accesskey_mod_content

Convenis subscrits amb la Comunitat Aut?noma d'Arag?n

ARAG?N. Conveni: Disposici?n de l'aplicaci?n inform?tica ORVE per a l'acc?s al REC i a SIR

08 juliol 2016

Resoluci?n de 26 de juny de 2016, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma d'Arag?n per al subministrament de l'aplicaci?n ?Oficina de Registre Virtual? (ORVE) com a mecanisme d'acc?s al Registre Electr?nico Com?n (REC) i al Sistema d'Interconexi?n de Registres (SIR).
BOE: n?m. 164, de 08/07/2016 (Secci?n III)

  • Serveis electr?nicos

ARAG?N. Conveni: Prestaci?n m?tua de serveis d'administraci?n electr?nica

20 agost 2015

Resoluci?n de 8 de juliol de 2015, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica el Conveni de colaboraci?n amb la Comunitat Aut?noma d'Arag?n per la prestaci?n m?tua de solucions b?sicas d'administraci?n electr?nica. BOE: n?m. 199, de 20/08/2015?(Secci?n III)

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Cooperaci?n interadministrativa
  • Serveis electr?nicos

ARAG?N. Conveni: Oficines Integrades d'Atenci?n al Ciutad?

23 desembre 2014

Resoluci?n de 9 de desembre de 2014, de la Secretar?a de Estat d'Administracions P?blicas, per la qual es publica l'Acord de pr?rroga al Conveni marco amb la Comunitat Aut?noma d'Arag?n per la implantaci?n d'una xarxa d'oficines integrades d'atenci?n al ciutad?.
BOE: n?m. 309, de 23/12/2014

  • Ciutad?
  • Cooperaci?n interadministrativa

ARAG?N. Conveni: Reducci?n de c?rregues administratives

05 febrer 2011

Ministeri de Pol?tica Territorial i Administraci?n P?blica . Resoluci?n de 20 de gener de 2011, de la Secretar?a de Estat per la Funci?n P?blica, per la qual es publica el Conveni marco de colaboraci?n amb el Govern d'Arag?n, en mat?ria de reducci?n de c?rregues administratives
BOE: 05/02/2011

  • Ciutad?
  • Empresa
  • Cooperaci?n interadministrativa
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General