( y se incorporan trámites y actuaciones al catálogo de trámites y actuaciones por medios electrónicos para los que se puede apoderar para su realización por Internet.
EAO: 312 zk. / / 12 30 arte (Iii. atala. Xedapen batzuetan)

 • Zerbitzu elektronikoak

MINHAP. DTIC Ebazpena, 2010eko abenduaren 14an, preskripzio teknikoen [Cl@ve] sistema

2015eko abenduaren 29a

2015Eko abenduaren 14ko ebazpena, Informazioaren eta komunikazioen teknologia zuzendaritza (DTIC) hauek ezartzen ditu ( ezaugarri teknikoak aplikatu eta garatzeko beharrezkoak diren lanak Cl@ve sistema .
(BOE, 311. zk. / / 12 29 arte

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

MINHAP. Resolución SEAP, de 14 de diciembre de 2015, [accesibilidad en Oficinas de Atención al Ciudadano]

2015eko abenduaren 19a

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se determinan las Irudian, Herritarren arretarako bulegoak a de ajustarse duten ohartemandako irisgarritasun-baldintzei 366 / 2007 errege dekretuak, martxoaren 16koak, ezartzen dituena, irisgarritasuna pertsona ezinduen eta diskriminaziorik eza (Egoera Orokorra, administrazioarekin dituzten harremanetan.
EAO: 303 zk. / / 12 19 arte (Iii. Atala)
Oharra:, Sargune orokor (http://administracion.gob.es) (Leiho berri batean Irekitzen Du) bulegoen zerrenda argitaratuko da erabaki honen lehenengo atalean eraginpean, ezarritako baldintzak betetzen dituztela. 366 / 2007 Errege Dekretua, martxoaren 16an. (Leiho berri batean Irekitzen Du) .

 • Erabilerraztasuna
 • Herritarra

Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, [regula sistema LexNET de la Administración de Justicia]

2015eko abenduaren 1a

Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.
EAO: 287 zk. / / 01 12 arte

 • OHARRA : Ditu: 84 / 2007 Errege Dekretua, urtarrilaren 26koa (Leiho berri batean Irekitzen Du) sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones LexNET para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos.
  Indarrean sartzea Errege-dekretu hau indarrean sartuko da: bulego judizial eta fiskaletan eta profesionalentzako organoentzat, justiziaren eta 2016ko urtarrilaren 1etik.
  Para los ciudadanos que no estén representados o asistidos por profesionales de la justicia y opten por el uso de los medios electrónicos para comunicarse con la Administración de la Justicia y para aquéllos que vengan obligados a ello conforme a las leyes o reglamentos entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

 • Zerbitzu elektronikoak

HAP / / agindua jaso 2503 azaroaren 25eko [MINHAP] urteko datu pertsonalen fitxategiak

azaroaren 26 arte

Orden HAP/2503/2015, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2478/2013, de 20 de diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en el departamento y en determinados organismos públicos adscritos al mismo.
EAO: núm.283, 11 / / 26 arte (Iii. Atala)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra
 • Segurtasuna
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, [modifica R.D. 3/2010, Esquema Nacional de Seguridad]

2010eko azaroak 04

951 2015 Errege Dekretua (urriaren 23ko aldaketa urteko Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica (Ver norma consolidada) (Leiho berri batean Irekitzen Du)
EAO: 264 zk. / / 04 11 arte

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

39 ESPAÑA [2015 Legea eta urriaren 1eko] (herri administrazioen Jardunbideari

2010eko urriaren 2a

2015 39 / Legea, urriaren 1ekoa, 2000. Herri administrazioen Jardunbideari.
EAO: 236 zk., 10 02 / / 2015

 • OHARRA Lege Honen 39. / 2015: urriaren 1eko deialdiarekin batera (herri administrazioen Jardunbideari Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Leiho berri batean Irekitzen Du) diru-laguntza hartzen duen jardueraren ohikoa izango da, herri administrazioek zerbitzu hobea ematea, eraginkortasuna eta efizientzia, kostu-murrizketa irudian, gardentasuna eta herritarren beharrei bermeak.

 • 2015 39 / Legea, urriaren 1a aipatzen da, besteak beste, alderdi hauek izango ditu pertsonen eskubide guztiekin harremanetan AA.PP bitarteko elektronikoak erabiltzeko; laguntza; erregistro elektronikoak dira. identifikazio-sistemak prozedurako interesdunek, horiek egitea jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez. "; - agiri hauek AA.PP. horien baliozkotasuna eta eraginkortasuna. kopia enpresek egindako AA.PP., interesatuek emandako agiriak "; dokumentuak artxibatzea .

 • De especial interés: Preámbulo, Título preliminar, Título I, Capítulo II, Título II, Capítulo I, artículos: Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos; Artículos 31 y 32: cómputo de plazos; Artículos  41, 42, 43: Notificaciones; Artículo 53: derechos del interesado; Artículos 66, 68: procedimiento a solicitud del interesado; Artículo 70: Expediente Administrativo; Artículo 83: Información pública; Artículo 131: Publicidad de las normas; disposición adicional 4, disposición transitoria 4 y disposición final 2. 

 • DEROGACIÓN araudia, besteak beste:

 • 11 / 2007 Legea, ekainaren 22koa (Leiho berri batean Irekitzen Du) , de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. –Última actualización publicada en BOE de 04/09/2018–  en la redacción dada por el 6. artikulua urteko 11 / 2018 Errege Dekretu-legea, abuztuaren 31n (Leiho berri batean Irekitzen Du) , las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020.

 • (Zenbait xedapen 1671 / 2009 Dekretua, azaroaren 6koa (Leiho berri batean Irekitzen Du) por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio

 • 30 / 1992 Legearen, azaroaren 26koa (Leiho berri batean Irekitzen Du) herri administrazioen araubide juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen (boen argitaratua / 09 / 04 – Última 2018ko – eguneratzea

 • orrialdea behera PAe ikusteko: Lege eta 39 eta 40 arte

 • Herritarra
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Erabilerraztasuna
 • Elkarreragingarritasuna
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Lege 39 eta 40

ESPAÑA [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público]

2010eko urriaren 2a

40 Eta 2015 legea, urriaren 1ekoa. Sektore Publikoa (araubide juridikoa .
EAO: 236 zk., 10 02 / / 2015

 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Teknologiaren transferentziarako zentroa
 • Elkarreragingarritasuna
 • Segurtasuna
 • Kontratazioa
 • Lege 39 eta 40

MINHAP. Resolución DTIC, de 28 de septiembre de 2015, [oficina de registro presencial del sistema Cl@ve]

2010eko irailaren 28a

Irailaren 28ko ebazpena jaso informazio - eta komunikazio-teknologiak zuzendaritzak ezartzen dituen jarduteko baldintzak Erregistro-bulegoa Cl@ve Sistema (Aurrez Aurre.

 • OHARRA: Se habilita a los registros dependientes de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno para actuar como oficinas de registro presencial del sistema Cl@ve.
  Era berean, duen esparru juridikoa herritarren arretarako bulegoak al da. zein dira eta administrazio autonomikoen eta tokiko administrazioen constituirse ere. bulegoetarako Cl@ve erregistroan .

 • Informazio gehiago eta zerbitzu elektronikoak Cl@ve nola integratu: CTT Cl@ve, irtenbidea

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, [modifica Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas]

2010eko irailaren 5a

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Herri administrazioen kontratuen legearen erregelamendu orokorra (1098/2001 errege dekretuak, urriaren 12koa (Ikus arau bateratua) (Leiho berri batean Irekitzen Du)
EAO: Zk. 213, 2015eko 05 / / 09

 • Kontratazioa

HAP / / agindua jaso 1700 abuztuaren 3ko [FEDER fondoak, inbertsio] administrazio elektronikoan

2010eko abuztuaren 11.

HAP / / agindua jaso 1700 abuztuaren 3ko oinarriak eta deialdia onartzen dituena (2015 ekintza finantzatzeko laguntzak eskualde garapeneko europako funtsak eta administrazio elektronikoaren eta herritarren sarean, 2007-2013 aldian parte hartzeko.
EAO: 191 zk., 11 / / 08, 2015erako orrialdeak (Atala: Iii. Xedapen batzuetan)

 • OHARRA administrazio elektronikoa: egindako inbertsioak toki-erakundeek 2007ko urtarrilaren 1etik aurrera Egiteko, eskualdeek (Andaluzia, gaztela-mantxa, Extremadura, Galizia) eta Phasing-out (Asturias, murtzia, Ceuta eta Melilla), Programa operatiboaren kontura irudian, Jakintzan oinarritutako ekonomia.
  Atariko SEAP dokumentazioa: http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/ayudas-fondos/feder.htm (Leiho berri batean Irekitzen Du)

 • Kontratazioa

HAP / / agindua jaso 1699 abuztuaren 3ko [FEDER fondoak, administrazio elektronikoa, kanarietako] opertivo programa

2010eko abuztuaren 11.

HAP / / agindua jaso 1699 abuztuaren 3ko oinarriak eta deialdia onartzen dituena (2015 ekintza finantzatzeko laguntzak eskualde garapeneko europako funtsak eta administrazio elektronikoaren eta herritarren sarean, kanarietako 2007-2013 programa operatiboa EGEF dagokion irudian.
EAO: 191 zk., 11 / / 08, 2015erako (Atala: Iii. Xedapen batzuetan)

 • Kontratazioa

MINHAP. ezaaren Ebazpena, uztailaren 14a arte, sistema Cl@ve [PIN)

2010eko uztailaren 24.

Resolución de 14 de julio de 2015, del Departamento de Recaudación de la Zerga administrazioko estatu agentzia , por la que se habilita el pago de determinadas liquidaciones practicadas por la administración a través de la sede electrónica de la Agencia, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@ve PIN) .
(BOE, 176. zk. / / 07 24 arte

 • Zerbitzu elektronikoak

Real Decreto 668/2015, de 17 de julio [modifica el R.D. 1671/2009 de desarrollo de la Ley 11/2007]

2010eko uztailaren 18a

Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el 1671 / 2009 Dekretua, azaroaren 6koa (Leiho berri batean Irekitzen Du) partzialki garatzen duena da. 11 / 2007 Legea, ekainaren 22koa, herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa (Leiho berri batean Irekitzen Du) .
EHAA: 171. zk.); 18 arte / / 07

 • OHARRA : amplía el ámbito del Registro electrónico de apoderamientos (se modifica el artículo 15 del R.D. 1671/2009, y habilita los certificados electrónicos de empleado público con seudónimo ( se añade un apartado 4 al artículo 22 del R.D. 1671/2009)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Elkarreragingarritasuna

ESPAÑA. 19 / [2015 Legea, uztailaren 13koa, justizia administrazioan administrazio - eta berrikuntza arloko] (Erregistro Zibila

2010eko uztailaren 14a

EAO: 167 zk., 14 07 / / 2015

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

ESPAÑA. 18 / [2015 Legea, uztailaren 9ko Legearen 37 aldatu / 2007, sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari] (

2010eko uztailaren 9a.

Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la 37 / 2007 Legea, azaroaren 16koa (EHAA: 11 / 17 / 2007), sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzkoa ( (Leiho berri batean Irekitzen Du)
(BOE, 164. zk. / / 07 10 arte

 • Gobernu irekia

JUS / / agindua 1126 2015eko ekainaren 10eko [] egoitza judizialetik.

2010eko ekainaren 16an

Orden JUS/1126/2015, de 10 de junio, por la que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al ámbito territorial del Ministerio de Justicia.
EAO: Zk., 143, 16 06 / / 2015

 • OHARRA Helbide elektronikoa du erreferentzia: Egoitza Elektronikoa. hau da: http: / / sedejudicial.justicia.es (Leiho berri batean Irekitzen Du)
  En ella se existirá un acceso a sedes y subsedes judiciales electrónicas a través del denominado Justizia administrazioaren sarbide Orokorra .

 • Herritarra
 • Enpresa
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

AAA / / agindua jaso 991 maiatzaren 21eko [administrazio elektronikoan (MAGRAMA] segurtasun-politika

2010eko maiatzaren 29an

AAA / / agindua jaso 991 maiatzaren 21eko onartzen duena. política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración Electrónica (nekazaritza ministerioa, elikadura eta ingurumena
EAO: 128 zk. / / 05 29 arte (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

385 2015 Errege Dekretua (maiatzaren 22ko BOE [, Udaletxeko Ediktu Bidez Único]

2010eko maiatzaren 23a

Real Decreto 385/2015, de 22 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial Boletín Oficial del Estado: (Ref. BOE-A-2008-2389 (Leiho berri batean Irekitzen Du) ).
EAO: Zk.: 123; / / 05 23 arte

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Herritarra

Barne ministerioa (. EMANDAKO Ebazpena, 2010eko apirilaren 9an, trafiko zuzendaritza nagusiaren Erregistro elektronikoa [ahalordetzak]

2010eko apirilaren 16a

2010Eko apirilaren 9ko ebazpena, Trafikoko zuzendaritza nagusia , por la que se crea y regula el Registro de apoderamientos, de sucesiones y de representaciones legales de la Jefatura Central de Tráfico
(BOE Kop. / 04 / 91 jaso.

 • Zerbitzu elektronikoak

2015 127 / Errege Dekretua, otsailaren 27ko [] enpresa-leihatila bakarraren...

2010eko martxoaren 13a

Real Decreto 127/2015, de 27 de febrero, por el que se integran los centros de ventanilla única empresarial y la ventanilla única de la Directiva de Servicios en los Puntos de Atención al Emprendedor.
(BOE Kop. / / 03 13 2015 62

 • OHARRA : Ámbito de aplicación: Las disposiciones contenidas en este Real Decreto serán de aplicación a la VUDS, a la plataforma «Emprende en 3», al PAE electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a los centros VUE creados al amparo del Protocolo de 26 de abril de 1999, así como a las oficinas integradas de atención al ciudadano que presten servicios a empresas, creadas según el Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, que se integran en la red de Puntos de Atención al Emprendedor.

 • Herritarra
 • Enpresa
 • Zerbitzu elektronikoak

Orden DEF/2594/2014, de 16 de diciembre, [CSV de documentos electrónicos del Ministerio de Defensa]

2015eko urtarrilaren 26a

Orden DEF/2594/2014, de 16 de diciembre, por la que se establece el sistema de utilización del dokumentu elektronikoak egiaztatu asegurua kodea defentsa ministerioa (.
(BOE Kop. / / 01 22 26 arte

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

Real Decreto 1085/2014, de 19 de diciembre, [Plan Estadístico Nacional 2013-2016]

2015eko urtarrilaren 16a

2014Ko 1070 / Errege Dekretua, abenduaren 19koa, onartzen duena. 2015. Urteko Programa Plan Estatistiko Nazionaleko 2013-2016 alegia.
(BOE Kop. / / 16 01 14 arte

 • OHARRA Helbidea: Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak:
  Zenbat programa Horiek 6534: Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak administrazio publikoetan
  Nº prog. 6535: Estadística de Presupuestos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la AGE
  Nº prog. 6491: Registro Central de Personal. Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas

 • Administrazio elektronikoaren behatokia.

