accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha

CASTELA-A MANCHA. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

29 decembro 2015

Resolución do 11 de decembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica a Adenda ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha para a utilización da "Oficina de Rexistro Virtual" como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros.
BOE: núm. 311, de 29/12/2015

 • Cooperación interadministrativa
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos

CASTELA-A MANCHA. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

23 abril 2015

Resolución do 9 de abril de 2015, do SEAP, Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica a Adenda ao Convenio marco coa Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha para a implantación dun modelo integrado de atención ao cidadán no ámbito territorial de Castela-A Mancha.
BOE: núm. 97, de 23/04/2015

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

CASTELA-A MANCHA. Convenio: Prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

11 setembro 2014

 Resolución do 31 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración coa Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha (Consellería de Fomento) para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.
BOE: núm. 221 de 11/09/2014 e tamén publicado en DOCM: DOCM: 08/08/2014(Abre en nova xanela)

 • NOTA: Este convenio substitúe ao subscrito no 14 de febreiro de 2008 chamado Convenio de Prestación Mutua de Servizos de Administración Electrónica.

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

CASTELA-A MANCHA. Convenio: Redución de cargas administrativas

05 febreiro 2011

Ministerio de Política Territorial e Administración Pública. Resolución do 20 de xaneiro de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se publica o Convenio marco de colaboración coa Comunidade Autónoma de CASTELA-A MANCHA, en materia de redución de cargas administrativas.
BOE: 05/02/2011

 • Cooperación interadministrativa
 • Cidadán
 • Empresa