accesskey_mod_content

Eficiència i sostenibilitat

21 - Els sistemes de georeferenciació com a suport als processos educatius: L'exemple d'educaSIG (Sistema d'Informació Geogràfica Educatiu) a Andalusia

Francisco Silveira García - Ajunta d'Andalusia
Juan Antonio Suárez López, Antonio Llibrer Pajuelo - SADIEL

22 - CMDB com a columna vertebral d'ITL en la Conselleria de Salut de la Junta d'Andalusia

Jesús Gomez Castillo
Conselleria de Salut de la Junta d'Andalusia

23 - MOSKitt, una ferramenta lliure que dona suport a l'aplicació de metodologies de desenvolupament

Begoña Bonet Pérez de León
Conselleria d'Infraestructures i Transport. Generalitat Valenciana

24 - Estalvi de costos, manteniment i millora de la seguretat amb infraestructura virtualizada VDI amb Microsoft Hyper-V i Citrix XenDesktop

Santos Marrons Gotor
Corporació Aragonesa de Radi i Televisió

25 - Projecte ETER. Estandardització electrònica de Dades Ambientals

Juan Carlos Rúber Simón
Departament de Medi ambient del Govern d'Aragó, Direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

26 - Servicis electrònics de la D.G. del Cadastre; clients, xifres i usos

Carmen Conill Fernandez
Direcció general del Cadastre

27 - La competència digital en el govern TU de les administracions públiques

Sebastián Justícia Pérez
Diputació de Barcelona

28 - Cas pràctic en la DT. La Gestió de la Qualitat en el món de la Tecnologia: Para què servix un Departament de Qualitat?

Daniel Cabrero Moreno
Direcció general de trànsit

29 - Procés de millora contínua basat en ITIL i CMMI-ACQ

Santiago Dominguez Salamanca
Direcció general de trànsit. Ministeri de l'Interior

30 - Sistema IKS eeM: Tramitació i gestió electrònica de dades i informació mediambiental en la CCAA d'Euskadi

Mikel Ballesteros García
Eusko Jaurlaritza - Governe Basc

31 - Projectes d'interoperabilitat en el Govern Basc: Interfície per al consum de dades interoperables en la gestió d'expedients

Arturo López Ruiz
Govern Basc

32 - Open Innovation. Portal d'idees del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya

Elvira Balcells Fluvià
Generalitat de Catalunya

33 - Noves tendències i reptes per a evitar que els ciutadans aporten certificats i fotocòpies en les seues relacions amb les administracions

Josep Lluís Rodríguez Vázquez
Generalitat de Catalunya

34 - La simplificació administrativa i l'eliminació de càrregues per a les empreses: L'experiència de l'Oficina de Gestió Empresarial a Catalunya

Consol Cervera Macià
Generalitat de Catalunya

35 - Generalitat de la Comunitat Valenciana: Pla de simplificació i reducció de càrregues administratives 2010-2012

José Luis Gaona Barthelemy
Generalitat de la Comunitat Valenciana

36 - Modernització de les Oficines de Registre del Govern d'Aragó. Integració i Interoerabilidad en la XARXA 060 (SIR)

María Ángel Lozano Cantín
Ricardo Cantabrana González
Govern d'Aragó

37 - Sistema per a la gestió i anàlisi de la qualitat educativa

Francisco Mir Camps
Govern d'Aragó - Departament d'Educació, Cultura i Esport

38 - Sistema integral del control horari del Govern de Canàries

Pedro Juan Baquero Pérez
Govern de Canàries

39 - Arquitectura SOA (Servicis) + EDA (Esdeveniments) + BPM (Processos) basada en tecnologia Open Source per a la Interoperabilitat dels Sistemes d'Informació de Recursos Humans de tots els departaments de la Comunitat Autònoma de Canàries

Mª del Carmen Clavijo Fariñas, Raúl Kripalani
Govern de Canàries

40 - Larioja.org: Un model de gestió col·laborativa i l'evolució a la integració de canals

Mercedes Martínez Pérez, Antonio Ruiz Lasanta
Govern de La Rioja