accesskey_mod_content

Legislació de la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó

Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'esta matèria.

CASTELLA I LLEÓ. Conselleria d'Hisenda

26 març 2015

Orde HAC/219/2015, de 9 de març, per la qual s'aprova la política de firma electrònica i de certificats de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó i s'anuncia la seua publicació en la seu electrònica. BOCYL: núm. 59 de 26/03/2015

 • Identitat i Firma electrònica

CASTELLA I LLEÓ. [Llei 3/2015 de Transparència]

12 març 2015

Llei 3/2015, de 4 de març, de Transparència i Participació Ciutadana de Castella i Lleó. BOCYL: núm. 49 de 12/03/2015

 • Govern obert

CASTELLA I LLEÓ. Conselleria de la Presidència

21 octubre 2013

Decret 66/2013, de 17 d'octubre, pel qual es regula el Registre General Electrònic de Convenis de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó. BOCYL: Núm. 203 de 21-10-2013 

 • Servicis electrònics

CASTELLA I LLEÓ. [Llei 7/2013, d'ordenació de servicis i govern]

01 octubre 2013

Llei 7/2013, de 27 de setembre, d'Ordenació, Servicis i Govern del Territori de la Comunitat de Castella i Lleó. Referix el CAPÍTOL II: L'administració electrònica i el Govern obert Data de publicació BOCYL: 01/10/2013 Nº de Butlletí: 189/2013

 • Servicis electrònics
 • Infraestructures i servicis comuns

CASTELLA I LLEÓ. Conselleria d'Hisenda

07 juny 2013

Decret 19/2013, de 6 de juny, pel qual es crea el tauló d'anuncis electrònic de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó en matèria tributària. BOCYL: núm. 108 de 07/06/2013

 • Servicis electrònics

CASTELLA I LLEÓ. Conselleria d'Hisenda

15 febrer 2013

Decret 7/2013, de 14 de febrer, d'utilització de mitjans electrònics en l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó.

NOTA: regula entre altres qüestions, la seu electrònica (que va ser creada per Orde ADM/2272/2009, de 16 de novembre).  Data de publicació BOCYL: 15/02/2013 Nº de Butlletí: 32/201

 • Servicis electrònics

CASTELLA I LLEÓ. Conselleria d'Administració Autonòmica

23 desembre 2009

Orde ADM/2272/2009, de 16 de novembre, per la qual s'establix la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó. BOCYL: 23/12/2009 Nº de Butlletí: 245/2009

 • NOTA: La seu electrònica és la direcció electrònica d'Internet disponible per als ciutadans, a manera d'oficina electrònica, que per a l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó és https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ 

 • Servicis electrònics

CASTELLA I LLEÓ. Conselleria d'Administració Autonòmica

01 abril 2009

Decret 23/2009, de 26 de març, de mesures relatives a la simplificació documental en els procediments administratius BOCYL: 01/04/2009

 • Interoperabilitat

CASTELLA I LLEÓ. Conselleria d'Administració Autonòmica

18 març 2009

Acord 29/2009, de 12 de març, de la Junta de Castella i Lleó, pel qual s'aprova el Pla d'Implantació de l'Administració Electrònica a Castella i Lleó 2009-2011 BOCYL: 18/03/2009

 • Servicis electrònics

CASTELLA I LLEÓ. Conselleria de Presidència i Administració Territorial

25 maig 2005

Decret 40/2005, de 19 demaig , pel qual es regula la utilització de tècniques d'administració electrònica per l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó BOCYL: 25/05/2005

 • Servicis electrònics

CASTELLA I LLEÓ. Conselleria de Presidència i Administració Territorial

09 febrer 2005

Orde PAT/136/2005, de 18 de gener, per la qual es crea el Registre Telemàtic de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó i s'establixen criteris generals per a la presentació telemàtica d'escrits, sol·licituds i comunicacions de determinats procediments administratius. BOCYL: 09/02/2005

 • Servicis electrònics