accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunidade Autónoma das Illes Balears

ILLES BALEARS. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

17 outubro 2018

Resolución do 1 de outubro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica a Adenda ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma das Illes Balears, para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.
Boe: núm. 251, de 17/10/2018 (Sección III)

  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos
  • Infraestruturas e servizos comúns

ILLES BALEARS. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

01 decembro 2014

Resolución do 13 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade Autónoma das Illes Balears para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán.
BOE: 01/12/2014

  • Cidadán
  • Cooperación interadministrativa

ILLES BALEARS. Convenio: Redución de cargas administrativas

23 abril 2011

Ministerio de Política Territorial e Administración Pública. Resolución do 7 de abril de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se publica o Convenio marco de colaboración coa Comunidade Autónoma das ILLES BALEARS, en materia de redución de cargas administrativas.
BOE: 23/04/2011

  • Cidadán
  • Empresa
  • Cooperación interadministrativa