2014Ko lege eta xedapenak

HAP / / agindua 2142 - 2014ko azaroaren 14ko [Cl@ve] plataforma

2004ko azaroaren 15a

HAP / / agindua 2142 - 2014ko azaroaren 14ko izaera pertsonaleko datuen fitxategia sortzen duena Cl@ve.
EAO: 277 zk., 11 / / gabe 15 (Iii. Atala)

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Segurtasuna
 • Herritarra

FOM / / agindua (2004ko urriaren 20ko administrazio elektronikoan] MFOM (ISP [segurtasun-politika

2014ko urriaren 30a

Orden FOM/1987/2014, de 20 de octubre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Fomento .
Boeren 263. zk. gabe / / 30 10 (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

Orden HAP/1953/2014, de 15 de octubre, [PSI política de seguridad en administración electrónica del MINHAP]

2014ko urriaren 27a

Orden HAP/1953/2014, de 15 de octubre, por la que se aprueba la informazioaren segurtasun-politika administrazio elektronikoaren arloan (ogasun eta herri administrazio ministerioa .
EAO: 2570 zk., 2004ko / 10 / 27 (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

Orden IET/1934/2014, de 14 de octubre, [PSI política de seguridad en administración electrónica del MINETUR]

2014ko urriaren 22a

Orden IET/1934/2014, de 14 de octubre, por la que se establece la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica (Ministerio de Industria, energia eta Turismoa.
EAO: 233 zk., 2004ko / 10 / 22 (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, [PAG. Punto de Acceso General de la AGE]

2014ko urriaren 27a

EAO: 2570 zk., 2004ko / 10 / 27

 • Herritarra
 • Enpresa
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Gobernu irekia
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

MINHAP [condiciones técnicas del Punto General de Entrada de Facturas electrónicas de la AGE: FACe]

2004ko urriak 21

Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas.
(EAO, 255 zk., 2004ko / 10 / 21 (1. Atala)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Enpresa
 • Herritarra
 • Sistemak garatzea.

/ / Utzi AURRETIK 1838ko agindua, urriaren 8ko [Cl@ve] Plataforma

2014ko urriaren 9a

Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se aprueba Cl@ve, la plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas.
EAO: 122 zk., 2004ko / / 10 09

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Segurtasuna
 • Herritarra

2014Ko 806 / Errege Dekretua, irailaren 19koa, estatuko administrazio orokorrean eta erakunde eragileak] iktak tresna [

2014ko irailean, 26

2014Ko 806 / Errege Dekretua, irailaren 19koa, antolamenduaz eta tresna horiek eraginkorrak (informazioaren eta komunikazioaren teknologiak administrazio orokorrean eta haren organismo publikoen Egoera.
EAO: 234 zk., 2004ko / 09 / 26

 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre [funciones y estructura de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC)]

2014ko irailean, 26

Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda; el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; el Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia; el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, de modificación del anterior.
EAO: 234 zk., 2004ko / 09 / 26

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak

ESPAÑA. utzi 15 [/ Legea, irailaren 16ko (Sektore Publikoa arrazionalizatzeko]

2014ko irailean 17

15 / Legea 2004ko irailaren 16ko - Sektore Publikoko administrazio eta bestelako neurriak (berritzeko.
EAO: 226 zk., 2004ko / / 17 09

 • OHARRA : Entre otras medidas, destacan en el ámbito de administración electrónica como objetivos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA): con respecto a la firma electrónica en la Administración pública, para asegurar el uso de una única relación de certificados electrónicos reconocidos en todas las Administraciones Públicas se modifica la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y también la implantación del Tablón Edictal Único a través del BOE.

 • Herritarra
 • Enpresa
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak

671 / 2004Ko Errege Dekretua, abuztuaren 1eko [egitura aldatzea (kultura ministerioa, administrazioan Aldaketak egiteko Bulegoa (OPERA)]

2004ko abuztuaren 2a

Real Decreto 671/2014, de 1 de agosto, de modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
EAO: 187. zk., 2004ko abuztuaren 2an

 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Gobernu irekia

HAP / / agindua 1074 2004ko ekainaren 24ko estatuko administrazio orokorraren sarreran Dagoen [faktura elektronikoak:] FACe

2004ko ekainaren 25ean

HAP / / agindua 1074 2004ko ekainaren 24ko por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
(EAO, 154. zk., 2004ko 06 / / 25

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Enpresa
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

MINHAP. plataforma SEAP [] FACe

2004ko ekainaren 28a

Ebazpena, 2004ko ekainaren 25ean , de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado .
BOE, 157. zk. (Iii. Atala) 2004ko / 06 / 28

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Enpresa
 • Herritarra

ESPAÑA. Lege [9 / 2004ko maiatzaren 9ko] Telekomunikazioei buruzko orokorra.

2004ko maiatzaren 10ean

Boen argitaratua: 114 zk., 2005eko utzi / / 10

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Zerbitzu elektronikoak

HAP / / agindua 550 2014ko martxoaren 28ko [egiaztatzeko Kodeak] Aseguruak

2004ko apirilaren 8a

Orden HAP/550/2014, de 28 de marzo, por la que se regula la utilización de códigos seguros de verificación como sistema de firma electrónica en el desarrollo de actuaciones administrativas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
(BOE Kop. / / 04 08 2014ko 85

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, [RCF Registro Contable de Facturas]

2004ko martxoaren 29a

HAP / / 2004ko 492 agindua, martxoaren 27koa baldintza teknikoak eta funtzionalak arautzen dituen bitartean. fakturen kontabilitate-erregistrorako  de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
(BOE, 77. zk., 2004ko / 03 / 29

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza

Orden SSI/321/2014, de 26 de febrero, [PSI política de seguridad en administración electrónica del MSSSI)

2014ko martxoaren 5a

Orden SSI/321/2014, de 26 de febrero, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad .
EAO: Zk., 55, 2014ko 05 / / 03 (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

7 / / Agindua HAP 2014ko urtarrilaren 8ko [gaitutako funtzionarioak erregistroa identifikatzeko] herritarrak

2004ko urtarrilaren 15a

7 / / Agindua HAP 2014ko urtarrilaren 8ko erregistroa arautzen duen funtzionarioak dauden herritarrak identifikatu eta egiaztatzeko, administrazio orokorraren eremuan eta haren organismo publiko lotuen edo mendekoen Egon arte.
BOE, 13, 15 / 01 / utzi

 • Herritarra
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

2013Ko lege eta xedapenak

ESPAÑA. [Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la Factura Electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público]

2013ko abenduaren 28an

(BOE, 311. zk. / 12 / 28 2013an.

 • Zerbitzu elektronikoak

ESPAÑA. / Legearen 19. [2013ko abenduaren 9ko Gardentasuna eta gobernu ona Lortzeko] eta jendaurreko informazioa

2013ko abenduaren 10a

Boen argitaratua: 295 zk., 2007ko / 10 / 12

 • OHARRA : Artículo 10. Portal de la Transparencia: 1. La Administración General del Estado desarrollará un Gardentasuna ataria. dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores relativa a su ámbito de actuación [...] Principios técnicos: El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios: a) Accesibilidad: b) Interoperabilidad c) Reutilización.

 • Gobernu irekia
 • Elkarreragingarritasuna
 • Erabilerraztasuna

ESPAÑA. / 20 Legea [2013ko abenduaren 9ko] unitateko merkatu Bermea

2013ko abenduaren 10a

Boen argitaratua: 295 zk., 2007ko / 10 / 12

 • OHARRA 23. Artikulua. - informazioa Trukatzeko Sistema elektronikoa: ogasun eta herri administrazioko ministerioak... [], estatu idazkaritzaren bitartez, Administrazio publikoak, datuak elektronikoki trukatzeko sistema ezarriko du, gai horretan eskumena duten agintariek erabil daitezke. Sistema horren bitartez bideratuko dira azpiegitura eta zerbitzu komunak trukatzeko plataforma horretako Idazkaritza izandako egoera.

