accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunidade Autónoma de Castela e León

CASTELA E LEÓN. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

08 marzo 2017

Resolución do 20 de febreiro de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade de Castela e León para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial de Castela e León.
BOE: núm. 57, de 08/03/2017

  • Cidadán
  • Cooperación interadministrativa

CASTELA E LEÓN. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

15 xuño 2016

Resolución do 24 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Comunidade de Castela e León, para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.
BOE: núm. 144, de 15/06/2016

  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos
  • Infraestruturas e servizos comúns

CASTELA E LEÓN. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

04 decembro 2015

Resolución do 30 de novembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica a Adenda de prórroga ao Convenio de colaboración coa Administración da Comunidade de Castela e León para a subministración da aplicación "Oficina de Rexistro Virtual" como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros.
BOE: núm. 290, de 04/12/2015

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Cooperación interadministrativa