accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia

REXIÓN DE MURCIA. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

08 abril 2016

Resolución do 17 de marzo de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia para a subministración da aplicación "Oficina de Rexistro Virtual" como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros.
BOE: núm. 85, de 08/04/2016 (Sección III) e BORM:núm80, de08/04/2016(Abre en nova xanela)

 • NOTA: 1. A aplicación ORVE e as conexións ao REC e ao SIR serán prestadas a través da Rede SARA, xestionada pola DTIC, que adoptará as medidas de seguridade que garantan a confidencialidade do tránsito da información intercambiada. 2. A aplicación ofrecerase en modelo «cloud computing»[...]
 • Cooperación interadministrativa
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cloud Computing

REXIÓN DE MURCIA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica (PMSBAE)

10 decembro 2015

Resolución do 23 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.
BOE: núm. 295, de 10/12/2015

 • Interoperabilidade
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

REXIÓN DE MURCIA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

14 outubro 2013

Resolución do 2 de outubro de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio marco coa Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia para a implantación progresiva dunha Rede de espazos comúns de Atención ao Cidadán.
BOE: núm. 246, 14/10/2013

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

REXIÓN DE MURCIA. Convenio: Redución de cargas administrativas

05 febreiro 2011

Ministerio de Política Territorial e Administración Pública. Resolución do 31 de xaneiro de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma da REXIÓN DE MURCIA, en materia de redución de cargas administrativas.
BOE: 15/02/2011

 • Cooperación interadministrativa
 • Cidadán
 • Empresa