 • Enpresa
 • Zerbitzu elektronikoak

/ / Agindua AEC 1647 2013ko irailaren 5eko [administrazio elektronikoan (MAEC] segurtasun-politika

2007ko irailaren 13an

Orden AEC/1647/2013, de 5 de septiembre, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica urteko Atzerri arazoetako eta lankidetzako ministerioa .
EAO: 220 zk. / / 09 13 2013 (iii. atala)

 • Segurtasuna

Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, [Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE)]

2007ko ekainaren 19a

Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE).
EAO: 146 zk. / / 06 2013ko 19

 • Elkarreragingarritasuna
 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Gobernu irekia

Ogasun eta herri administrazio ministerioa da, hiru Plataforma []

2013ko ekainaren 4a

2007Ko maiatzaren 31ko ebazpena, estatuko idazkaritzaren herri-administrazioak, erabiltzeko baldintzak zehazten ditu, informazioa trukatzeko Plataforma Elektroniko "deritzona, 3 Da.
BOE, 133. zk., 2007ko 04 / / 06 (Iii. Atala)

 • Enpresa

Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, [ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo]

2007ko maiatzaren 9an

LAE / / agindua, 786. 2013ko maiatzaren 7ko ezartzen dituen laguntzak emateko oinarriak informazioaren eta komunikazioaren teknologien esparruan (IKT) eta informazioaren gizartearen baitan, ikerkuntza zientifiko eta teknikoaren eta berrikuntza Plana (2013-2016 estrategia ekonomia eta gizarte digitala ekintzaren barruan.
BOE, 111. zk., 2013ko 09 05 / / (Iii. Atala)

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

HAP / / agindua 689 2013ko apirilaren 19ko [datu pertsonalak, lankidetza AATT]

2007ko apirilaren 27an

HAP / / agindua 689 2013ko apirilaren 19ko datu pertsonalen fitxategiak arautzen duen lurralde administrazioek lankidetzan.
BOE, 101 27 / 04 / 2013 (Iii. Atala)

 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Herritarra
 • Segurtasuna

HAP / / agindua 566 2013ko apirilaren 8ko [] Erregistro Elektroniko Komuna

2013ko apirilaren 12a

/ / Agindua 566 HAP, 2013ko apirilaren 8an Erregistro Elektroniko Komuna arautzen duena.
EAO: Zk. 12ko 88. / 04 / 2013an.

CTT ikusteko:

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Administrazioen arteko lankidetza

Ogasun eta herri administrazio ministerioa - Gida Digitala (Estatuko administrazio orokorrerako] [

2013ko apirilaren 2a

2013Ko martxoaren 21eko ebazpenaren, estatu idazkaritzaren herri-administrazioak, onartzen duena. Komunikazio gida Digitala (Egoera Orokorra administrazioarentzat.

BOE: núm. 79 de 02/04/2013 (Sección III) y Corrección en BOE núm. 90 de 15/04/2013)

 • Erabilerraztasuna
 • Herritarra

ESS / / agindua, 486, 2013ko martxoaren 26koa, gizarte segurantzaren erregistro elektronikoa [ahalordetzak]

2007ko martxoaren 28a

Orden ESS/486/2013, de 26 de marzo, por la que se crea y regula el Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social para la realización de trámites y actuaciones por medios electrónicos.
Núm.75 EAO, 2013ko / 03 / 28

 • Zerbitzu elektronikoak

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas [NTI de Reutilización de recursos de la información]

2013ko martxoaren 4a

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información.-1 pdf de 27 páginas.
45 04 / 03 / Boeko 2013 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna
 • Gobernu irekia

Lege eta xedapenak.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas [publicación del Acuerdo de aprobación de la Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del Estado]

2011ko abenduak 13

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de aprobación de la Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del Estado y se anuncia su publicación en la sede correspondiente.- BOE-A-2012-15066 (Leiho berri batean Irekitzen Du)
/ / 12 / 13 Zenbakiko BOE, 299 (Iii. Atala)

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

Ogasun eta herri administrazio ministerioa -] NTI [.

2011ko urriaren 31

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares.1 pdf de 11 páginas.- BOE-A-2012-13501 aztertzea, BOE arauak (Leiho berri batean Irekitzen Du)
BOE, 2012ko 262 / 10 / 31 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Ministerio de Industria, energia eta Turismo [] UNE arauak argitaratzen

2012ko urriaren 2a

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 2012.
10 02 / / Boeko 237 2012 (Iii. Atala)

 • Erabilerraztasuna

Ogasun eta herri administrazio ministerioa - [NTI] dokumentu elektronikoen kudeaketa

2011ko uztailaren 26a

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos.- 1 pdf de 5 p.- BOE-A-2012-10048 aztertzea, arauak ere. (Leiho berri batean Irekitzen Du)
BOE 178. zk. 07 / / 26 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Ogasun eta herri administrazio ministerioa [NTI] protokoloen arteko datuak

2011ko uztailaren 26a

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos. - 1 pdf de 12 p.- BOE-A-2012-10049 aztertzea, BOE arauak (Leiho berri batean Irekitzen Du)
BOE 178. 2012 / 07 / 26 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Ogasun eta herri administrazio ministerioa [NTI datu-eredu] zerrenda

2011ko uztailaren 26a

Ebazpena, 2011ko irailaren 28an, estatu idazkaritzak, herri administrazio arau teknikoa onartzen duena (1 p.- 15 datos.- arteko ereduen zerrenda BOE-A-2012-10050 aztertzea, BOE arauak (Leiho berri batean Irekitzen Du)
BOE 178. 2012 / 07 / 26 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

HAP / / agindua 1637 2012ko uztailaren 5eko [ahalordetzak] erregistro elektronikoa

uztailaren 25ean.

 • HAP / / agindua 1637 2012ko uztailaren 5eko Ahalordetzak erregistro elektronikoa arautzen duena.
  EAO: 177. zk., 2012 / 07 / 25

 • Honen arabera 6. artikulua. egitea 2015 39 / Legea, urriaren 1ekoa. (Leiho berri batean Irekitzen Du)

 • Erregistro horretan bertan arautzen da. 15. artikulua urteko 1671 / 2009 DEKRETUA (Leiho berri batean Irekitzen Du) jasota gera dadin eta kudeatzea ordezkaritzak que los interesados otorguen a terceros con el fin de que éstos puedan actuar en su nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y/o sus organismos públicos vinculados o dependientes..

 • Indargabetuta gelditzen dira I, II eta III eranskinak ere / / Agindua HFP 633 2007ko ekainaren 28ko (Leiho berri batean Irekitzen Du) , (BOE 2007ko 04 07 / /) onartzen dituen botere inskribatu ereduak en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE y en el registro electrónico de apoderamientos de las Entidades Locales[..]

 • Ikus CTT : Erregistro elektronikoa Ahalordetzak (REA) (Leiho berri batean Irekitzen Du)

 • OHARRA erregistro elektronikoa erabiliz: herritarrek eskuratzeko bide berria sortu da. irudian, Ahalordetzak, edo beste edozein herritar, enpresa bere izenean jardun dezan.

 • Zerbitzu elektronikoak

Orden HAP/1200/2012, de 5 de junio, [Código seguro de verificación de documentos electrónicos]

07 ekaina 2012

HAP / / 1200 agindua, 2012ko ekainaren 5ekoa, herri administrazioetako ogasun ministerioa. (Katastroaren Zuzendaritza Nagusia, sistema segurua dela egiaztatzeko (kodea erabiltzeko (Katastroaren Zuzendaritza Nagusia .
06 / / 07 / BOE 136

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

Lege eta xedapenak.

Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, [Sistema Español de Archivos]

2011ko azaroaren 25ean.

1708Ko / 2011 Errege Dekretua, azaroaren 18koa, espainiako Sistema ezartzen duen fitxategi-sistemaren fitxategiak arautu eta administrazio orokorraren eta haren erakunde publikoen araubidea eta Egoera (sartzeko.
EAO: 261 zk., 11 / / 25)

 • OHARRA 4. sekzioan arautzen ditu: Dokumentu elektronikoak eta digitalean gordetzea

 • Elkarreragingarritasuna

Orden TAP/3148/2011, de 7 de octubre, [política de seguridad de la información en MPTAP]

2011ko azaroaren 19an

Orden TAP/3148/2011, de 7 de octubre, Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
EAO: 19 (11 zk. / / 279. (Iii. Atala)

 • Segurtasuna

3 / 2011 Errege Dekretu Legegilea, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko kontratuei buruzko legearen testu bateratuak (] [

2011ko azaroaren 16a

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
EAO: 11 zk. / / 2011, 276

 • Kontratazioa
 • Enpresa

Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, [Reutilización de la información del sector público]

2011ko azaroak 08

1495 / 2011 Errege Dekretua, urriaren 24koa (kultura ministerioa), 37 / 2007 legea garatzen duen azaroaren 16ko (sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzkoa, estatuko sektore publikoa eremurako alegia.
/ / 08 11 269 BOE)

 • Gobernu irekia

Agindua, 2011ko / PRE / 2794 urriaren 5eko [] faktura elektronikoa

2011ko urriak 18

Agindua, 2011ko / PRE / 2794 urriaren 5eko Lehendakaritza ministerioa, ministroen kontseiluaren akordioa argitaratzen duena alegia, 2011ko urriaren 19an, eginkizunak zehazten duen esparrua estatuaren esparruan, faktura elektronikoa. se crea el Foro Nacional Multilateral sobre facturación electrónica y se impulsa el Servicio Central de Gestión de la Facturación Electrónica en el ámbito de la Administración General del Estado.
BOE, 251 18 / 10) / (Iii. Atala)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Enpresa
 • Administrazioen arteko lankidetza

Herri administrazioen ministerioa [NTI erregistroko idazpenak datu-eredu] erakundeen arteko trukatzeko.

2011ko uztailaren 30a

Ebazpena, 2011ko uztailaren 19an, funtzio publikoaren estatu idazkaritzako, onartzen du arau teknikoaren arteko erregistroko idazpenak erakundeen artean Datuak trukatzeko eredua (3.0 Sicres) 5 p.- .-1) Boeko BOE-A-2011-13173 arauaren Azterketa
EAO: 30 07 / / 2011 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública [NTI Digitalización de documentos]

2011ko uztailaren 30a

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos. - 1 pdf de 3 p.- BOE-A-2011-13168 aztertzea, BOE arauak (Leiho berri batean Irekitzen Du)  
EAO: 7 / / 30) (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Herri administrazioen ministerioa [NTI] dokumentu elektronikoa

2011ko uztailaren 30a

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico
1) .- 14. or.) Boeko BOE-A-2011-13169 arauaren azterketa (Leiho berri batean Irekitzen Du)
EAO: 30 07 / / 2011 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Herri administrazioen ministerioa [NTI] espediente elektronikoa

2011ko uztailaren 30a

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente Electrónico.
13. - 1 p.-) Boeko BOE-A-2011-13170 arauaren Azterketa (Leiho berri batean Irekitzen Du)
EAO: 30 07 / / 2011 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública [NTI Politica de Firma Electrónica y de certificados de la Administración] DISPOSICIÓN DEROGADA

2011ko uztailaren 30a

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma Electrónica y de certificados de la Administración. 1 pdf de 13 p.- Boeko BOE-A-2011-13171 arauaren Azterketa (Leiho berri batean Irekitzen Du)
EAO: 30 07 / / 2011 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública [NTI Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos]

2011ko uztailaren 30a

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos. 1 pdf de 4 p.- Boeko BOE-A-2011-13172 arauaren Azterketa (Leiho berri batean Irekitzen Du)
EAO: 30 07 / / 2011 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública [NTI Requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las AAPP españolas]

2011ko uztailaren 30a

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas. (Red SARA). BOE-A-2011-13173 (Leiho berri batean Irekitzen Du)
EAO: 30 07 / / 2011 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

ESPAÑA. / 20 Legea [2011ko uztailaren 21eko] (Erregistro Zibila

2011ko uztailaren 22a

22 BOE Argitaratutakoa) / 07 / 175

 • OHARRA Lege honen uneko aldaketa dakar: erregistro sistema osoa (espainian, 1957. urteko da, ereduaren alde sustituyéndolo Erregistro Zibila. espainia guztirako datu-base bakarra du, eta erabiltzaileen beharretara egokitutako teknologia berriak.

 • Zerbitzu elektronikoak

ESPAÑA. 2011 / 18 [Legeak arautzen dituen uztailaren 5eko (informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera justizia administrazioan]

2011ko uztailaren 6a

06 / / 07 (160 BOE argitaratutakoa.

 • OHARRA Lege honetan arautzen diren erabilera: justizia administrazioan teknologia berriak bulego judizialen: teknologia berriak sartzea, beharrezko aplikazioak garatuz eta segurtasuna elkarreragile desberdinak dituzten eragileak (mundu judiziala.

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak

Agindua, 2011ko 1716 / aurre eta ekainaren 9ko IPv6 Protokoloa []

2011ko ekainaren 21a

Orden PRE/1716/2011, de 9 de junio, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de abril de 2011, por el que se aprueba el Plan de fomento para la incorporación del protocolo IPv6 en España.
BOE 147 zk. / / 06 21

 • Elkarreragingarritasuna

/ / Agindua 2011ko 953 TAP apirilaren 12ko Administrazio Elektronikoa sustatzeko [] Irudia

19 apirila 2011

/ / Agindua 2011ko 953 TAP apirilaren 12ko onartzen du (argazki eta jarduerak administrazio elektronikoa erabiltzeko irizpideak ezarri dira.
"/ / 19 BOE).

 • OHARRA: Aprobación de la imagen promocional de las actividades de la administración electrónica, para construir una imagen que identificara de cara al ciudadano las actividades que la Administración General del Estado realiza en el ámbito de la administración electrónica.
  Dekretuak Administrazio Elektronikoa sustatzeko irudiaren ikurrak eskuliburua ere eskura dagoen batera. Irudi Instituzionala. (2005eko programa Badabil. (Leiho berri batean Irekitzen Du) sarbidea erabilita. Sara sareak (Leiho berri batean Irekitzen Du) ).

 • Aurrekoa indargabetzen du: APU / 2003 / 959 agindua, apirilaren 11koa (Leiho berri batean Irekitzen Du)

 • Herritarra
 • Erabilerraztasuna

(Ebazpena, dokumentu elektronikoak egiaztatu asegurua [] Kodea

2011ko otsailaren 18a

Ebazpena, 2011ko otsailaren 10a, estatistikako institutu nazionaleko lehendakariak alegia, dokumentu elektroniko segurua erabiltzeko egiaztapen kode bat eta estatistika institutu nazionalak.
EAO: 2011 / 02 / 18

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

AEAT ebazpena, dokumentu elektronikoak egiaztatu asegurua [] Kodea

2011ko otsailak 12

Ebazpena, 2011ko otsailaren 4a, zerga administrazioko estatu agentziako lehendakaria, eta seguru erabiltzeko egiaztapen kodea (zigilu elektronikoak sortzen duen erakundea.
EAO: 2011 / 02 / 12

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

Lege eta xedapenak.

