accesskey_mod_content

Normativa de la Comunitat Valenciana

Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Valenciana.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'esta matèria.

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

14 octubre 2010

Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. DOCV: 14/10/2010

  • NOTA: crea la Seu Electrònica de la Generalitat que permet a la ciutadania realitzar totes les actuacions, procediments i servicis que tinguen relació amb la Generalitat per mitjans electrònics.

  • Servicis electrònics
  • Infraestructures i servicis comuns

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Infraestructures i Transport

18 febrer 2004

Decret 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat. DOCV: 18/02/2004

  • Servicis electrònics
  • Infraestructures i servicis comuns