accesskey_mod_content

Iniciativas e resultados sectoriais: Eficacia e sustentabilidade

Logo de Tecnimap 2010

Os relatores de diferentes Comunidades e Ministerios relatarán as súas experiencias prácticas e reais na súa organización. España ten un proxecto de Lei de Economía sustentable que será o embrión e referente para as actuacións que se desenvolvan.

Liña 3: Eficiencia e sustentabilidade

Xoves, 8 de abril - Sesión 4 - 9:30 - 11:30 - Auditorio

A Declaración Ministerial de Malmö establece que os gobernos deberían facer uso do TIC para apoiar os esforzos na redución das emisións de carbono á atmosfera. Existen millóns de dispositivos informáticos en toda a Unión. Aisladamente son como os grans de area: insignificantes. Considerados conxuntamente inflúen na economía e a demanda enerxética.O TIC poden e deben colaborar na loita contra o cambio climático, promovendo igualmente unha sustentabilidade razoable das políticas públicas, tanto no plano económico como social. Un reto para todos nós é cambiar a nosa conduta, as nosas pautas e modelos e actuar de inmediato, noutras palabras, mellor hoxe que mañá.Os relatores de diferentes Comunidades e Ministerios relatarán as súas experiencias prácticas e reais na súa organización. España ten un proxecto de Lei de Economía sustentable que será o embrión e referente para as actuacións que se desenvolvan.Explicaranse, con exemplos reais, como se pode colaborar na tarefa primordial de satisfacer os intereses xerais, minimizando o impacto e custo enerxético e ambiental. Ver máis

Moderadora:

  • Dª Eva Almunia Badía. Secretaria de Estado de Educación e Formación Profesional, Ministerio de Educación

Relatores:

  • D. José da Mata Amaya. Director Xeral de Modernización da Administración de Xustiza, Ministerio de Xustiza
  • Dª Mª Vitoria Broto Cosculluela. Conselleira de Educación, Goberno de Aragón
  • D. Pablo Rivero Corte. Director Xeral da Axencia de Calidade do Sistema Nacional de Saúde, Ministerio de Sanidade e Política Social
  • Dª Alicia Álvarez Izquierdo. Subdirectora Xeral de Sistemas de Información e Comunicacións para a Seguridade, Ministerio do Interior


Resumo da sesión(Abre en nova xanela)