Orden INT/3022/2010, de 23 de noviembre, [Tablón Edictal Sanciones de Tráfico ]

2010eko azaroaren 25ean.

Orden INT/3022/2010, de 23 de noviembre, Ministerio del Interior, D.G.T. por la que se regula el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico ( Dirección General de Tráfico)
EAO: 25 / 2010 / 11

 • Zerbitzu elektronikoak

JUS / / 2010 agindu 2871 azaroaren 2ko [] ziurtagiriak izapidetze telematikoa

2010eko azaroak 09

Orden JUS/2871/2010, de 2 de noviembre, Ministerio de Justicia,por la que se determinan los requisitos y condiciones para tramitar por vía telemática las solicitudes de los certificados de antecedentes penales.
EAO: 11 / 09 / 2010

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo, [Documento Único Electrónico (DUE)]

2010eko apirilaren 16a

368 / 2010 Errege Dekretua, martxoaren 26koa, zehaztapenak eta baldintzak arautzen dituena (lanerako Dokumentu Elektronikoak Único (EUD) enpresak martxan jartzeko izapide telematikoa banakako sistemaren bidez.
16 / 04 / BOE)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Enpresa

Agindua, 2010eko PRE / / 878 apirilaren 5eko [], Posta Elektronikoa Erabili

2010eko apirilaren 12a

Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, Ministerio de la Presidencia, por la que se establece el régimen del sistema de dirección electrónica habilitada previsto en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
EAO: 12 (04 / /

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra
 • Enpresa

790 Euro / / TIN agindua, martxoaren 24ko [] ziurtagiriak izapidetze telematikoa

2010eko martxoaren 30a

790 Euro / / TIN agindua, martxoaren 24koa, lan eta immigrazio ministerioa arautzen dituen datuak enpresaren ziurtagiria bidaltzea enpresak (irudian, estatuko enplegu zerbitzu publikoa, bitarteko elektronikoen bidez.
EAO: 30 EURO / / 03

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Enpresa

170 / 2010 Errege Dekretua, otsailaren 19koa, gidari buruzko Azterketa] [zentroak

2010eko martxoaren 3a

170 / 2010 Errege Dekretua, otsailaren 19koa, erregelamenduari Onarpena egiaztatu diren gaitasun psikofisikoak zentroen gidarien (CRC).
EAO: 03 03 / / 2010

 • OHARRA Erabat berritu egin du: baimenak, interesatuak eskatuta alegia, bai CRC formatu elektronikoan, trafiko zuzendaritzek joan beharrik gabe.

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero, [del Régimen de las Oficinas de Registro]

2010eko otsailaren 25ean

Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.
EAO: 25 EURO / / 02

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

137 / 2010 Errege Dekretua, otsailaren 12koa, komunikazioa ematea interesatuei] [

2010eko otsailaren 25ean

137 / 2010 Errege Dekretua, otsailaren 12koa, jakinarazpena egiteko irizpideak ezartzen dituen interesatuei 30 / 1992 legearen 42.4 artikuluan aurreikusitako azaroaren 26ko herri administrazioen araubide juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen, alegia.
EAO: 25 EURO / / 02

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

226 / 2010 / AURREKO agindua, otsailaren 4ko [] TECNIMAP 2010 saria

2010eko otsailaren 8a

226 / 2010 / AURREKO agindua, otsailaren 4koa, kultura ministerioa, deialdia egiten duen laugarren edizioa sariak "administrazio elektronikoaren zerbitzuetan TECNIMAP 2010"
EAO: 08 / 02 / 2010 (Iii. Atala)

 • Tecnimap

3 / 2010 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, [segurtasunerako eskema nazionala (ENS)]

2010eko urtarrilaren 29a

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
(EAO, 25. zk.) / / 01 29

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, [Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)]

2010eko urtarrilaren 29a

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
EAO: 2010 01 29 zk. / / 25

 • OHARRA hutsen zuzenketa: BOE argitaratutakoa, 61. 11 03 / / 2010

 • Elkarreragingarritasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

Lege eta xedapenak.

1671 / 2009 Dekretua, azaroaren 6koa, 11 / 2007 legea partzialki garatzen [ekainaren 22ko]

2009ko azaroaren 18a

Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
EAO: Zk. / 2009 / 278 11 18

EAO: 278 zk. / 2009 / 11 18

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Elkarreragingarritasuna
 • Lege 39 eta 40

Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, [Memoria del análisis de impacto normativo] DEROGADA

2009ko uztailaren 18a

1083 / 2009 Dekretua, uztailaren 3ko dekretua, arauen eraginaren analisiari buruzkoak (memoria (gida metodologikoa eta).
(BOE Kop. / / 07 18) 173

 • Indargabetzen dutenak: Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre. BOE: núm. 276, de 14/11/2017 (Leiho berri batean Irekitzen Du)
 • OHARRA : La finalidad de la Memoria del análisis de impacto normativo (MAIN) es garantizar que en los procesos quienes han de elaborar y aprobar un proyecto de disposición, cuenten con la información necesaria que les permita estimar qué impacto tendrá en los ciudadanos y los medios que necesitarán los administradores para poder aplicarla.

 • Gobernu irekia

Legeak eta dispociones)

Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, [edición electrónica del BOE ]

2008ko otsailaren 12an

Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado»
(BOE Kop. / 2008 / 02 12, 37

 • OHARRA : A partir del 1 de enero de 2009, la versión digital del Boletín Oficial del Estado tendrá pleno valor jurídico.

 • Aipatutako xedapenak eta beste zenbait artikulu aldatzen dituen eta erreferentzia AÑADE 1-3 eta eranskin bat: 2015 385 / Errege Dekretua, maiatzaren 22a (Erref. BOE-A-2015-5675 (Leiho berri batean Irekitzen Du) ).

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, [Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal (LOPD)]

2008ko urtarrilaren 19a

1720 / 2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, onartzen duena. Araudia garatzea de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
EAO: 17. zk. / 2008 / 01 19

 • Herritarra
 • Enpresa
 • Segurtasuna

Lege eta xedapenak.

ESPAÑA. / 2007 Lege [56, abenduaren 28koa, informazioaren Gizartea sustatzeko neurriei]

2007ko abenduaren 29a

EAO: 2007 / / 12 29

 • OHARRA : Impulsa la Sociedad de la Información y el uso de la faktura elektronikoa Plan Avanza. Ikus ataria: http://www.planavanza.es  (Plan Avanza aprobado por el gobierno en noviembre de 2005. Esta ley se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Infomración y de convergercia con Europa)

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak
 • Erabilerraztasuna

ESPAÑA. [Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de igualdad de oportunidades, discapacidad]

2007ko abenduaren 27a

49 / 2007 Legea, abenduaren 26koa, arau-hausteen eta zehapenen araubidea ezartzen duen arloan aukera-berdintasuna, diskriminazio-eza eta irisgarritasun unibertsala direla ezgaituak.
EAO: 310 zk., 2007ko / 12 / 27

 • Erabilerraztasuna

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, [Reglamento de Accesibilidad a la S.I. de las personas con discapacidad]

2007ko azaroaren 21a

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
EAO: 11 / / 21 zk., 279

 • OHARRA Honen helburua: araudia es establecer los criterios y las condiciones que se consideran básicos para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios de la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social, de acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

 • Se derogan los arts. 5, 6 y 7 y se modifica el art. 9, por 2018. 1112 / Errege Dekretua, irailaren 7koa webguneen irisgarritasunari buruz, eta gailu mugikorretarako aplikazioak (sektore publikoa (EHAA 227 zk. / / 19 2018ko 09)

 • Erabilerraztasuna

ESPAÑA. [Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la información del sector público]

