accesskey_mod_content

Implicacións económicas e mercado único

21 - A dispoñibilidade de servizos Web de Información Xeográfica a través do Geoportal da Infraestrutura de Datos Espaciais de España (IDEE)

Sebastián Mais Mayoral
Ministerio de Fomento- Centro Nacional de Información Xeográfica

22 - CATEX - Catalogación de Explosivos, Cartuchería e Pirotecnia

Daniel Bris García
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

23 - ARIES - Autorización para a transmisión e peche de instalacións eléctricas

Daniel Bris García
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

24 - ACTEON - Solicitude de Información sobre o Emprazamento do ATC

Daniel Bris García
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

25 - DI - Rexistro de Distribuidores, Comercializadores e consumidores de acceso directo de enerxía Eléctrica

Daniel Bris García
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

26 - Xestión electrónica de expedientes de contratación

Juan Pedro Nuin Do Piñeiro
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

27 - Xeración de expedientes electrónicos para o seu envío

Juan Pedro Nuin Do Piñeiro
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

28 - Plataforma de recepción e xestión de facturas electrónicas

Juan Pedro Nuin Do Piñeiro
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

29 - FEDRA (Autorización de fábricas e depósitos comerciais de explosivos de máis de 10.000 quilogramos) no MITYC

Pablo Burgos Casado
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

30 - ICARO (Inscrición no Rexistro Oficial de Importadores de Explosivos, Cartuchería e Artificios pirotécnicos) do MITYC

Pablo Burgos Casado
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio

31 - CRETA. Consulta multicanle de Rexistros, Expedientes e Trámites Administrativos no Mº de Industria, Turismo e Comerco

Pablo Burgos Casado, Mª Anxos Rodelgo Sánchez, Alicia Ranz Ramos
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio