accesskey_mod_content

Servizos electrónicos avanzados centrados nos cidadáns

Logo de Tecnimap 2010

Os relatores nesta sesión debaterán sobre as novas tendencias na prestación de servizos centrados e orientados ao cidadán.

Liña 1: Servizos para os usuarios

Mércores, 7 de abril - Sesión 2 - 16:00 - 18:00 - Sala A

Os servizos avanzados son aqueles servizos centrados no cidadán que implican unha reingeniería na súa forma de prestación, a miúdo comportando unha reestruturación radical dos seus procesos internos, así como a integración de diversos servizos dando lugar a unha prestación proactiva.Doutra banda, os servizos avanzados deben fomentar a participación do cidadán, alentada polo avance das tecnoloxías Web 2.0.Os relatores desta sesión debaterán sobre as novas tendencias na prestación de servizos centrados e orientados ao cidadán. Ver máis(Abre en nova xanela)

Moderadora:

  • Dª Pilar Conesa Santamaría. Xerente de eAdministración e Sistemas de Información, Concello de Barcelona


Relatores:

  • Mr. Karl-Heinz Löper. Head of IT Competence Centre, Concello de Berlín
  • Dª Mª América Álvarez González. Directora Xeral de Informática, Consellería de Administracións Públicas e Portavoz do Goberno, Principado de Asturias
  • Dª Marta Continente i Gonzalo. Directora Xeral de Atención Cidadá, Departamento de Presidencia, Generalitat Cataluña
  • Dª Virginia Moreno Bonilla. Directora de Sistemas de Infomación, Concello de Leganés e Federación Española de Municipios e Provincias
  • Mrs. Mervi Kukkonen. Senior Consultant, Economic and Planning Centre, IT-Division, City of Helsinqui
  • D. José Luís Potín. Director do Sector Público, ORACLE IBERICA


Resumo da sesión(Abre en nova xanela)