2007ko azaroaren 17an

EAO: 276. zk., 2007ko / 11 / 17

 • Gobernu irekia

31 / ESPAÑA [2007 Legea, urriaren 30ekoa, sektore kontratazioa (ura, energia, garraioa, posta-zerbitzuak]

2007ko urriaren 31

Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
EAO: Zk., 7. 2007 / 10 / 31

 • Kontratazioa

Orden PRE/2971/2007, de 5 de octubre, [Formato de la factura electrónica «Facturae»]

2007ko urriaren 15a

Orden PRE/2971/2007, de 5 de octubre, sobre la expedición de facturas por medios electrónicos cuando el destinatario de las mismas sea la Administración General del Estado u organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla y sobre la presentación ante la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes de facturas expedidas entre particulares.
EAO: 247. zk., 2007ko / 10 / 15

 • Kontratazioa
 • Administrazioen arteko lankidetza

Orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre, [Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información]

2007ko irailaren 25a

2007 / / PRE 2740 agindua, irailaren 19koa, kultura ministerioa, ebaluatu eta egiaztatzeko erregelamendua onartzekoak, segurtasuna eta informazioaren teknologiak.
EAO: 2007 / / 08 25

 • OHARRA Araudi honen helburua da artikulatzea: (Erakunde ziurtagiri-emailea (OC) segurtasunerako Eskema nazionala (informazioaren teknologiak Ebaluatu eta egiaztatzeko (ENECSTI) lehen esparruan Zentro Nazionaleko Criptológico.

 • Segurtasuna

ESPAÑA. [Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos]

2008ko ekainaren 23a

11 / 2007 Legea, ekainaren 22koa, Herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa .
BOE 23 06 / / 150.

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Elkarreragingarritasuna
 • Erabilerraztasuna
 • Segurtasuna
 • Gobernu irekia
 • Lege 39 eta 40

SGAP. Resolución de 2 de abril de 2007, [modifica Manual de Imagen institucional]

2007ko apirila.

Ebazpena, 2007ko apirilaren 2koa, herri administraziorako idazkaritza nagusiarena, aldatzen duena. Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado y la Guía para la edición y publicación de páginas web en la Administración General del Estado 2005eko martxoaren 9ko ebazpenez onartutako herri administraziorako idazkaritza nagusia.
BOE: núm. 91, de 16 de abril de 2007 (Sección III)

 • OHARRA: Irudi berri bat sartzea da banaketa eta konfigurazioa (erakundearen logotipoa "espainiako Gobernuak" eta espainiako erakunde eta armarriaren koloreak, erakundearen irudia oinarrizko elementuak.

 • Erabilerraztasuna
 • Herritarra

366 / 2007 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, irisgarritasun [] harremanak.

2007ko martxoaren 24a

366 / 2007 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, irisgarritasun-baldintzak eta diskriminaziorik eza ezartzen dituen pertsona desgaituen Egoera Orokorra (administrazioarekin dituzten harremanetan.
EAO: 72 zk., 2007ko / 03 / 24

 • Erabilerraztasuna
 • Herritarra

Orden PRE/4008/2006, de 27 de diciembre, [Procedimiento de acceso al Sistema de Verificación de datos de residencia]

2007ko urtarrila.

Orden PRE/4008/2006, de 27 de diciembre, por la que se establece la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
EAO: 2007 / 01 / 01

 • Herritarra
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

Lege eta xedapenak.

Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, [Procedimientos de acceso al sistema de verificación de datos de identidad]

2006ko abenduaren 28a

Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la que se establece la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
EAO: 2006 / 12 / 28

 • Herritarra
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, [Supresión del certificado de empadronamiento]

2006ko maiatzaren 9an

Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia, en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
EAO: 09 05 / /.

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

522 / 2006 Dekretua, apirilaren 28koa. Kendu [].

2006ko maiatzaren 9an

522 / 2006 Dekretua, apirilaren 28koak, nortasun agirien fotokopiak aurkeztu beharra kentzen duena administrazio-prozeduretan administrazio orokorrean eta haren organismo publiko lotuen edo mendekoen Egon arte.
EAO: 09 05 / /.

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra
 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

APU / / agindu batean 2006ko urtarrilaren 31ko [e-model] proiektuak

2006ko otsailaren 11n

Orden APU/293/2006, de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del 835 / 2003 Errege Dekretua, ekainaren 27koa, (Leiho berri batean Irekitzen Du) por el que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las Entidades locales.
EAO: 36 zk., 2006ko _ / / 11

 • NOTA: Capítulo IV: De los proyectos de modernización administrativa local... que tengan por objeto la modernización de la Administración Local a través de la utilización de tecnologías de la información (conocido como subvención proyectos eModel)

 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Zerbitzu elektronikoak

Lege eta xedapenak 2005-2000

1553An / 2005 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, nan elektronikoa] [Bidaltzea

2005eko abenduaren 24a

1553An / 2005 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, urteko luzapena onartzen duen nortasun agiri nazionala eta haren sinadura elektronikoko ziurtagiriak
EAO: 2005 / 12 / 24

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
 • Herritarra

Ministerio de Administraciones Públicas [red de oficinas integradas de atención al ciudadano]

2005eko abuztuaren 3a

Resolución de 19 de julio de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
EAO: 2005 / / 08 03 (Iii. Atala)

 • Herritarra

Ministerio de la Presidencia. Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, [Directrices de técnica normativa]

2005eko uztailaren 29a

Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa.
EAO: núm.180, 29 07 / / 2005

 • OHARRA: Las Directrices se aplicarán a los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo, de real decreto-ley y de real decreto, propuestas de acuerdo del Consejo de Ministros y, en todo lo que sea posible, a las disposiciones y actos administrativos de los órganos de la Administración General del Estado que se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». La Gobernu Idazkaritza lanak (Zuzendaritza Nagusia velará por la correcta aplicación de las Directrices, para lo cual prestará el apoyo necesario a las Idazkaritza Tekniko Orokorra ministerioetako.

 • Gobernu irekia
 • Administrazioen arteko lankidetza

Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, [Reestructuración de los Órganos Colegiados responsables de la Administración Electrónica]. DISPOSICIÓN DEROGADA

2005eko maiatzaren 28a

589 / 2005 Errege Dekretua, maiatzaren 20koa, kide guztiak erantzule reestructuran Órganos duen administrazio elektronikoa.
EAO: 2005 05 / / 28

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Administrazioen arteko lankidetza
 • Kontratazioa

Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, [regula el empleo de medios electrónicos en los procedimientos de contratación]

2005eko maiatzaren 13a

Orden EHA/1307/2005, de 29 de abril, por la que se regula el empleo de medios electrónicos en los procedimientos de contratación
EAO: 114 zk., 2005eko 05 / / 13

 • Kontratazioa
 • Zerbitzu elektronikoak

421 / 2004 Errege Dekretua, martxoaren 12koa, [(CCN] erregulatzailea

2004ko martxoaren 19an

421 / 2004 Errege Dekretua, martxoaren 12koa, arautzekoa Zentro Nazionaleko Criptológico.
EAO: 68 zk., 2004 / / 03 19

 • Oharra: dagokio babesari buruzko araudia betetzen dela zaintzea duen informazioaren eta telekomunikazioen eta informazio sistemak arloetan, 11 / legean ezarritakoaren arabera, 2002ko maiatzaren 6an (Espainiako inteligentzia zentroa arautzailea.

 • Segurtasuna
 • Zerbitzu elektronikoak

2003 / ESPAÑA [59 Legea, abenduaren 19koa, sinadura elektronikoa]

2003ko abenduaren 20a

Boen argitaratua: 304 zk. / 2003 / 12, 20

 • OHARRA Lege horrek arautzen du: sinadura elektronikoa, eraginkortasuna eta ziurtapen-zerbitzuen juridikoa da.

