accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE)

AGE (MINHAP) - CRUE Universidades Españolas. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

31 agosto 2016

Convenio marco de colaboración entre a Administración Xeral do Estado (MINHAP) e CRUE Universidades Españolas para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. (páx.1-15)
Este Convenio asínase o 31/08/2016 polo Secretario de Estado de Administracións Públicas de o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas: D. Antonio Germán Beteta Barreda e por a  Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE): D. Segundo Píriz Durán.

 • NOTA: Inclúese tamén o Anexo I: (30 páx.)
  Especificacións técnicas das solucións básicas de administración electrónica:
  I) Servizo de Conexión á Rede SARA,
  II) Sistemas de identificación e firma electrónica avanzada: @firma, Cl@ve
  III) Comunicacións entre administracións por medios electrónicos:III.a) Intermediación de datos entre Administracións Públicas.III.b) Sistema de Interconexión de Rexistros
  IV) Práctica da notificación por medios electrónicos: Enderezo electrónico habilitado e catálogo de procedementos do servizo de notificacións electrónicas.
  V) Para efectos de representación: Rexistro Electrónico de Apoderamentos.
  VIN) Sistemas de xestión documental e arquivo.
  VII) Catálogo de Procedementos e Servizos: Sistema de Información Administrativa (SIA)
  Inclúese tamén o Anexo II: (1 páx.) Acordo de adhesión

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas