accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunidade Autónoma de Estremadura

ESTREMADURA. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

08 xullo 2016

Resolución do 23 de xuño de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica a Adenda ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Estremadura para a utilización da "Oficina de Rexistro Virtual" como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros.
BOE: núm. 164, de 08/07/2016

 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos
 • Cloud Computing

ESTREMADURA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

17 novembro 2014

Resolución do 3 de novembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade Autónoma de Estremadura, para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención personalizada ao cidadán.
BOE: Núm. 278 de 17/11/2014

 • NOTA: o Convenio subscrito o 21 de maio de 2007, do que este Acordo de Prórroga trae causa, publicouse en BOE BOE con data do: 14/06/2007(Abre en nova xanela) , calquera referencia contida no este Convenio á Dirección Xeral de de Modernización Administrativa, entenderase realizada á Dirección Xeral de Organización Administrativa e Procedementos.

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

ESTREMADURA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

30 abril 2014

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Resolución do 23 de abril de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Estremadura para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica. BOE: núm. 105 de 30/04/2014 (Sección III) e tamén publicado en DOE: DOE: 30/04/2014(Abre en nova xanela)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

ESTREMADURA. Convenio: Redución de cargas administrativas

15 febreiro 2011

Ministerio de Política Territorial e Administración Pública. Resolución do 31 de xaneiro de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de ESTREMADURA, en materia de redución de cargas administrativas.
BOE: 15/02/2011

 • Cidadán
 • Empresa
 • Cooperación interadministrativa