 • Gehitu da 11. atala. con efectos de 2 de octubre de 2016, por la disposición final 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Erref.: BOE-A-2015-10565 (Leiho berri batean Irekitzen Du) :Todos los sistemas de identificación y firma electrónica previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público tendrán plenos efectos jurídicos.

 • Nortasuna eta sinadura elektronikoa

Herri administrazioen ministerioa. SEAP [segurtasun-irizpideak Onartzea, normalizazioa, zaindu eta erabiltzen dituzten aplikazioak (Estatuko administrazio orokorraren beren ahalmenen barruan]

2003ko ekainaren 23a

Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Pleno de la Comisión Interministerial de Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos, de 18 de diciembre de 2002, por el que se aprueban los Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas por la Administración General del Estado en el ejercicio de sus potestades.
EAO: 23 06 / / 2003 (Iii. Atala)

 • Elkarreragingarritasuna

Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, [Registros y Notificaciones Telemáticas]

2003ko otsailaren 28an

209 / 2003 Errege Dekretua, otsailaren 21ekoa, erregistroen arautzekoa eta jakinarazpen telematikoak nahiz baliabide telematikoak erabiltzea herritarrek ziurtagiriak aurkeztea ordezkatzeko.
2003 / / 02 BOE:28

 • OHARRA : Disposición adicional tercera: El Consejo Superior de Informática,(CSI) pasará a denominarse CONSEJO SUPERIOR DE INFORMÁTICA Y PARA EL IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (CSIAE)

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Herritarra

Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, [Conservación del patrimonio documental AGE]

2002ko azaroaren 15ean

Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original.
EAO: 274. zk., 2002ko / 15 / 11

 • Herritarra
 • Enpresa
 • Zerbitzu elektronikoak

ESPAÑA. / 2002 Lege [34, uztailaren 11koa, Informazioaren gizartearen zerbitzuen eta merkataritza elektronikoaren]

2003ko uztailaren 12a

Informazioaren gizartearen zerbitzuen legea eta merkataritza elektronikoaren. (LSSICE).
BAO: 2002KO / 07 / 12

 • OHARRA : Se facilitarán a partir de ahora los datos de información general de las webs. 
 • Segurtasuna
 • Erabilerraztasuna
 • Herritarra
 • Enpresa
 • Zerbitzu elektronikoak

ESPAÑA. / 2002 Lege [11tik maiatzaren 6ko erregulatzailea (Espainiako inteligentzia zentroa (CNI)]

2002ko maiatzaren 7a

Boen argitaratua: núm.109, 05 07 / / 2002

 • OHARRA Fitxategia: Zentro Nazionaleko Criptológico es el Organismo de Certificación(OC) del Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información (ENECSTI)

 • Segurtasuna
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, [Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas]

2001eko urriaren 26a

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
EAO: 2001 / 10 / 26

 • Kontratazioa
 • Enpresa

1999An eta aurreko lege eta xedapenak

ESPAÑA. [Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)]

1999ko abenduaren 24a

BOE: 298 zk., 1999ko / 12 / 24

 • Herritarra
 • Enpresa
 • Segurtasuna

1999 / 1465 Errege Dekretua, irailaren 17ko [] irudi instituzionala.

1999ko irailaren 25a

Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado .
(EAO, 230 zenbakia, 1999ko / 09 / 25

Identifikazioa errazten duten arautzen herritarrek irizpide osatzen duten elementuak (Estatuko Administrazio Orokorra, normalizazio - eta bere jardueran erabilitako materiala (administrazioak, hizkuntza koofizialak erabiltzeko, argitalpenak, publizitatea eta bestelako euskarriak erabiltzea ".

 • Herritarra
 • Erabilerraztasuna

Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, [copias de documentos, Oficinas de Registro] DEROGADA

1999ko maiatzaren 22a

1999 / 772 Errege Dekretua, maiatzaren 7 arautzen duenak, eskabideak, idazkiak eta komunikazioak urteko Estatuko administrazioaren aurrean, agirien kopiak igorri eta jatorrizkoak itzultzeko eta erregistro-bulegoen araubidea.
BOE, 22 05 / / 1999

 • Zerbitzu elektronikoak

Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero,[utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la AGE] DISPOSICIÓN DEROGADA

1996ko otsailaren 29a

263 / 1996 Errege Dekretua, otsailaren 16koa, erabilera arautzen duen teknika elektroniko, informatiko eta telematikoen Estatuko administrazio orokorreko lanak
EAO: 29 / 02 / 1996

 • OHARRA : a propuesta de, Ministerio de Administraciones Públicas Desarrollaba este Real Decreto el artículo 45 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. DISPOSICIÓN DEROGADA

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak

Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, [patrón de medidas de Tiempo]

1994ko apirilaren 30a

Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, por el que se declaran los patrones nacionales de medida de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades
EAO: Zk. 103, 30; / / 04

 • OHARRA: 1992ko urriaren 23ko Errege Dekretuaren arabera (1308 duen adierazten du (al) Real Instituto y Observatorio de la Armada gordailuzain gisa, laborategia eta laborategi patroi nazionala espainiako Zentro elkartua (denbora Metrologías irudian.

 • Zerbitzu elektronikoak

ESPAÑA. 30 / 1992 Legearen [azaroaren 26ko Herri administrazioen araubide juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen, alegia (DUGU)]

1992ko azaroaren 27koa

Boen argitaratua: 11 / 27 zk. / 1992, 285

 • Herritarra
 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak

ESPAÑA [Ley 4/1990, de 29 de junio, (creación de los cuerpos informáticos de la AGE)]

1990eko ekainaren 30a

Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 .
EAO: núm.156, 1990eko 06 / / 30

OHARRA : 33. Artikulua 2: puntua sortzen dituen herri administraziorako estatu idazkaritzara (administrazio publikoetarako ministeritzako, funtzionarioak kidego hauetan ikt – estatuko administrazio atal –

 • Administrazioko goi-mailako informazioaren sistema eta teknologietako (Estatua (gaur egun 1166 A1 taldea)
 • Gestión de Sistemas e informática de la Administración del Estado (en la actualidad grupo A2 1177)
 • Informatikako teknikari laguntzaileak (Estatuko administrazioaren (C1 taldea 1188 egun)
 • Zerbitzu elektronikoak

Ekainaren 9ko agindua, informazio-sistemak MAP [baliabide informatikoen Egoera (] administrazioa

1988ko ekainaren 22a

Agindua, 1988ko ekainaren 9koa, herri administrazioen ministerioa, informazio-sistema bat egitea onartzen duen administrazioak baliabide informatikoen eta hasierako Egoera (informazioa jasotzeko.
EAO: 1998 / 06 / 22

 • OHARRA Oinarriak ezarri genituen datuak jasotzeko: ERREGINA txostena

 • Zerbitzu elektronikoak

Real Decreto 2291/1983, de 28 de julio, [sobre órganos de elaboración y desarrollo de la política informática del gobierno]. DISPOSICIÓN DEROGADA

1983ko abuztuaren 26a

1983Ko Errege 2291 / uztailaren 28ko gobernu organoei buruzko politikak egiteko eta garatzeko (informatika. BOE: 26 / / 08 1983.

 • OHARRA Helburuak: (GOI KONTSEILUA Sortu eta INFORMÁTICA: CSI

 • Azpiegitura eta zerbitzu komunak
 • Zerbitzu elektronikoak

2572 / 1973 Dekretua, urriaren 5ekoa, [] informatika-tresneriaren eta sistemen Kontratazioa

1973ko urriaren 18a

Decreto 2572/1973, de 5 de octubre, por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de mantenimiento, arrendamiento y programas.
BOE, 1973KO / 10 / 18

 • Zerbitzu elektronikoak
 • Kontratazioa
Sarbide Nagusia
Sarbide Nagusia