accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunidade Foral de Navarra

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

08 marzo 2017

Resolución do 20 de febreiro de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade Foral de Navarra para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial da Comunidade Foral de Navarra.
BOE: núm. 57, de 08/03/2017

  • Cidadán
  • Cooperación interadministrativa

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA. Convenio: Utilización da aplicación de cita previa

09 xuño 2016

Resolución do 3 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade Foral de Navarra, para a utilización da aplicación de cita previa.
BOE: núm. 139, de 09/06/2016 (Sección III)

  • NOTA: O pasado día 19 de abril de 2016, asinouse un convenio de colaboración entre a Administración Xeral do Estado (Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións: DTIC) e a Comunidade Foral de Navarra para a utilización da aplicación de cita previa, para os trámites correspondentes ás competencias da Comunidade Foral de Navarra na xestión de políticas activas de emprego. Dita aplicación foi desenvolvida e é mantida pola DTIC.

  • Ver información en CTT: Cita previa para atención ao cidadán(Abre en nova xanela)

  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

30 outubro 2015

Resolución do 4 de agosto de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Administración da Comunidade Foral de Navarra para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica,
BOE: núm. 260, de 30/10/2015

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos