accesskey_mod_content

Convenios subscritos coa Comunidade Autónoma do Principado de Asturias

PRINCIPADO DE ASTURIAS. Convenio: Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán

08 marzo 2017

Resolución do 20 de febreiro de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Acordo de prórroga ao Convenio marco coa Comunidade Autónoma do Principado de Asturias para a implantación dunha rede de oficinas integradas de atención ao cidadán no ámbito territorial do Principado de Asturias.
BOE: núm.57, de 08/03/2017

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

PRINCIPADO DE ASTURIAS. Convenio: Disposición da aplicación informática ORVE para o acceso ao REC e a SIR

04 maio 2016

Resolución do 5 de abril de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica a Adenda de prórroga ao Convenio de colaboración coa Comunidade Autónoma do Principado de Asturias para a utilización da aplicación informática "Oficina de Rexistro Virtual" como mecanismo de acceso ao Rexistro Electrónico Común e ao Sistema de Interconexión de Rexistros.
BOE: núm. 108, de 04/05/2016

 • NOTA: o convenio recóllese en:  Resolución do 5 de marzo de 2015, (BOE: 16/03/2015)(Abre en nova xanela) da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración co Principado de Asturias para a utilización da aplicación informática "Oficina de Rexistro Virtual" [...] que extingue á súa vez o convenio de Resolución do 28 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas (BOE de 11/08/2014)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa

PRINCIPADO DE ASTURIAS. Convenio: Prestación mutua de prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

29 setembro 2014

Resolución do 8 de setembro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Convenio de colaboración co Principado de Asturias para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.
BOE: núm. 236, de 29/09/2014
ANEXO: Especificacións Técnicas das Solucións Básicas de Administración Electrónica (Actualizado a data 16-3-2016)

 • NOTA: queda sen efecto o convenio anterior: Resolución do 26 de maio de 2011, (BOE: 08/06/2011) que publicou o Acordo de revisión do Convenio de prestación mutua de servizos de A.E. en BOE: BOE: 30/7/2008)(Abre en nova xanela)  

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

PRINCIPADO DE ASTURIAS. Convenio: Redución de cargas administrativas

21 febreiro 2011

Ministerio de Política Territorial e Administración Pública. Resolución do 4 de febreiro de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se publica o Convenio marco de colaboración coa Comunidade Autónoma do PRINCIPADO DE ASTURIAS, en materia de redución de cargas administrativas.
BOE: 21/02/2011

 • Cidadán
 • Empresa
 • Cooperación interadministrativa